Halfwezenuitkering loopt af: nabestaandenuitkering 2021

De halfwezenuitkering voor nieuwe gevallen eindigde op 1 juli 2013. De uitkering voor bestaande gevallen is per 1 oktober 2013 verdwenen. Hoe worden de nabestaandenuitkering en wezenuitkering berekend voor 2020 en 2021? Het verdwijnen van halfwees- en nabestaandenuitkeringen kan ernstige gevolgen hebben voor de achterblijvende ouder. Voor nabestaanden van wie het kind jonger is dan 18 jaar geldt een hogere nabestaandenuitkering. Het plan om de nabestaandenuitkering te beperken tot 1 jaar voor personen die vanaf 1 juli 2014 recht hebben op de nabestaandenuitkering, gaat niet door.

Nabestaandenpensioen

Wat is het voordeel van de halfwees tot nu toe?

De halfwezenuitkering is een rijksbijdrage en is bedoeld voor een ouder die nu voor een minderjarig kind zorgt omdat de partner is overleden. In je eentje voor een kind zorgen is vaak lastig, dus deze halfwezenuitkering is een welkome aanvulling op het inkomen van de overgebleven ouder. Tot 2013 loopt de uitkering door tot het kind 18 jaar wordt, ongehuwd is en de ouder niet het ouderlijk gezag is ontnomen. De toeslag voor halfwezen is niet inkomensafhankelijk en bedraagt ​​twintig procent van het wettelijk minimumloon. Inkomensonafhankelijk betekent hier niet afhankelijk van de bijbaan van uw kind en niet afhankelijk van uw inkomen als ouder. Ook degenen die gescheiden zijn van een overleden ouder en voor een minderjarig kind zorgen, hebben recht op de uitkering. Let op: Ook als u hertrouwt of samenwoont, blijft u een uitkering ontvangen.

In 2013 is de halfwezenbijslag vervangen door ANW

In 2013 verandert de regeling met een klein verschil tussen bestaande en nieuwe gevallen:

Bij het zoeken naar bezuinigingen betekent de wijziging dat de uitkering geheel verdwijnt en waar mogelijk wordt vervangen door een Anw-uitkering.

Bereken de nabestaandenuitkering voor 2015, Anw-uitkering is inkomensafhankelijk

En daar hebben veel huishoudens last van, want waar de wezenuitkering niet inkomensafhankelijk is, is de Anw inkomensafhankelijk. De Anw voor een levende ouder is verhoogd van 70 procent naar 90 procent van het minimumloon, maar je krijgt voor hetzelfde geld niets meer als je inkomen te hoog is. Bereken de toeslag voor 2015 als volgt:

De volgende uitkeringen worden in mindering gebracht op de Anw 100% en als de uitkering hoger is dan € 1138,01 wordt de nabestaandenuitkering niet toegekend:

Een voorbeeld van de berekening van de nieuwe wezenuitkering in 2015:

Stel dat u 1000 euro per maand verdient. Dan wordt tweederde van € 249,10 ingehouden op de Anw-toeslag.

Een voorbeeld van de berekening van de nieuwe halfwezen- en nabestaandenuitkering in 2015

Stel dat u een WW-uitkering van € 1.140 ontvangt, dan is de nabestaandenuitkering Anw gelijk aan nul. Dit geldt ook voor de WAO-uitkering, WIA, ZW-ziekte-uitkering, nabestaandenuitkering uit een ander land of andere uitkeringen.

Welk inkomen wordt niet afgetrokken van de Anw-toeslag?

Sommige inkomsten worden niet afgetrokken van de Anw:

Anw als nabestaandenpensioen in 2017 en 2018

De hoogte van de Anw in 2020 en 2021 met kinderen tot 18 jaar is per 1 januari aangepast. Heeft u echter een huisgenoot of huisgenoot van 21 jaar of ouder, dan wordt de Anw-uitkering verlaagd van 65% van het minimumloon naar:

Dit komt door de geïmplementeerde standaard voor het delen van kosten.

Voorbeeld berekening nabestaandenpensioen in 2018

Als u een eigen inkomen heeft, kunt u dit inhouden op uw nabestaandenpensioen. Stel dat u 900 euro per maand verdient. Dan komt er € 782,70 vrij van en wordt tweederde van het meerdere € 78,20 ingehouden op uw pensioen. Verdient u in een maand meer dan € 2.541,87, dan wordt het nabestaandenpensioen voor die maand op nul gesteld. Op het pensioen worden niet ingehouden:

Bedragen ANW 2019 en wezengeld

Voor 2019 zijn de bedragen Anw zonder Anw-toeslag. als volgt:

Bruto Anw-bedragen per maand vanaf 1 januari 2019 en wezenuitkering in 2019

wie en wat? som vakantiegeld In totaal
alleen 1204,39 euro 86,94 euro 1291,33 euro
Verpleegkundige vergoeding 767,11 euro 62,11 euro 829,22 euro
Standaard voor kostendeling 767,11 euro 62,11 euro 829,22 euro
Wezenuitkering tot 10 jaar € 385,40 27,82 euro 413,22 euro
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 578,11 euro 41,73 euro 619,84 euro
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1 oktober 1993 tot 27 jaar) 770,81 euro € 55,64 826,45 euro

Bedragen ANW in juli 2020 en wezengeld

Dit zijn de bedragen per 1 juli 2020:

Bruto Anw-bedragen per maand vanaf 1 juli 2020 en wezenuitkering voor 2020

wie en wat? som vakantiegeld In totaal
alleen 1261,33 euro 84,61 euro 1345,94 euro
Verpleegkundige vergoeding 802,48 euro 60,44 euro 862,93 euro
Standaard voor kostendeling 802,48 euro 60,44 euro 862,92 euro
Wezenuitkering tot 10 jaar € 415,45 € 27,08 442,53 euro
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 614,48 euro 40,61 euro € 555,09
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1 oktober 1993 tot 27 jaar) 813,51 euro € 54,15 867,66 euro

Bedragen ANW 2021 en wezengeld

Voor 2021 zijn de ANW-bedragen exclusief de Anw-aanvulling. als volgt. De vakantiebijslag wordt in mei 2021 uitbetaald

Bruto Anw-bedragen per maand vanaf 1 januari 2021 en wezenbijslag 2021

wie en wat? som vakantiegeld In totaal
alleen 1262,58 euro 87,21 euro 1349,79 euro
Verpleegkundige vergoeding € 798,99 62,30 euro 861,29 euro
Standaard voor kostendeling € 798,99 62,30 euro 861,29 euro
Wezenuitkering tot 10 jaar € 416,04 27,91 euro € 443,95
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 615,23 euro 41,86 euro € 556,09
Wezenuitkering van 16 tot 21 jaar (geboren voor 1 oktober 1993 tot 27 jaar) 814,41 euro 55,81 euro 870,22 euro