Groninger Wet: Overdrachtsbelasting bij laattijdige overdracht

Tot 1 juli 2012 geldt nog wel een lage overdrachtsbelasting van 2 procent, maar meestal is dat 6 procent. Maar als je voor 1 juli 2012 toch een huis wilt kopen en je wilt het allemaal met een notaris regelen, dan moet je opschieten. Wat kan helpen is de Groninger Wet. Met de Groninger Wet vindt de overdracht plaats, maar heeft de betaling nog niet plaatsgevonden.

Lage overdrachtsbelasting tot 1 juli 2012

Tot 1 juli 2012 is de overdrachtsbelasting niet 6 procent, maar 2 procent. Het is ontstaan ​​omdat de woningmarkt het zo slecht doet. Mensen die een huis willen kopen kunnen met deze regeling tot 1 juli 4 procent winnen. De overdracht moet echter uiterlijk op 1 juli 2012 plaatsvinden. Wie echter pas een dag later kan overstappen, heeft een probleem. Want dan moet de 4% weer betaald worden. Maar wie? Is de koper bereid dat deel te betalen, of wil de verkoper zo graag van zijn huis af dat hij dat deel van de kosten betaalt? Het is zo geregeld dat er geen onduidelijkheid over bestaat en dient in de koopovereenkomst te worden opgenomen.

De koper heeft schuld

Als het aan de koper ligt dat de koop van de woning niet tijdig kan worden geregeld en de overdracht dus plaatsvindt na 1 juli 2012, dan moet die persoon deze extra 4 procent bijbetalen. De verkoper kan niet aan zijn terugbetalingsverplichtingen voldoen. Als de verkoper niet aan zijn aflossingsverplichtingen kan voldoen, bijvoorbeeld omdat de woninghypotheek hoger is dan het inkomen uit de woning, dan moet de verkoper 4 procent bijbetalen.

Groningse wet

Als twee partijen medio juni niet bij elkaar komen, is het bij de aan- en verkoop van een woning vaak onmogelijk om alles voor 1 juli geregeld te hebben. Daardoor moet er nog 4 procent overdrachtsbelasting worden betaald, wat al snel op tienduizenden euro’s loopt. Tenzij er gebruik wordt gemaakt van een speciale regeling, namelijk de Groninger Wet. In de Groningse akte vindt de overdracht van de woning plaats, maar heeft de betaling nog niet plaatsgevonden. De verkoper kan ook een tijdje in het huis blijven.

Waar komt die naam vandaan?

De naam Groninger act komt van het feit dat het in het verleden in Groningen gebruikelijk was om de koopprijs voor onroerend goed altijd op 1 mei te betalen. Als de eigendomsoverdracht voor die tijd plaatsvond, moest ervoor worden gezorgd dat de verkoper het onroerend goed zou terugkrijgen in geval van niet-betaling.

Hoe werkt de Wet Groningen?

Iedereen die gebruik maakt van een Groninger akte wordt de juridische eigenaar van de woning, maar nog niet de daadwerkelijke eigenaar. Bij overdrachtsbelasting wordt de hoogte van de belasting bepaald door de datum van wettelijke overdracht. Dus als je het voor 1 juli 2012 afrekent, moet je 2 procent betalen in plaats van 6 procent.

Aanbetaling aankoopprijs

Volgens deze overeenkomst zal de verkoper, als de koper de aankoopprijs niet betaalt op de sluitingsdatum van de notaris, het onroerend goed terug in bezit nemen.

Speciaal type: goede coördinatie

Een overdracht middels een Groninger akte is niet iets wat de meeste notarissen of kopers en verkopers dagelijks doen. Goede afspraken zijn daarom nodig.

De overdrachtsbelasting moet direct per Groninger akte worden betaald

Een koper die een woning koopt met een Groninger akte, moet direct overdrachtsbelasting betalen. Dit betekent dat de betaling al gedaan moet worden terwijl de woning nog niet bewoonbaar is. Daarom zijn goede afspraken nodig om: