Geschenken en schenkingsrechten België

Wie tijdens zijn leven in België schenkt of schenkt, hoeft niet per se schenkingsrechten te betalen. Het hangt af van het soort donatie. Daarnaast maakt het verschil in welke regio de schenker fiscaal inwoner is op het moment van schenking. Als u een gift heeft gekregen in België, kunt u ook uitrekenen wat dit financieel voor u betekent. Bijvoorbeeld als u in Vlaanderen woont (VLABEL).

Wat is een schenking in België?

Bij schenking geeft de schenker kosteloos en onherroepelijk een roerend of onroerend goed af. De ontvanger van het geschenk is de ontvanger van het geschenk. Een schenking kan de vorm hebben van roerende zaken zoals geld, sieraden, schilderijen, auto’s, deposito’s of voorraden. Of onroerend goed zoals huis, flat, bouwgrond en bouwland.

Roerende en onroerende goederen

Bij een schenking is het verschil tussen roerende en onroerende zaken van belang. Voor elk gelden andere regels. Bij schenking van onroerend goed is de notariële akte vrijgesteld, deze akte moet worden ingeschreven bij de belastingdienst en er moet een schenkingsbijdrage als belasting worden betaald. Bij onroerend goed kunt u kiezen uit:

Wat is een handgift?

Een handgift is een donatie die van de ene persoon op de andere wordt overgedragen en aan de volgende eisen voldoet:

Een handgift hoeft niet via een notaris en er zijn geen inschrijfkosten. Bijzonder hierbij is dat als de schenker binnen drie jaar overlijdt, de schenking wordt meegenomen in de berekening van de erfbelasting.

Registreert u de schenking in België of niet?

Zodra de schenking is aangemeld bij de administratie, belastingdienst, betaal je inschrijfgeld en schenkbelasting. Bij onroerend goed heb je geen keuze, bij roerende zaken wel. Let op: als de schenking niet geregistreerd is en de schenker binnen 3 jaar na de schenking overlijdt, valt de schenking onder de erfbelasting. Dus als u een schenking krijgt van iemand die niet binnen 3 jaar overlijdt en u meldt de schenking niet aan, dan krijgt u de goederen belastingvrij en maken ze geen deel uit van de erfenis. De Belastingdienst kan altijd een bankonderzoek doen naar transacties in de laatste 3 jaar voor overlijden.

Hoeveel schenkingsrechten moet ik betalen voor de regio (onroerend goed)?

Je betaalt voor elke regio van België een ander tarief, maar het mooie is dat het tarief hetzelfde is. Dit betekent dat u in een bepaalde regio hetzelfde belastingpercentage betaalt, ongeacht de grootte van de schenking. Het gaat om de relatie die je hebt met de donor. De ontvanger van de gift, de begiftigde, betaalt de verschuldigde belasting. De percentages zijn als volgt per regio, bij registratie of binnen drie jaar na overlijden van de donor:

Schenkbelasting naar regio onroerend goed als percentage van de schenking in 2019 en 2020:

District man en echtgenoot kind, kleinkind, ouder, grootouder de anderen
Vlaanderen, Vlaanderen 3% 3% 7%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3% 3% 7%
Wallonië 3,3% 3,3% broer of zus, oom of tante, neef of nicht: 5,5%

Mogelijk is de donor de afgelopen jaren verhuisd. Dan geldt het tarief van de regio waar de schenker de langste 5 jaar voorafgaand aan de schenking fiscaal heeft verbleven.

Schenking onroerend goed, tarieven voor 2019 en 2020

Bij het schenken van onroerend goed wordt het veel moeilijker om te bepalen hoeveel u moet betalen. Het is goed om hier een notaris naar te vragen, want zijn tussenkomst is verplicht. Tarieven verschillen bijvoorbeeld niet alleen van regio tot regio, maar ook afhankelijk van het soort onroerend goed en uw relatie met de concessieverlener. Hieronder vindt u de tarieven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de schenking van andere onroerende goederen dan grond en voor het Vlaams Gewest:

Schenkrechten en taksen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Waarde donatie van Cadeauwaarde tot en met Tussen echtgenoten en partners (met verklaring van wettelijk samenwonen) en in rechte lijn
50.000 euro 3%
50.000 euro 100.000 euro 3%
100.000 euro 150.000 euro 3%
150.000 euro 250.000 euro 9%
250.000 euro 450.000 euro 18%
450.000 euro 27%

Schenkbelasting en schenkbelasting in het Vlaams Gewest, VLABEL:

Waarde donatie van Cadeauwaarde tot en met Tussen echtgenoten en echtgenoten en in een rechte lijn
150.000 euro 3%
150.000 euro 250.000 euro 9%
250.000 euro 450.000 euro 18%
450.000 euro 27%

Slot

Als het gaat om een ​​roerende schenking van geld, juwelen en dergelijke, kunt u in België gemakkelijk belasting ontwijken als de schenker meer dan 3 jaar na de schenking nog in leven is. Onroerend goed vereist registratie en betaling van belastingen. Om erachter te komen hoeveel u moet betalen en of u in aanmerking komt voor bepaalde kortingen in uw regio, is veel onderzoek nodig. Een notaris kan u hier altijd bij helpen.

Lees verder