Gemeentelijke kredietbank voor budgetbeheer en schuldverlichting

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is een financiële instelling die door de overheid is opgericht om mensen met schulden te helpen. Dit gebeurt onder meer via budgetbeheer en sociale kredietverlening. Ze helpen bij het oplossen van financiële problemen die mensen niet meer alleen kunnen oplossen. Het aantal mensen wiens geld wordt beheerd door de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) is aanzienlijk. In 2019 waren er in Nederland ruim een ​​half miljoen huishoudens met problematische schulden. Die bedroegen gemiddeld 40.000 euro. Schuldenhulp vragen is voor velen een grote stap. Mensen schamen zich er vaak voor. Weliswaar is de schuldhulpverlening van de Gemeentelijke Kredietbank niet gratis voor wie al in de problemen zit, maar voor veel mensen is het heel bemoedigend dat ze niet weer in de schulden komen.

Inhoud

Wat voor bank is de Gemeentelijke Kredietbank (GKB)?

De gemeentelijke kredietbank, afgekort als GKB, is geen gewone bank, maar een instelling voor schuldverlichting. Zij helpen mensen met financiële problemen die het niet meer alleen aan kunnen. Hiervoor hebben mensen zich vaak verenigd in gemeentelijke samenwerkingsverbanden. En kredietbanken werken ook samen met andere hulporganisaties, zoals:

Uitgifte van sociale leningen heeft een lagere prioriteit

Waar vroeger de nadruk lag op het verstrekken van sociale leningen, komt nu meer nadruk te liggen op schuldpreventie en schuldenregeling.

Wat kan Gemeentelijke Kredietbank doen voor mensen met schulden?

De nadruk ligt meestal op ondersteuning in de vorm van budgetbeheer, maar het takenpakket omvat meestal ook:

Meestal zijn kredietbanken aangesloten bij NVVK, vereniging van schuldhulpverlening en beroepsvereniging van bewindvoerders. Ze werken volgens specifieke gedragscodes en garanderen deskundige hulp.

Hoeveel kost het om het budget van de gemeentelijke kredietbank te beheren?

De dienst kredietbank is niet gratis, maar als je de kosten vergelijkt met rood staan, kredietschulden en andere kosten, is het over het algemeen veel goedkoper. En in sommige gevallen worden de kosten gecompenseerd door speciale assistentie.

Wie belt de Gemeentelijke Kredietbank?

In verband met het voortduren van de financiële crisis is er ook een verandering in de geldbehoefte. Hadden vroeger de meeste cliënten een bijstandsuitkering, tegenwoordig vragen steeds meer mensen met een vast inkomen en een eigen woning een beroep op de Kredietbank. Mensen komen vaak in de problemen om de volgende redenen:

Hoewel veel Kredietbank-klanten buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen (werkloosheid, huisvestingscrisis, enz.), zijn er ook mensen met het spreekwoordelijke “gat in de arm”, mensen die het slachtoffer zijn van hun eigen kooplust. . Die mensen nemen ook hun toevlucht tot Kreditbanka. Ze willen vaak klant blijven, zelfs nadat hun schulden zijn vereffend; De angst voor terugval is erg groot.

Welke schulden komen in aanmerking voor budgetbeheer?

Hoewel dit natuurlijk geen volledige lijst is, omvatten probleemschulden:

Hoe werkt het budgetbeheer van kredietbanken?

Het budgetbeheer van Kredietbank steunt eigenlijk op drie pijlers:

Sommige mensen behoren al jaren tot de klanten van Kredietbank, maar het is de bedoeling dat de betrokkenen na verloop van tijd hun financiële zaken weer kunnen regelen. Want wie zijn financiën op orde heeft, leeft een veel vrijer leven en functioneert ook beter in de samenleving.€