Gestructureerde producten

Hier vindt u een overzicht en uitleg van de zogenaamde “gestructureerde producten”, die bestaan ​​uit standaardproducten.

garanties:

Omvat het recht om tegen een vooraf bepaalde prijs te handelen, wordt uitgegeven op aandelenmanden. Kan niet verkopen (schrijven), een call kopen of zetten voorspelt toekomstige prijsveranderingen. Dit zijn rechten, geen plichten. Dankzij het ontwerp van de mand kan de belegger een grotere diversificatie bereiken tegen een betaalbare prijs. Warrants bieden ook de mogelijkheid om te beleggen in markten die vanwege de hoge kosten moeilijk toegankelijk zijn voor Nederlandse beleggers. Ze kunnen ook worden verhandeld in kleinere contractgroottes dan opties, maar zijn relatief duurder. Warrants geven een soort schaduwpositie in 1 fonds of aandelenpakket (index): mensen zijn geïnteresseerd in koersschommelingen, niet in de onderliggende waarde.

Verwisselbare artikelen:

Net als bij een convertible is dit een obligatie met een bijbehorende calloptie, maar de belegger krijgt in ruil voor zijn obligaties aandelen van een andere instelling. De looptijd is korter en geldt voor bestaande aandelen, niet voor nieuwe.

Omkeerbare cabrio’s:

Obligaties met een geschreven (short) put optie, maar de uitgevende (financiële) instelling heeft het recht om te converteren, de onderliggende waarde is beperkter dan bij opties, gemak van één transactie in plaats van constructie. Ook eindigt de margevereiste omdat deze al 100% is.

Klik op Stichting:

Vooral interessant in een stijgende aandelenmarkt, die verandert in een dalende voorraad (bij bepaalde limieten is de daling bedekt met schuim). Relatief veilig, maar met de nodige kosten.

Voorraad verhuur:

Bij beleggen met geleend geld is het vaak beter om het geld zelf te lenen en te beleggen of langlopende callopties te kopen. Vaak is de reden echter gemak, een lagere kredietwaardigheid en geldgebrek.

Krediet op effecten:

Uitlenen van aandelen ter financiering van nieuwe aandelen of ter dekking van geschreven putopties (extra hefboomwerking). Grote risico’s.€