Goedkope hypotheek – lineair of annuïtair?

Per 1 januari 2013 zijn er nog twee hypotheekvormen die in aanmerking komen voor de hypotheekrenteaftrek, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Een lineaire hypotheek is de goedkoopste van de twee. Er wordt echter veel gekozen voor een annuïteitenhypotheek.

Tot 2013 werden voornamelijk hypotheken afgesloten waarbij de aflossing werd uitgesteld voor de looptijd van de hypotheek. Het voordeel hiervan was dat het belastingvoordeel gedurende de looptijd maximaal bleef. De torenhoge totale hypotheekschuld moest omlaag, dus werden de belastingregels aangepast. De meest recent afgesloten hypotheken zijn nu annuïtaire hypotheken. Vreemd, want een lineaire hypotheek is over de hele looptijd veel goedkoper.

Wat is een lineaire hypotheek?

Bij deze hypotheekvorm wordt elke maand een gelijk deel van de hypotheekschuld afgelost. Aan het einde van de hypotheekperiode is de schuld volledig teniet gedaan. Uitgaande van een looptijd van dertig jaar en een hypotheek van € 180.000 bedraagt ​​de maandelijkse aflossing: € 180.000 / 360 =
€ 500
. Als de hypotheekrente 4% is, is de rente in de eerste maand: 4% van € 180.000 = € 7.200 / 12 =
600 euro
. De eerste maandelijkse termijn is
1100 euro
aflossing en rente. Dankzij aflossingen nemen de maandlasten geleidelijk af.

Wat is een annuïtaire hypotheek?

Bij deze hypotheekvorm stelt de bank een vast maandbedrag vast. Dit is inclusief gedeeltelijke aflossing en hypotheekrente. De hypotheekschuld wordt in eerste instantie heel weinig afgelost. Beetje bij beetje daalt de schuld en daarmee ook de samenstelling van de maandlast. Elke maand wordt een toenemend deel gebruikt voor aflossing. Op basis van dezelfde bedragen en percentages uit de bovenstaande berekening, wordt de maandelijkse vergoeding:
859,35 euro
. Het laat ook meteen de voordelen van een annuïteitenhypotheek zien. In de eerste jaren is het maandbedrag lager. Na verloop van tijd wordt een lineaire hypotheek steeds goedkoper.

Waarom kiezen voor een lineaire hypotheek?

Als de maandlasten in de eerste jaren kunnen worden betaald, kun je beter kiezen voor een lineaire hypotheek. U betaalt over de hele looptijd minder hypotheekrente. Deze hypotheekvorm is vooral aantrekkelijk voor huiseigenaren die hun hypotheekschuld snel willen afbouwen omdat ze in de toekomst weer willen verhuizen of relatief dicht bij hun pensioendatum zijn.

Een annuïteitenhypotheek is vaak de meest logische keuze

Bijna driekwart van de in het 2e kwartaal van 2013 afgesloten hypotheken betreft annuïteitenhypotheken. In de praktijk wordt gekozen voor de laagst mogelijke kosten op korte termijn. Bij het afsluiten van een hypotheek gaat het vooral om de kosten voor de komende vijf jaar. Als je zin hebt om elke maand bij te betalen, kun je er ook voor kiezen om extra te betalen.

Een hypotheek van vóór 2013 omzetten

Hypotheken die vóór 2013 zijn afgesloten, kunnen ook andere soorten hypotheken zijn. Zo is het mogelijk om een ​​beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek om te zetten in een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Dit wordt vaak besloten door huiseigenaren die in het verleden een verkeerde keuze hebben gemaakt. Ze hebben bijvoorbeeld een beleggingshypotheek met aan de hypotheek een woekerpolis. Hoe verstandig het is om een ​​hypotheek om te zetten, hangt af van een aantal factoren. U kunt het beste overleggen met een hypotheekadviseur om de voor- en nadelen af ​​te wegen. U moet een weloverwogen beslissing nemen.€