Heeft de schoonzoon of schoondochter recht op een deel van de erfenis?

Ouders hebben het geruststellende idee dat hun bezit na hun overlijden nu aan hun kinderen wordt overgedragen. Als de kinderen gaan trouwen, kan ook de schoonzoon of schoondochter ineens aanspraak maken op een deel van de erfenis.

De meeste huwelijken worden samen gesloten. Dit betekent dat afzonderlijke activa gezamenlijke activa worden. Dit betekent dat de schoonzoon of schoondochter nog geen erfgenaam wordt, maar het recht op een deel van de erfenis kan nog bestaan.

Uw kind gaat scheiden en heeft recht op de helft

Stel dat u sterft en uw kinderen elk € 20.000 achterlaat. Het bedrag is niet van de echtgenoten van uw kinderen, maar van uw kinderen. Daarna maakt het geërfde bedrag deel uit van het huwelijksvermogen. De 20.000 euro is nu ook van de huwelijkspartners van uw kinderen. Dit kan anders zijn als de kinderen getrouwd zijn met huwelijkse voorwaarden. In dat geval hangt het ook af van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden.

Schakel de koude kant uit met een uitsluitingsclausule

Als u als ouder een testament maakt met een uitsluitingsclausule, kunnen de rechten van de echtgenoten van uw kinderen worden beperkt. Het geërfde bedrag maakt dan geen deel uit van het totale vermogen, maar vormt een apart vermogen. Alsof naast het totale kapitaal ook het kapitaal vervormd wordt. Deze clausule wordt ook wel een anti-schoonzoon clausule genoemd. Na de scheiding heeft de ex-schoonzoon of -dochter geen recht op de helft van het bedrag uit de erfenis.

Harde of zachte uitsluitingsclausule

Er zijn twee soorten uitsluitingsclausules. Strikte uitsluiting betekent dat zelfs als de erfgenaam overlijdt, de partner geen recht heeft op de erfenis. Een zachte ontbinding verwijst naar de beëindiging van een huwelijk door echtscheiding. Bij een ernstige uitsluiting kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de erfenis ten goede komt aan de kleinkinderen. In dat geval is er een proces in twee stappen. Bij een creatie in twee stappen gaat het eigendom rechtstreeks naar de kleinkinderen. Het nadeel van deze constructie is dat de woning een hogere belastingdruk heeft.

Gebruik de opt-out-clausule voor donaties

Bij een donatie is het ook mogelijk om een ​​uitsluitingsclausule aan het gedoneerde bedrag te verbinden. Dit kan bijvoorbeeld in een notariële akte worden opgenomen, maar het kan nog eenvoudiger. Bij het overmaken van het bedrag kunt u ook gewoon aangeven dat het privégeld is voor uw zoon of dochter. De schenking blijft dus buiten de gemeenschap van goederen.

Zoon of dochter heeft een goed huwelijk! Een uitsluitingsclausule is niet vereist

Het opnemen van een uitsluitingsclausule kan de partner van uw zoon of dochter verdacht lijken. Het is echter ook redelijk om deze clausule op te nemen in het goede huwelijk van uw kinderen. Alle huwelijken zijn gemaakt om een ​​leven lang mee te gaan. Ondanks goede bedoelingen zullen uiteindelijk drie op de tien huwelijken mislukken. Er kunnen verschillende redenen zijn om te scheiden. Ook als uw zoon of dochter de reden is voor de scheiding, wilt u niet dat uw vermogen in handen komt van uw ex. Er is echt geen goede reden om geen uitsluitingsclausule op te nemen. Zolang het huwelijk in stand blijft, heeft het beding geen gevolgen voor de partner van uw zoon of dochter.€