Gevolgen huurtoeslag huurverhogingen

Betekent een hogere huur ook geen huurtoeslag of minder? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de ontvangen huurtoeslag? Veel huurders krijgen met deze vragen te maken, nu de huren al een paar jaar stijgen en in 2022 en 2023 ook. Naast jaarlijkse huurverhogingen kunnen hogere huren als gevolg van verbouwingen uw huur boven de maximale huurtoeslaggrens brengen, en het is deze huurgrens in sociale huurwoningen die zeer bepalend is voor uw huurrecht. ten goede komen.

Huurprijzen gaan in 2022 snel omhoog

De huren gaan elk jaar op 1 juli omhoog en deze huurverhogingen kunnen voor hogere inkomens erg fors zijn. Voor lagere en middeninkomens wordt de huur verhoogd van 1,5% naar 2,5% plus inflatie. Dat betekent dat er ook mensen onder vallen die recht hebben op huurtoeslag. Ook zijn er grenzen aan de maximaal toegestane huur om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Deze limiet voor de appartementstoeslag wordt in 2022 763,47 euro per maand en in 2021 752,33 euro. Wat gebeurt er met uw huurtoeslag als uw huur op 1 juli 2022, 1 juli 2023 of binnen een jaar deze huurgrens overschrijdt?

Een hogere huur dan de huurgrens, waardoor u

De wetgever maakt onderscheid tussen mensen die al huurtoeslag ontvingen voordat de huurverhoging werd ingevoerd en mensen die opnieuw huurtoeslag aanvragen, bijvoorbeeld omdat ze na de huurverhoging zijn verhuisd. Iedereen in categorie 1 (zelfde huurwoning en recht op huurtoeslag) ziet in eerste instantie geen verandering in de hoogte van de huurtoeslag. Stel dat de huur stijgt, dan past de Belastingdienst in 2022 en 2023 uw voorschot niet aan, maar berekent dan of u te veel of te weinig huurtoeslag heeft ontvangen. U wordt niet uit de regeling gegooid, maar u behoudt de huurtoeslag tot aan de huurtoeslaggrens en alles daarboven wordt niet terugbetaald. Voor categorie 2 (bijvoorbeeld zij die net zijn ingetrokken maar nog niet in aanmerking komen voor huurtoeslag in deze woning) wordt de hoogte van de huurtoeslag waar zij recht op hebben direct berekend op basis van de nieuwe hoogste huur. Als de huur hoger is dan de huurgrens, is er ook geen recht op huurtoeslag.

Wie meldt een huurverhoging aan bij de Belastingdienst?

Jaarlijkse huurverhogingen worden door eigenaren in de sociale huursector niet altijd automatisch doorberekend aan de Belastingdienst. Veel woningen worden energiezuiniger gemaakt en verbeterd. Daarom kan de huur zelfs eerder in het jaar stijgen. Huurders geven deze tijdelijke huurverhogingen door aan de Belastingdienst. Door de verhoging krijg je meer huurtoeslag zolang je onder het huurplafond blijft, maar als je er overheen gaat wordt het minder, omdat een deel van de huurverhoging niet via huurtoeslag wordt terugbetaald. Voor een nieuwe huurder kan een huurverhoging natuurlijk betekenen dat er helemaal geen huur meer mogelijk is.

Huurverlagingen in de sociale huursector in plaats van huurverhogingen en huurverhogingen

Als uw huur boven de huurgrens komt, kost het u extra geld. Er zijn woningcorporaties die op aanvraag huurverlagingen aanbieden zodat je niet over de huurgrens heen gaat. Deze procedure geldt alleen voor mensen die al huurtoeslag ontvangen. Daarna wordt ook gekeken of je echt recht had op huurtoeslag. Als u geen huurtoeslag ontving en uw huur is op uw verzoek verlaagd tot de huurgrens, dan komt deze huurverlaging te vervallen en moet u alsnog de hogere huur met terugwerkende kracht aan de woningcorporatie betalen.

Verworven rechten

Er worden ook rechten verworven. Als u recht had op huurtoeslag maar een jaar bent uitgesloten, bijvoorbeeld omdat u meer inkomen of vermogen had dan dat jaar was toegestaan, en u zit na een jaar weer onder de door de Belastingdienst gestelde grenswaarden, dan kunt u na een jaar in aanmerking komen voor de appartementstoelage. Ook als de huur inmiddels hoger is geworden dan de huurgrens die geldt voor huurtoeslag.

Kortom blijf waar je bent

Tenzij je een heel hoog inkomen hebt en huurtoeslag hebt, kun je eigenlijk beter in het huurhuis blijven waar je zit. Als u verhuist, kunt u worden uitgesloten van de huurtoeslag. Dit is niet het geval als u in uw huurwoning woont. Gebruik verworven rechten bij tijdelijke verhoging van inkomen of vermogen.

Lees verder