Goudprijs: huidige waarde en uitleg

De prijs van goud is een complexe kwestie waar beleggers vaak veel vragen over hebben. Om dit correct te interpreteren is een fundamenteel inzicht nodig in de vorming van de goudprijs. Dit artikel biedt alle informatie die u nodig hebt om de schatting van de goudprijs en de huidige waarde te begrijpen.

Goudprijs: wat?

Goud wordt traditioneel beschouwd als een veilige belegging in economisch onzekere tijden. De realiteit is echter anders dan dit idee. De prijs van goud fluctueert vaak sterk tijdens crises, dus voorzichtigheid is geboden. Op de lange termijn is goud echter onderhevig aan een heel andere logica. Het edelmetaal wordt slechts in beperkte hoeveelheden gebruikt in de industrie en is daarom een ​​grondstof die in de reële economie weinig wordt gebruikt. Daarom is de prijs van goud gebaseerd op conventie. Wanneer goud ooit uit de mode raakt, of wanneer banken een ander materiaal als onderpand kiezen, daalt de prijs. Aangezien goud al eeuwen bestaat als betaalmiddel en sieraad, is dit scenario niet echt realistisch. De prijs van goud internationaal wordt meestal uitgedrukt in dollars of euro’s per maand
Een troy ounce
. Eén Troy ounce (Troy Oz) is gelijk aan 31,1 gram. Het bijzondere van prijsvorming is dat, in tegenstelling tot andere grondstoffen, aandelen of valuta, prijzen niet gebaseerd zijn op fundamentele gegevens. Er zijn immers geen zaken als kwartaal- of budgetcijfers waarmee u als belegger kunt beslissen of u wel of niet wilt beleggen. Voordat u goud koopt, is het daarom belangrijk om u voldoende te informeren over de bijzondere eigenschappen van goud als belegging. In die zin is de manier waarop de goudprijs tot stand komt bepalend. Dit artikel geeft inzicht in de eigenheid van de goudprijs, waar deze te vinden is en hoe te bepalen of het een goed moment is om goud te kopen. Ook enkele hardnekkige mythes over goud als belegging worden ontkracht.

Hoe wordt de prijs van goud bepaald?

De prijs van goud wordt bepaald door een zeer complexe reeks factoren die elkaar in verschillende richtingen beïnvloeden. Hoewel er geen 100% consensus bestaat over welke componenten een rol spelen, wordt algemeen aangenomen dat de volgende de belangrijkste zijn:

Omdat deze mix van factoren vaak tot onvoorspelbare resultaten leidt, wordt prijsvorming soms met argwaan bekeken en lopen complottheorieën en andere vermoedens van prijsmanipulatie vaak niet ver achter. Het helpt ook niet dat de goudprijs lange tijd op een zeer duistere manier in de publiciteit is gekomen. Sinds 1919 stellen de vier grootste Britse banken elkaar tweemaal per dag telefonisch de prijzen vast. Daarna diende de publicatie ervan als de wereldreferentieprijs. Om de transparantie te vergroten is in maart 2015 een nieuw elektronisch opnamesysteem ingevoerd. Dit systeem moet zorgen voor meer transparantie.

Waar vind ik de actuele goudprijs?

De actuele goudprijs is te vinden op diverse websites. Veel van deze sites hebben echter een twijfelachtig ontwerp en staan ​​vaak achter organisaties met hun eigen agenda’s. Vaak bieden goudverkopers immers informatie aan zoals ”
onderhoud
‘. Hoewel de volgende twee sites ook in privébezit zijn, worden ze het meest gebruikt en worden ze vaak als betrouwbaar beschouwd.

http://www.kitco.com/

http://www.goldprice.org/

Is de prijs van goud op dit moment hoog of laag?

