Golfbeweging in ophopingen het hele jaar door

Een kapotte wasmachine schrikt veel spaarders af, want er gaat weer een hap uit de zuurverdiende reserve. Maar naast deze onverwachte uitgaven zijn er gedurende het jaar meer aanvallen op besparingen, waardoor ze krimpen en dan weer stijgen. Denk ook aan vakanties, of misschien meerdere vakanties en reizen, en bepaalde dure maanden zoals december. Een goed uitgangspunt is het onderhouden van een goed spaarplan.

Wees gedisciplineerd en speel niet vals met de spaarmethode

Ook bij constant sparen, bijvoorbeeld elke maand automatisch een vast bedrag op een spaarrekening storten, worden schommelingen in de bestedingen niet geëlimineerd. Elk spaarsysteem is daarom in hoge mate afhankelijk van de discipline om met geld om te gaan. Een prachtige methode bedenken om te sparen en vervolgens vals te spelen is niet de juiste keuze.

De transactie is een transactie met een spaarplan

Elke maand het bedrag op de spaarrekening laten verdwijnen met behulp van automatische bestelling is al een goed begin, waarbij het niet mogelijk is om in één keer in te grijpen. Geheim handmatig storten zal voor de meeste spaarders een beheersbare activiteit zijn. Dit geldt met name voor andere onderdelen van de spaarregeling, zoals het afspreken om eventuele extra’s, zoals boven verwachting goed rendement op gas en elektriciteit, direct op de spaarrekening te storten. Het is zo verleidelijk om voor dat geld een andere bestemming te bedenken. Maar afspraak is afspraak, en de discipline om je eraan te houden is essentieel voor het uitvoeren van een specifiek plan. In de bestedingscomponenten van het plan zullen mensen met plezier terugdenken aan het moment dat onverwachte overschrijding op internet plaatsvond.

Geen euro’s meer

Ook is het van belang om de uitgavencomponenten correct af te stemmen op het besparingstotaal, rekening houdend met schommelingen doorheen het jaar. Zoveel regelmaat kan worden toegepast op sparen, zo onregelmatig is het bestedingspatroon. Vakanties vallen binnen een bepaalde periode, evenals eventuele extra vakanties in de winter of reizen bij bepaalde gelegenheden. Ook moet er een bepaald bedrag worden ingesteld voor een vakantie of reis en hoeft u geen euro’s meer op te nemen.

Aparte budgetten en geen gezeur

Naast vakantie- en reisbudgetten zijn besparingen voor andere uitgaven belangrijk. Deze koelkast kan na vijftien jaar ineens kapot gaan. Die nieuwe auto moet ooit komen. De truc is om een ​​spaarplan te maken dat de leuke dingen scheidt van het onvermijdelijke. Scheid budgetten en andere activiteiten Om het budget voor één activiteit niet te laten rammelen, vereist discipline.

Doorlopende reisverzekering voor vakanties

Met een goed plan is de kans op mislukking veel kleiner. Het is ook een goed advies om een ​​doorlopende reisverzekering af te sluiten, zodat bij een ongeval eventuele schulden uit spaargelden niet opeisbaar zijn. Bij de meeste annuleringen blijft immers het bedrag van de reis, of in ieder geval een groot deel daarvan, verschuldigd. Verschillende maatschappijen bieden jaarlijks een goede verzekering aan tegen een relatief lage premie, waardoor het niet nodig is om telkens aan te geven of er een reis of een reis gemaakt wordt.

Een goed spaarplan en discipline het hele jaar door

Het opvangen van fluctuaties in besparingen, die vooral veroorzaakt worden door fluctuerende bestedingen gedurende het jaar, is dan ook vooral een kwestie van goede planning en uitvoeringsdiscipline. Het hebben van voldoende contant geld in uw portemonnee of ander betaalmiddel zal zeker bijdragen aan het genieten van vakanties en uitstapjes. Ook de angst om ineens voor een nieuwe vriezer te moeten betalen neemt af.€