Gratis Euribor hypotheek met variabele rente

Gratis hypotheek en zelfs geld door een negatieve rente? Een gratis hypotheek is haalbaar als u een variabele hypotheek heeft op basis van het Euribor-tarief. De rente op deze hypotheek is zo laag dat het bijna een negatieve rente is. Dit zou betekenen dat je met deze hypotheek geld van de bank krijgt in plaats van hypotheekrente te betalen. Het is een erg mooie investering. Helaas werken banken vaak met een premie om deze negatieve hypotheekrente te voorkomen. ABN AMRO heeft deze premie in het verleden zelfs verhoogd, maar het is afwachten of dit mag. Rechters onderzoeken deze praktijk en in februari 2020 bereikte ABN AMRO een schikking.

Wat is een Euribor hypotheek?

Een Euribor hypotheek is een hypotheek met een variabele hypotheekrente. Deze variabele hypotheekrente is meestal gebaseerd op de 1-maands Euribor, de rente die veel Europese banken gebruiken om aan elkaar leningen te verstrekken. Deze rente is het uitgangspunt en dan voegt de bank een premie toe omdat er kosten zijn en de bank ook winst wil maken. De som van de variabele Euribor rente plus de winstmarge van de bank is de te betalen Euribor hypotheekrente.

Hoe laag is de Euribor rente?

Er zijn verschillende Euribor-rentetarieven, met looptijden variërend van 1 maand tot een jaar. Met name door het beleid van de Europese Centrale Bank is de Euribor-rente tot 2020 fors gedaald en in 2020 wordt een verdere daling verwacht. Dit is een dalende trend die in 2012 is ingezet, maar inmiddels heeft geleid tot een negatieve 1-maands Euribor. Eind januari 2020 was dit percentage – 0,47 procent. Zonder de bankopslag zou een huiseigenaar met een Euribor-hypotheek dus rentevergoeding van de bank moeten krijgen in plaats van hypotheekrente te betalen.

Heeft u vaste of drijvende berging?

Het is de moeite waard om te kijken wat voor soort Euribor-hypotheek u heeft. In nieuwe contracten staat meestal dat de bonus binnen een jaar kan worden aangepast, maar er zijn ook Nederlanders die een vaste bonus hebben. Met deze oude contracten kan de bank straks rente betalen aan de hypotheeknemer, met de nieuwe contracten is het zover nog niet. De premie voor nieuwe contracten ligt rond de 0,6% en daarmee de hypotheekrente rond de 0,2%. Dit betekent dat als de opslag niet wordt verhoogd, negatieve hypotheekrentes er bijna zijn. Bij oudere contracten was dit in 2019 al het geval.

Het beleid van ABN AMRO

In 2009 en 2012 heeft ABN AMRO de premie voor Euribor-hypotheken eenzijdig verhoogd met 0,5% en 1,0%. Volgens de bank was dit nodig vanwege de gewijzigde marktomstandigheden. Een groot aantal klanten van ABN AMRO was hier niet blij mee omdat zij niet profiteerden van de lagere variabele hypotheekrente en dit in hun ogen onaanvaardbaar was. Daarom zijn fondsen als Stop de Banks en het Euriborfonds in het leven geroepen, die alles op een rij hebben gezet en de zaken voor de rechter hebben gebracht. Tot nu toe heeft de Rechtbank Amsterdam in haar uitspraak van 11 november 2015 geoordeeld dat ABN AMRO de bonussen niet om de juiste redenen heeft verhoogd. De gronden waren dus correct, maar ABN AMRO heeft er nog niet van afgezien en is in beroep gegaan. Begrijpelijk, want de uitspraak van de Amsterdamse rechtbank zou betekenen dat ABN AMRO haar klanten zo’n 45 miljoen moet terugbetalen, wat nog meer zal oplopen als ook ABN AMRO het beroep verliest. Dat zou gelden voor 6.000 klanten met een gemiddelde hypotheek van 220.000 euro. Verrassend is echter dat ABN AMRO de opslag niet zomaar wil afschaffen, dat deden ING en SNS al. Kijk naar de zaak. Wordt vervolgd in 2020.

Negatieve rente, dus een gratis hypotheek in 2020?

Sommigen hebben al een gratis hypotheek, anderen moeten nog even wachten. Ook maakt het verschil met wie u de Euribor-hypotheek hebt afgesloten. Medio februari 2016 maakte voormalig CEO van ABN AMRO, Gerrit Zalm, bekend dat er een einde zou komen aan het lage rentebeleid van de Europese Centrale Bank, in 2019 sprak Draghi over intensivering van zijn beleid, wat zou leiden tot een nog lagere rente. zijn opvolger, LaGarde, heeft aangegeven in 2020 het rentebeleid van haar voorganger te willen evalueren. Dit zal ook worden voortgezet.

ABN AMRO afwikkeling

De premie die ABN AMRO op Euribor-woninghypotheken invoerde, daalt al enige tijd. In februari 2020 kwam de bank met een schikkingsvoorstel. Deze regeling geldt in ieder geval voor klanten die zijn ingeschreven bij het Euribar-fonds. De schikking houdt in dat 62,5% van de verhoogde rente aanslagen uit 2009 en 2012 uiterlijk op 1 april 2019 wordt afgelost, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit betekent dat de premie niet is verwijderd, de nieuwe Euribor-premie wordt tot begin 2025 vastgesteld op 1,0%, waarna deze premie verder kan worden verhoogd tot maximaal 1,2%. Fonds Stop de Banken wil een beter resultaat behalen en zal verdere stappen ondernemen.

Lees verder