Het aantal inkomens met een tekort aan AOW groeit snel

Minister-president Willem Drees was in 1947 de uitvinder van de oudedagsvoorziening, die later werd omgedoopt tot AOW. AOW is beschikbaar voor iedereen die de leeftijd van 67 jaar bereikt. U krijgt echter alleen de volledige uitkering als u vanaf uw 15e onafgebroken in Nederland heeft gewoond. Een probleem als je lang in het buitenland bent geweest. Dan heeft u het AOW-hiaat, ook wel AOW-hiaat genoemd.

AOW is een verzekering

In 1956 werd de algemene wet op de ouderdomspensioenen aangenomen. Iedereen die in Nederland woont en werkt, is automatisch verzekerd voor de AOW en heeft recht op een AOW-uitkering als ouderdomsvoorziening. Het maakt niet uit wat uw nationaliteit is. Maar u heeft alleen recht op een
voldoende
AOW-uitkering als u tussen uw 15e en 65e jaar ononderbroken in Nederland heeft gewoond. Voor elk jaar dat dit niet het geval is, wordt uw AOW-uitkering met 2% verlaagd. Dan is er sprake van een AOW-tekort of AOW-hiaat.

Uit prognoses van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) blijkt dat het aantal gepensioneerden met een zogenaamd AOW-tekort zal toenemen tot 590.000 (in 2024), vergeleken met 231.000 in 2010. Vergeleken met die tijd zijn er ruim twee keer zoveel mensen die vanaf 67 jaar op een andere manier voor voldoende inkomen moeten zorgen. Een nieuw armoedeprobleem in opkomst?

Aan wie het aangaat

Een speciaal probleem is voor teruggekeerde emigranten of arbeidsmigranten die op latere leeftijd, op 67-jarige leeftijd, naar ons land zijn gekomen. Niet iedereen heeft voldoende aanvullend pensioen of geld. Maar ook Nederlanders die tijdelijk in het buitenland hebben gewoond en gewerkt, zoals gidsen en topsporters, worden getroffen. Het gevolg is dat veel gepensioneerden een beroep moeten doen op een aanvullende bijstand (Aanvullend Oudereninkomen, AIO).

Om het ouderdomspensioen op tijd terug te krijgen

Soms kan de schade op tijd worden hersteld. Het is soms mogelijk om een ​​AOW-pensioen te kopen bij aankomst of terugkeer naar Nederland voor de jaren die u in het buitenland hebt doorgebracht. Maar het kost al snel een paar duizend euro per jaar. Als je bijvoorbeeld 10 jaar in het buitenland verbleef, heb je het over een flink bedrag om een ​​kuil te repareren. Of het verstandig is om de schade te herstellen hangt natuurlijk af van de individuele situatie. Maar als u in deze situatie toch van plan bent om voor uw oude dag te sparen, kan het verstandiger zijn om extra jaren AOW te kopen in plaats van te beleggen in een particulier pensioenfonds.

Neem voor advies bijvoorbeeld contact op met een gecertificeerd bedrijf met het FFP Keurmerk, die het AOW-verschil voor u kan bepalen. Vraag zo’n expert om naar alle componenten van uw inkomen en vermogen te kijken en waar nodig oplossingen aan te bieden.

Lees verder