Gids voor het aanvragen van een subsidieproject

Subsidieaanvragen hebben de meeste kans van slagen met een goed geschreven en doordacht projectplan. De meeste subsidiegevers willen een goed geschreven projectplan zien voordat ze bereid zijn geld toe te kennen. Het heeft eigenlijk alleen maar zin. Maar hoe schrijf je nu eigenlijk een goed projectplan waar kredietverstrekkers enthousiast van worden? Gebruik in ieder geval een stappenplan waarbij je de regie in eigen hand houdt. Dan weet je zeker dat je niets vergeet. Het is belangrijk om verschillende mensen mee te laten denken over het projectplan. Op deze manier krijg je verschillende meningen, maar heb je meer kans om zoveel mogelijk informatie te dekken.

Uitvoering van het subsidieproject voor het aanvragen van subsidies of financiering

In sommige situaties kan het zijn dat een
Bank
of andere
geldschieter
niet openen
financiering
of dat de financiering om andere redenen niet aan de bank kan worden overgedragen.
Geld lenen
beter anders doen. In Nederland zijn nog talloze fondsen beschikbaar voor goede initiatieven. Deze fondsen zijn zogenaamd “spaarvarkens” waarin geld naar goede doelen stroomt. Daarnaast is Crowdfunding een interessante bron van inkomsten en levert het veel meer op dan alleen financiële middelen. Denk na over het uitbreiden van je netwerk met ondernemers en collega’s.

Goed verhaal en geduld voor financiële investering

Bij het aanvragen van geld lijkt het vanzelfsprekend dat de nadruk op het geld ligt
in mijn eentje
een leugen, maar niets is minder waar. Bij het aanvragen van subsidies gaat het vooral om het project zelf. Wat is het doel van het project en wat levert het op? Als je de financiers kunt prikkelen met een goed verhaal, zijn mensen eerder bereid hun geld eraan uit te geven dan wanneer er een saai verhaal wordt verteld. Als het verhaal goed is, komt de cashflow bijna automatisch op gang. Geduld is natuurlijk ook belangrijk in dit geval.

Stap 1: Schrijf een projectplan en subsidiebudget

Schrijf een compleet en doordacht projectplan met gedetailleerde beschrijvingen. Een kort projectplan lijkt in de meeste gevallen niet geloofwaardig voor subsidieverstrekkers. Het is belangrijk om de doelgroep, uw organisatie en samenwerkingspartners bij het project te betrekken. Op deze manier elimineer je pijpzicht, wat snel blinde vlekken creëert om het gewenste doel te bereiken. Schrijf in dit stadium gewoon zoveel mogelijk informatie op uit het geheugen of uit uw aantekeningen. Je kunt het later indelen op basis van onderstaand schema.

Het doel van het subsidieproject

Omschrijf duidelijk het doel van het project. Het creëren van financiële middelen mag geen doel op zich zijn. Beschrijf de doelgroep, functie, duur van het project, etc. Zijn
innovatief en creatief
. Buiten de kaders denken”. Focus niet alleen op het financiële gedeelte, maar let ook op of het project aan de wensen voldoet. Heeft het een overheidsverbinding of maatschappelijk belang of is het duurzaam? In dit geval is het erg belangrijk om te beschrijven “waarom” het project wordt gemaakt. De oorzaak van de gebeurtenis heeft een veel grotere impact op de subsidieverstrekker dan wordt aangenomen. Geldschieters zijn gevoelig voor een goed verhaal van een gepassioneerd persoon. Als het doel van het project een verschil kan maken in de samenleving, zijn financiers vaak eerder geneigd geld te verstrekken dan wanneer ze dat niet doen.

Projectrisico’s toekennen

Wees kritisch bij het identificeren van risico’s. Vraag anderen om het project te bekijken. Wat denken ze? Wees niet bang voor kritiek. Alles heeft tenslotte zijn risico’s, dus het is geen schande om ze te onthullen. Als sollicitant heb je mogelijk blinde vlekken voor fouten. Beschrijf ook de resterende risico’s eerlijk en transparant. Bedenk een mogelijke oplossing.

Organisatie van het subsidieproject

Beschrijf de organisatie of het bedrijf waarbij u subsidie ​​aanvraagt. Noem de positieve en negatieve kenmerken van de organisatie. Kansen en valkuilen. Ook hier moet men kritisch zijn.

communicatie plan

Communicatie en PR zijn noodzakelijk in deze samenleving
sociale media
om niet zo moeilijk te zijn. We gebruiken het echter nog steeds te weinig, verkeerd of te veel. Plan welke communicatiemiddelen je wanneer gaat gebruiken. Wees ook op dit gebied creatief en innovatief.

