Gunstig accepteren, afwijzen of netjes accepteren

Naast bezittingen kan de erfgenaam ook schulden erven. Schuldeisers kunnen zich dan melden bij de erfgenamen om het verschuldigde bedrag te innen. U kunt voorkomen dat u meer schulden dan bezittingen erft door genadig te accepteren of af te wijzen.

Erfenis wordt vaak beschouwd als de erfenis van grote sommen geld als gevolg van het overlijden van een familielid. U kunt ook erfgenaam zijn die voornamelijk schulden erft. Het probleem is dat het vaak niet duidelijk is wat het pand is. Mensen (en ook familieleden) maken geen grapjes over hoeveel schulden of rijkdom ze hebben. Als een onroerend goed wordt verdacht van schulden, mag dit nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Wat is pure acceptatie?

Pure acceptatie betekent dat er geen reserveringen worden gemaakt. Indien de waarde van de schulden groter is dan de waarde van de bezittingen, gaan de schulden over op de erfgenaam. Bij een zuivere adoptie hoeft de erfgenaam geen actie te ondernemen. Zuivere aanvaarding kan ook geschieden bij akte. Vooraf toe-eigenen van de overledene is al pure acceptatie.

Wat is onterving?

Door erfgoed af te wijzen, neem je afstand van erfgoed. Dan wordt aangenomen dat u nooit erfgenaam bent geweest. Na de afwijzing kunnen schuldeisers u niet aanklagen voor schulden aan de overledene. Anderzijds geeft u ook eventuele bezittingen op die u van de overledene zou erven. Naast vermoedens dat de woning schulden heeft, is er vaak een emotionele reden voor onterving. Als de erfenis is afgewezen, kan de beslissing later niet meer worden teruggedraaid.

Na afwijzing gaat de erfenis over op de kinderen van de erfgenaam die de erfenis heeft afgewezen. Om dit te voorkomen moeten ook kinderen onterfd worden. Nadat de afwijzing is geregistreerd, wordt dit aandeel verdeeld onder de overblijvende erfgenamen.

Wat is een gunstige acceptatie?

De erfgenaam, die de uitkering aanvaardt, maakt een reservering. Het is eigenlijk een middenweg tussen afwijzing en pure acceptatie. De begunstigde geeft aan dat de erfenis alleen wordt geaccepteerd als de waarde van het onroerend goed hoger is dan de waarde van de schulden. Een andere naam voor een gunstige acceptatie is een ‘inventarisatieprivilege-acceptatie’. Een kleine vergoeding wordt altijd geaccepteerd.

Wat gebeurt er met een gunstige ontvangst?

Voordat u bezittingen onder erfgenamen verdeelt, moet u eerst de waarde van bezittingen en schulden bepalen. Om schulden af ​​te lossen, moet waarde worden onttrokken aan activa. Na aflossing van alle schulden kunnen de resterende waarden worden uitgekeerd aan de erfgenamen.

Hoe vraag ik een uitkering aan?

Om voor deze route te kiezen, moet u zich vooraf goed laten informeren, bijvoorbeeld bij een notaris. Om tot vruchtbare aanvaarding te komen, moet de erfgenaam een ​​verklaring afleggen aan de rechtbank. De verklaring wordt opgenomen in het (openbare) goederenregister van de rechtbank. Van schuldeisers wordt dan verwacht dat zij hun schuldvordering indienen om te worden gedekt door de waarde van de activa die zij bezitten.€