Helpt bij het klagen bij de Huurcommissie over de huur

Wat doet de huurcommissie voor u? Nogal wat mensen betalen te veel huur en klagen dan bij de Huurcommissie om geld te besparen. Ook heeft meer dan 75% van de klagers gelijk. De piek van de jaarlijkse huurgroei ligt in de niet-geliberaliseerde sector. Bovendien zijn huurverhogingen nu gekoppeld aan het inkomen. De maximale huur voor sociale huurwoningen in 2021 is € 750 en € 763. Met het puntensysteem voor sociale huisvesting kunt u uw huur verlagen als u als huurder meer betaalt dan deze maximale huur of als de huur simpelweg te hoog is voor de punten. uw huis. is de. Ook de WOZ-waarde van de woning speelt daarin een rol.

Huurbescherming bestaat niet altijd

Een huurder of onderhuurder van woonruimte heeft huurbescherming. De verhuurder kan de huurovereenkomst niet zomaar van rechtswege ontbinden, maar moet zich wenden tot de rechtbank. Huurbescherming geldt niet voor de verhuur van een woonhuis, recreatiewoning, kantoorwoning, winkelwoning, maar ook als u in een verpleeghuis verblijft. Let ook op bij het huren van een kamer, want dan is er de eerste negen maanden geen huurbescherming.

Dien een klacht in bij de huurcommissie

In Nederland behandelt de Huurcommissie geschillen tussen een huurder en een verhuurder met inachtneming van al deze wettelijke afspraken en bepalingen. Dit kan gelden voor de onderhouds- (gebrekkigheid), huur en servicekosten van huurwoningen. Er zijn 59 verhuurcommissies in Nederland. Zij worden ondersteund door één secretariaat. Dit secretariaat is onderdeel van het ministerie van VROM. U kunt een beschikking opvragen bij de Huurcommissie door middel van het invullen van een standaardformulier. Het kost 25 euro voor de huurder en 300 euro voor de verhuurder. U krijgt deze kosten terug als de beslissing in uw voordeel is. Veel huurders zijn echter niet op de hoogte van de Huurcommissie en maken daarom geen gebruik van meerdere mogelijkheden.

Leegstaande huur, wat is dat?

Let op het begrip kale huur. Als u van plan bent te huren, kunt u onderhandelen over een basishuur of volledige huur. Het verschil zit in de servicekosten en de stookkosten van het gebouw. Als uw appartement centrale verwarming heeft, brengt uw verhuurder u de stookkosten in rekening bovenop uw kale huur.

Beperk de geliberaliseerde huur

Over het algemeen geldt voor een huurwoning een puntensysteem. Uitzondering zijn meestal de zogenaamde vrije huurwoningen in de vrije sector. Meestal, want als de huurder korter dan een jaar in de woning woont, is het nog steeds mogelijk om volgens het puntensysteem naar de Huurwaarderingscommissie te gaan. Niet daarna. Geliberaliseerde huurwoningen zijn woningen die op 1 januari 2021 een hogere huur hebben dan de liberaliseringsgrens – 750 euro in 2021 en 763,47 euro in 2022.

Helpt bij het klagen bij de Huurcommissie over de huur

Met het formulier kunt u berekenen hoeveel punten uw huurwoning waard is. Hoe meer kwaliteit in huis, hoe meer punten. Uit de zogenaamde punthuurtabel kunt u dan aflezen welke huur redelijk is.

Het aantal punten is onder meer afhankelijk van:

Highlights van het huurhuis

De duidelijke nadelen van het huis zijn:

Voordelen van een huurwoning

Duidelijke voordelen kunnen zijn:

Huurverklaring

Bij de eventuele huurbeoordeling van de huurcommissie maken we onderscheid tussen twee gevallen:

Opzegging huur, opzegtermijn

De huurder kan de huurovereenkomst opzeggen. Hij dient daarbij de geldende opzegtermijn in acht te nemen. Het is gelijk aan een betalingstermijn van minimaal één en maximaal drie maanden. Vergeet niet de huurovereenkomst schriftelijk en aangetekend op te zeggen. Als de huur voor bepaalde tijd is, kan de huurder pas stoppen met het betalen van de huur als die termijn is verstreken, of moet de verhuurder akkoord gaan met de voortijdige beëindiging van de huur.

Wanneer is het toegestaan ​​om de huurovereenkomst op te zeggen?

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen indien:

Wanneer krijg ik huurtoeslag?

U kunt huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Aanvraagprogramma en wijzigingsprogramma huur- en zorgtoeslag aanvragen. U heeft dan een DigiD-inlogcode nodig. Let op: u kunt huurtoeslag voor 2020 aanvragen tot uiterlijk 1 september 2021. Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van een aantal factoren. Het wordt jaarlijks herzien door de belastingdienst. De bepalende factoren zijn:

Slot

Het zou fijn zijn om problemen direct met de host op te lossen, maar helaas is dit niet altijd mogelijk. Klagen helpt, want vorig jaar behandelde de Huurcommissie maar liefst 20.000 geschillen.

Lees verder