Handhavingsinstanties en deurwaarders

Als u niet (op tijd) betaalt, moet u mogelijk contact opnemen met een incassobureau. Incassobureaus incasseren openstaande vorderingen maar hebben niet de bevoegdheid van een rechtbank. Als de debiteur niet reageert op betalingsverzoeken van het incassobureau, komt de deurwaarder in beeld. De gerechtsdeurwaarder kan een gerechtelijke procedure voeren en het vonnis uitvoeren (tenuitvoerlegging).

Wat gebeurt er als we niet op tijd betalen?

Bedrijven die goederen of diensten leveren, sturen daar meestal een factuur voor. Op de factuur staat meestal ook de vervaldatum vermeld. Als we zo’n factuur niet op tijd betalen, krijgen we eerst een herinnering (herinnering). Hoewel het bedrijf hiervoor al extra kosten in rekening zou moeten mogen brengen (renteverlies, extra administratie), is dit in de praktijk meestal niet het geval.

Het is anders als de betaling ook na zo’n eerste aanmaning niet plaatsvindt. In dat geval zal de leverancier de vordering doorgaans doorschuiven naar een gespecialiseerd incassobureau, die de kosten zal innen. Er zijn geen specifieke regels voor de hoogte van incassokosten, maar in de praktijk is het gebruikelijk om een ​​vast bedrag of rente aan het te incasseren bedrag te hangen.

Bezwaren tegen te hoge incassokosten

De wet regelt weliswaar niet de hoogte van invorderingskosten, maar de richtlijnen die rechters gebruiken bij het vellen van een oordeel verwijzen naar redelijke kosten die werkelijk moeten zijn gemaakt. Vooral tegen de laatste voorwaarde wordt vaak gezondigd. Veel incassobureaus rekenen nu al exorbitante kosten terwijl dat niet zou moeten. In de praktijk soms al na het versturen van een simpele herinnering.

Incassobureaus zijn eraan gewend dat debiteuren deze kosten toch betalen, simpelweg omdat ze er niet bekend mee zijn. In dit verband zouden consumenten minder bang moeten zijn voor juridische taal en meer beschermd moeten worden tegen deze onredelijke kosten. Een voorbeeldtekst voor het indienen van een klacht bij een incassobureau kunt u downloaden van Consuwijzer.nl.

Incasso buitenland

Elk jaar schrijven EU-ondernemers zo’n 600 miljoen euro aan claims af omdat ze bang zijn voor ingewikkelde juridische procedures in andere landen. Aan de andere kant kunnen crediteuren die de middelen hebben om “over de grens” te claimen in de nabije toekomst ook beslag krijgen op hun bankrekeningen in het buitenland, uiteraard als de schuldenaar in een andere EU-lidstaat woont. De Europese Commissie formuleerde hiervoor in juli 2011 concrete voorstellen.

Deurwaarders en incassobureaus in 2011

Handhavingsinstanties en deurwaarders verhogen onder invloed van de economische en financiële crisis hun omzet, maar de maatschappelijke perceptie daarvan blijkt vaak niet juist. In de praktijk neemt het begrip van debiteuren toe. De meesten van hen zijn buiten hun schuld in een moeilijke situatie terechtgekomen als gevolg van economisch falen en banenverlies.

Op een paar “oplichters” na, zijn mensen liever schuldenvrij en zijn ze opgelucht dat ze schuldenvrij zijn. Ongeveer 75% van de door bedrijven ingediende vorderingen wordt zonder tussenkomst van de rechter afgehandeld.€