Historische goudprijs sinds 1914 / Bron: Codehydro (Alexander Zhikun He), Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0) Regelmatig kom je virtuele of echte mensen tegen die je proberen te vertellen dat het nu het juiste moment is om goud te kopen of verkopen . Een dergelijk advies is vaak gebaseerd op onvolledige gegevens. Er wordt dan verwezen naar bijvoorbeeld het huidige prijspeil en/of het prijspeil van het voorgaande jaar ter onderbouwing van de (verkoop)beslissing. Als u wilt gaan handelen in goud, is het belangrijk om dergelijke adviezen niet blindelings op te volgen en u in ieder geval ruim van tevoren te informeren. Omdat je de huidige waarde van goud goed wilt inschatten voor een mogelijke aankoop, is het belangrijk om dit vanuit historisch perspectief te bekijken. De hoogste prijs werd bereikt toen de grens van 1900 dollar per jaar werd bereikt
Een troy ounce
2011 werd overschreden. De vorige significante piek was in 1980 op $ 887 per stuk
Een troy ounce
. Het is echter ook interessant om te kijken naar de voor inflatie gecorrigeerde prijs om een ​​beter beeld te krijgen van het huidige prijspeil. Dan blijkt dat de goudprijs op zijn hoogtepunt in 1980, gebaseerd op het prijspeil van 2014, in 1980 een recordhoogte van 2650 dollar bereikte. Het recente dieptepunt was in 2001 op $ 291. Een andere benadering is om naar de gemiddelde prijs te kijken. In de veertigjarige periode van 1974 tot 2014 was het $ 706. Dus op de lange termijn kan alles boven deze prijs als relatief hoog worden beschouwd en alles onder deze prijs relatief laag.

Wanneer is het juiste moment om goud te kopen?

Als u op zoek bent naar een antwoord op de vraag wanneer het juiste moment is om goud te kopen, is het belangrijk om dit in gedachten te houden: niemand kan zeggen wanneer het juiste moment is om goud te kopen. Net als bij elke andere investering is de prijs zeer onvoorspelbaar. Het helpt om te leren van het verleden. Van 2001 tot 2011 steeg de goudprijs vrijwel continu. Daarom waren deze jaren bijzonder gunstig voor het kopen van goud. Maar daarna begon de prijs systematisch te dalen. Het is ook verrassend dat ingrijpende gebeurtenissen als de economische crisis van 2008 weinig effect lijken te hebben op de ontwikkeling van de goudprijs op lange termijn. Hoewel de goudprijs aanvankelijk een flinke deuk opliep, herstelde deze relatief snel, waardoor de impact van de crisis op de lange termijn nauwelijks voelbaar is. Hetzelfde kan bijvoorbeeld gezegd worden over de Tweede Wereldoorlog. Daarom is het uiterst belangrijk om te beseffen dat de prijs van goud vaak erg volatiel is en niet logisch meegroeit met de ontwikkeling van de wereldeconomie. De enige regel die min of meer altijd geldt, is dat goud tijdens hoge inflatie goed presteert, of in ieder geval stabiel blijft.

Mythes over goud als investering

Mythe 1: Goud behoudt zijn waarde

Van 1934 tot 1968 bleef de goudprijs vrijwel stabiel. De mythe is mogelijk ontstaan ​​in die periode van bijna dertig jaar dat de goudprijs een vaste waarde heeft. In alle andere tijdsbestekken blijkt goud een bijzonder volatiele belegging te zijn. Eigenlijk heeft prijsstabiliteit nooit echt bestaan ​​sinds we kijken naar voor inflatie gecorrigeerde prijzen, zelfs in de periode na 1934 was er sprake van een systematische prijsdaling. Een andere reden waarom goud vaak als een vaste waarde wordt beschouwd, is vanwege de goede prestaties tijdens inflatieperioden. De reactie van de goudprijs op inflatie kan echter niet worden gelijkgesteld met waardebehoud.

Mythe 2: Goud is een veilige investering

Het idee dat goud een veilige belegging is, hangt samen met het idee van waardeopslag en is misschien wel de meest hardnekkige mythe die over het edelmetaal de ronde doet. Daarom wordt goud vaak gezien als een goede familiebelegging en vervolgens gebruikt om een ​​portefeuille met veelal risicovolle aandelen in evenwicht te brengen. Wie naar de cijfers kijkt, moet echter toegeven dat goud in het verleden vaak een bijzonder risicovolle belegging is gebleken. Zo daalde de prijs in 2013 met maar liefst 28%.

Mythe 3: De waarde van goud daalt als het goed gaat met de economie

Omdat goud wordt gezien als een veilige haven in periodes waarin de economie in zwaar weer komt, wordt ook gedacht dat het in waarde daalt wanneer de economie aantrekt. Ook hier laten de cijfers iets anders zien. In de periode van 1991 tot 2007 groeide de economie, op enkele uitzonderingen na, vrijwel ononderbroken. Desondanks daalde de goudprijs 9 jaar lang, om aan het eind van dat jaar na het dieptepunt in 2001 weer te stijgen.€