Gemiddelde verdiensten tussen wal en schip?

Het modaal inkomen is ongeveer het Nederlandse gemiddelde inkomen. Gezinnen die van dit inkomen moeten rondkomen, vallen vaak tussen wal en schip. Inkomen te hoog om een ​​uitkering te ontvangen en te laag om comfortabel te leven.

Wat is modaal inkomen?

Dit is het inkomen dat Nederlanders gemiddeld verdienen. Het Centraal Planbureau stelt jaarlijks het gemiddelde inkomen vast. Ze doen het om een ​​referentiepunt te krijgen. Dit inkomen wordt ook wel het vaste inkomensniveau genoemd. Dit bedrag wordt beschouwd als het inkomen van Jan Modal. Het gemiddelde inkomen in 2011 is 33.000 euro.

Gezinnen met middeninkomens hebben het moeilijk

Middeninkomensgezinnen doen het relatief slecht in onze verzorgingsstaat. Aan de onderkant van de samenleving helpen subsidies en uitkeringen in termen van inkomen. Deze kansen worden niet geboden aan middeninkomensgezinnen.

Voordelen en modaal inkomen

Om een ​​idee te krijgen van de financiële situatie van gezinnen met een gemiddeld inkomen hebben we op svetsund.nl twee berekeningen gemaakt, namelijk hoeveel uitkeringen een gezin met een gemiddeld inkomen ontvangt en hoeveel een gezin dat 75 procent verdient van het gemiddeld ontvangen inkomen.

Het toetsingsinkomen van het eerste gezin is € 33.000 (gemiddeld) en het tweede gezin verdient € 24.750. De gezinnen wonen in een huurhuis en hebben allebei twee ouders en twee tweejarige kinderen. Beide kinderen uit het gezin gaan naar de kinderopvang. In een maand gaan kinderen 80 uur naar de kinderopvang (het uurtarief is bijvoorbeeld € 6). In beide gezinnen is het inkomen de som van twee inkomens. Gezinnen betalen 600 euro huur per maand. Voor beide gezinnen berekenen we hoeveel ze ontvangen van:

Familie alleen

: Zij hebben geen recht op huurtoeslag omdat hun inkomen te hoog is. Ze hebben ook recht op de volgende voordelen:

Totale maandelijkse voordelen: 1049 euro

Tweede familie:

Dit gezin heeft recht op de volgende uitkeringen:

Totale voordelen per maand EUR 1336 per maand

Conclusie

Twee gezinnen ontvangen maandelijks een uitkering van 1336 euro. Dit is maar liefst 287 euro meer ten opzichte van het gezin. Dit is het netto bedrag. Het bruto verschil is ruim 600 euro. Gezinnen met een middeninkomen zijn beter af dan gezinnen in het 75e percentiel, maar het verschil is niet groot. Naarmate de inkomens stijgen, zal het recht op geld uit het spaargeld van de overheid steeds minder worden.

Wat is het gemiddelde inkomen?

In 2011 werd het gemiddelde inkomen vastgesteld op 33.000 euro. Dit komt overeen met een maandinkomen van 2.546 euro. Voorheen was het gemiddelde inkomen: