Haal het eigen vermogen uit uw huis met een omgekeerde hypotheek

U kunt de overwaarde in uw woning ook gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Bij de verkoop van een huis ontstaat het probleem dat je een vervanger moet inhuren. Een optie is om het huis op te eten terwijl je leeft. Er zijn kansen, maar er zijn ook veel obstakels die overwonnen moeten worden.

Bijna alle Nederlanders hebben een pensioentekort. Dit komt deels door een verandering van werkgever, maar ook door middelmatige pensioenregelingen en bezuinigingen. Een eigen woning kun je gebruiken als aanvulling op je pensioen, maar zolang het geld in stenen zit, heb je er niets aan. U moet op zoek gaan naar een mogelijkheid om waarde uit het huis te halen zonder het te verkopen.

Kijk naar een omgekeerde hypotheek

Een omgekeerde hypotheek is een lening op een eigen woning. U accepteert als het ware een voorschot op het eigen vermogen. Bij het koppelen van een lening aan een pand (huis) kunt u bij de bank een lagere rente bedingen. De hypotheekrente die over dit deel wordt betaald, is niet aftrekbaar van het inkomen. Het is een consumptief krediet. U krijgt het bedrag in één keer uitbetaald, nadeel is natuurlijk dat uw hypotheeklasten weer stijgen door het opzeggen van de hypotheek.

Zijn banken bereid een omgekeerde hypotheek af te geven?

Als er een aanzienlijke meerwaarde is, zijn er kansen. Banken zullen zeer voorzichtig zijn. In het geval dat de mogelijke overwaarde van de woning 100.000 euro is, zullen banken slechts voor een relatief klein deel een lening willen verstrekken. Een bedrag van € 25.000 is mogelijk, maar verzoeken tussen € 75.000 en € 100.000 worden niet gehonoreerd.

Hoe hoog zijn de kosten voor het terugbetalen van de hypotheek?

Het is noodzakelijk om contracten af ​​te sluiten met de bank. De voorwaarden zullen bij elke bank anders zijn. U kunt de kosten berekenen door rekening te houden met de rentevoet van het op te nemen bedrag. Daarnaast moet u rekening houden met eventuele verplichte aflossingen en de kosten van het afsluiten van een hypotheek. Een omgekeerde hypotheek is veel goedkoper dan bijvoorbeeld een doorlopende lening, omdat de woning als onderpand dient. Als u de maandelijkse betalingen niet meer kunt doen, kan de bank waarde uit het pandrecht halen door het onroerend goed te verkopen.

Een omgekeerde hypotheek bespaart erfbelasting

Gepensioneerden met een eigenlijk te laag inkomen kunnen ervoor kiezen om hun pensioen aan te vullen ten koste van de overwaarde. Een andere mogelijkheid is om op deze manier een voorschot op de woning te nemen. Op deze manier kan de erfbelasting worden verlaagd. De vraag is hoe slim het is. Na het afsluiten van een omgekeerde hypotheek bent u hypotheekrente verschuldigd. Er zijn dus kosten verbonden aan het omzetten van meerwaarde in geld. In sommige gevallen kan dit de oplossing zijn. U kunt zich bijvoorbeeld een situatie voorstellen waarin de huiseigenaar door ziekte nog een beperkt leven heeft. Laat u hierover goed informeren.€