Financieel budget van het subsidieproject

De financiële begroting van het project mag niet ontbreken in de projectindiening. Een financiële begroting is een overzicht van verwachte kosten en opbrengsten voor een bepaalde periode. Meestal is dat een jaar. Wel is het verstandig om voor minimaal twee jaar een financiële begroting op te stellen. Dit geeft inzicht in de haalbaarheid van het project. Maak een begroting waarin alle onderdelen apart worden begroot. Op deze manier kan een deelaanvraag bij verschillende subsidieverstrekkers worden ingediend.

Financieringsplan en subsidieaanvraag

Tot slot dient de subsidieaanvraag te worden afgesloten met een overzicht van welke acties ondernomen en afgerond dienen te worden. Lezers, en dus financiers, hechten veel waarde aan een goed actieplan. Maak een duidelijk diagram waarin elke stap kort wordt beschreven. Nadat u het projectplan hebt geschreven, volgt de tweede stap.

Stap 2: Zoeken naar fondsen, creatieve financiële middelen en financiers voor subsidies

Zoek op internet naar geschikte fondsen en subsidieverstrekkers. Kies de middelen die het beste aansluiten bij de doelstellingen van het project. Niet elk fonds is geschikt. Misschien zijn er lokale of regionale bedrijven die zich bij het project aansluiten. Soms kan de plaatselijke kerk een bijdrage leveren. Denk ook aan
Crowdfunding
en opties zoals:
Kickstarter
.

Stap 3: Jargon voor subsidieaanvraag

Het kan helpen om de projectaanvraag te beschrijven in de “taal” van de subsidieverstrekker. De meeste stichtingen hebben een website waar u informatie kunt vinden over projecten waaraan zij in het verleden subsidies hebben toegekend. Controleer of het projectplan de “technische taal” van de dienstverlener gebruikt. Vergeet niet de projectaanvraag te controleren op Nederlandse taal- en spelfouten.

Stap 4: Pre-screening van de subsidieaanvraag

Soms kan de aanvraag vooraf geverifieerd worden door middel van een digitale cheque of door contact op te nemen met de subsidieverstrekker. Het is zeker de moeite waard om dit van tevoren te doen. Dit vergroot de kans op het indienen van een projectaanvraag. Vul tot slot de definitieve subsidieaanvraag in. Controleer of alle benodigde documenten aanwezig zijn en zorg ervoor dat de contactgegevens correct zijn ingevuld. Wat zeker niet onbelangrijk is, is de spelling- en grammaticacontrole. Vooral als de applicatie zelf of eventuele bijlagen grote stukken geschreven tekst zijn. Last but not least: tijd om je aanvraag in te dienen. Doe dit bij voorkeur ruim voor de sluitingsdatum.

Subsidies aanvragen is een andere manier van financieren en geld lenen

Het aanvragen van beursgeld is iets anders dan geld lenen, omdat je in de meeste gevallen, als je een beurs krijgt uit het fonds, deze niet hoeft terug te betalen. In sommige gevallen kan de subsidieverstrekker voorwaarden stellen aan de terugbetaling van (een deel van) het bedrag. Onderzoek goed de voorwaarden van het fonds en of deze passen bij de organisatie. Ook hier geldt de bekende reclameslogan “geld lenen kost geld”. Als de subsidie ​​een vorm van geld lenen is, let dan vooral op de daaraan verbonden kosten.

Kleine en grote ondernemers in het bedrijfsleven

Het is zeker de moeite waard om contact op te nemen met lokale ondernemers. Als het gaat om een ​​subsidie ​​voor een lokaal initiatief, zijn lokale ondernemers soms bereid daarin te investeren. Bedrijven kunnen dit als gift aftrekken van de bedrijfsresultaten en zo ook profiteren van de subsidie. Dit pad heeft verschillende voordelen, zoals een grotere “winstgevendheid” wanneer organisaties samenwerken.

Geld investeren als vorm van subsidie

Bedrijven en particulieren kunnen geld bijdragen als een vorm van schenking. Kapitaal op de bank laten staan ​​is geen efficiënte manier van verdienen. In sommige gevallen kost het zelfs geld. Geld beleggen met een bepaald percentage rendement kan voor beide partijen zeer voordelig zijn. Hiervoor is het belangrijk om goed advies in te winnen bij een accountant en fiscalist.

Accountant, advies en vertrouwen

Het ontvangen van een beurs is een verantwoordelijke houding ten opzichte van geld van anderen die je normaal gesproken niet kent. Fondsen verschaffen geld van particulieren die bijvoorbeeld een erfenis ter beschikking hebben gesteld aan een goed doel. Vraag een accountant om advies of huur een adviseur in met relevante expertise. Het gaat niet alleen om zakelijke deals, het gaat om vertrouwen.

Ook advies over fiscale voor- en nadelen is een belangrijke stap. Zo zijn er situaties waarin btw moet worden betaald over het bedrag van de verkregen subsidies.€