Gescheiden en gepensioneerd

Een gebroken huwelijk kan je jaren achtervolgen, zelfs tot je pensioen. De Belgische pensioenregeling voor werknemers en zelfstandigen bepaalt immers dat de ex-partner onder bepaalde omstandigheden aanspraak kan maken op de helft van het ouderdomspensioen van de ander. Dus daar ben je dan: je hebt al jaren niets meer van je ex gehoord, en als hij met pensioen gaat, gaat hij ineens lopen met de helft van je pensioen.

De facto gescheiden en uw pensioen

WHO
eigenlijk gescheiden
leven maar nooit formeel een echtscheiding hebben aangevraagd, kunnen zich inderdaad in deze situatie bevinden. In
pensioenplan
voor werknemers en zelfstandigen wordt immers verwacht dat de ex-partner onder bepaalde omstandigheden aanspraak kan maken op de helft van het gezinspensioen waar de ander door zijn loopbaan recht op zou hebben. Dat
gezinspensioen
is eenvoudig verdeeld in twee gelijke delen: de ene helft voor de ontvanger, de andere helft voor de eerste.

Deze gelijke verdeling
gezinspensioen
het wordt echter alleen uitgevoerd als de ex-partner geen eigen inkomen heeft of geen recht heeft op een eigen pensioen. Indien dit het geval is, wordt hiermee rekening gehouden bij de verdeling. Is het persoonlijk pensioen van eerstgenoemde meer dan de helft van het gezinspensioen, dan krijgen beiden uiteraard hun alleenstaandenpensioen. Als het voormalige persoonlijk pensioen minder is dan de helft van dit gezinspensioen, moet de ene persoon een deel van het pensioen afstaan ​​aan de andere persoon.

Het is wettelijk beveiligd
verdeling van pensioenen
wordt automatisch toegepast als u een pensioen aanvraagt ​​als feitelijk gescheiden ontvanger. Gedurende die tijd onderzoeken de pensioendiensten uw situatie en wordt het toegekende pensioen zo nodig verdeeld. Ook als de daadwerkelijke scheiding plaatsvindt als u al met pensioen bent, wordt het pensioen automatisch tussen beide partners verdeeld.

Officieel gescheiden en uw pensioen

Voor echtparen die officieel gescheiden zijn,
toekenning van pensioen
heel anders voor ex-echtgenoten. De
gepensioneerde
dan houdt hij het volledige pensioen zelf. Maar daarnaast kunnen de huwelijksjaren van de andere ex-partner ook als jaren van zijn eigen loopbaan worden beschouwd. Daarom kunnen dienstjaren dubbel worden geteld: een keer voor een man en een tweede keer voor een vrouw. Dit betekent dat een ex-echtgenoot die voor het huwelijk nooit ‘werkte’ toch zijn ouderdomspensioen kan ontvangen.

Zelfs hier echter hun eigen
pensioenrechten
vroegere partner. Als hij een loopbaan heeft opgebouwd en recht heeft op een pensioen, heeft hij ook recht op een persoonlijk pensioen. Natuurlijk, het recht op een
pensioen
uit de tweede carrière werd vervolgens afgebroken. Uw eigen pensioen kunt u maximaal gedeeltelijk opbouwen met het pensioen van een gescheiden echtgenoot.

Gescheiden ambtenaren en hun pensioen

Voor ambtenaren is de procedure geheel anders. In tegenstelling tot werknemers en zelfstandigen kan een gescheiden echtgenoot nooit recht hebben op een
ouderdomspensioen
gebaseerd op de jaren van zijn of haar voormalige partner terwijl beiden in leven zijn. In de publieke sector is ouderdomspensioen immers strikt een persoonlijk recht.

Dit verandert echter wanneer de gescheiden functionaris overlijdt. Een ex-echtgenoot van een overleden ambtenaar kan aanspraak maken op een nabestaandenpensioen voor de jaren dat hij met de ambtenaar getrouwd was. Voorwaarde is wel dat de ex niet hertrouwd is. Daarnaast is de aanvraag voor
nabestaandenpensioen
treedt op binnen een jaar na overlijden. Als de overleden ambtenaar was hertrouwd, dan is dat:
nabestaandenpensioen
verdeeld tussen de langstlevende en de gescheiden echtgenoot.

Speciale gevallen

Hoewel de basisprincipes
pensioenberekening
relatief eenvoudig is, kunnen veel “speciale gevallen” voorkomen. En vaak leidt dit ertoe dat de gepensioneerde een lager pensioen moet accepteren dan hij dacht of hoopte te krijgen. Bovendien, hoe ingewikkelder de zaak, hoe groter de kans dat pensioendiensten het bij het verkeerde eind hebben. Als u bang bent dat u op de een of andere manier benadeeld bent, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Pensioenen. Deze dienst heeft twee leden, een Nederlandstalige en een Franstalige, en heeft tot taak te bemiddelen en verzoening te zoeken tussen burgers en
pensioendienst
.

Bij evidente fundamentele fouten kan de bemiddeling van de ombudsman soms iets opleveren. Maar in andere gevallen zul je verder moeten gaan. Een advocaat inschakelen is de eerste, maar dure optie die niet altijd het gewenste resultaat geeft. Ook de Pensioendienst van de Christengemeenschap (onder auspiciën van het ACV) levert in dit opzicht al jaren nuttige diensten. Deze dienst, die gespecialiseerd is in pensioenzaken en de wet op dit gebied van naald tot draad kent, is niet bang om uw zaak voor de rechter te brengen als het kan helpen. Van de 38 ingediende dossiers dit jaar
pensioendienst
werden voor de rechter gedaagd en schikkingen werden gewonnen in 1999, maar liefst 29. Gelukkig hoeven de meeste pensioenzaken die door deze organisatie worden behandeld niet naar de rechter te gaan, maar kunnen ze snel worden rechtgezet met een brief aan de pensioenadministratie. Zo waren er in 1999 1.470 dossiers die naar tevredenheid werden opgelost. Wie niet probeert, kan niet winnen.€