Goedkoop lenen bij particulieren

Individuen lenen nu weer geld aan elkaar. De komst van internet heeft een oud idee nieuw leven ingeblazen en aangepast aan de moderne eisen. Over het algemeen zijn betere tarieven en meer flexibiliteit kenmerkend voor een persoonlijke lening op internet.

Geld lenen bij particulieren, een oude traditie

Mensen die geld aan elkaar lenen is niets nieuws. Integendeel, het idee is zelfs duizenden jaren oud en was ooit wijdverbreid over de hele wereld. Zelfs vandaag kennen we het fenomeen van mensen die geld lenen aan familie en vrienden.

Wanneer iemand dringend geld nodig heeft, kiest hij er tegenwoordig steeds vaker voor om het van een particulier te lenen in plaats van de harde weg naar de bank te gaan. Hun evaluatiecriteria en richtlijnen zijn vaak moeilijk te begrijpen voor particuliere klanten. En als er uiteindelijk een kredietovereenkomst tot stand komt, gebeurt dat meestal onder strikte voorwaarden en met een hoge rente.

Hoe beoordelen banken kredietaanvragen?

“Welke garanties kunt u ons bieden?” Een standaardvraag voor banken bij elke leningaanvraag is of de aanvrager onderpand heeft. U kunt zich als consument terecht afvragen waarom u een lening moet aanvragen terwijl u al voldoende geld heeft om zekerheden aan te kunnen bieden.

Online kredietuitwisseling op internet

Online kredietuitwisselingen voor leningen tussen individuen werken op dit gebied heel anders. Hier, aan beide kanten, ligt de eerste focus op de mens: vandaar de slogan “man to man”;

Leningen voor het overdragen van bestaande schulden zijn ook mogelijk. Maar helaas maken door onwetendheid nog te weinig mensen gebruik van kredietmogelijkheden van particulieren.

Hoe werken kredietplatformen?

Kredietplatforms maken misbruik van de grote discrepantie tussen de rente die de consument moet betalen voor de lening (waaronder vaak verborgen kosten en opslagen vallen naast de werkelijke rente) en de rente die de belegger van de bank ontvangt. Als de belegger beduidend te weinig rente ontvangt, betaalt de kredietnemer beduidend te veel rente. Daarom is het niet verwonderlijk dat individuen in de loop van de tijd elkaar ergens in het midden begonnen te ontmoeten, met behulp van online kredietplatforms.

De financiële transacties die op deze manier plaatsvinden, zijn gunstig voor beide partijen en bovendien volledig onbureaucratisch. Ze staan ​​in schril contrast met de ingewikkelde aanvraagprocedures bij banken.

Hoe kan ik een leningaanvraag indienen bij de kredietuitwisseling?

Potentiële kredietverstrekkers kunnen dit project nu online bekijken en beslissen of ze erin investeren.€