Geldgebrek is voor steeds meer Nederlanders onbedoeld een probleem

Elke maand merken steeds meer Nederlanders dat hun financiële situatie niet is verbeterd. Door strengere regelgeving bij banken wordt het ook steeds moeilijker om rood te staan ​​op een betaalrekening. Ook creditcardmaatschappijen zullen het goede klanten moeilijk maken. Volgens de creditcardmaatschappijen wordt het opgelegd door de overheid. Hetzelfde argument hoor je bij banken die goedwillende klanten dwingen het saldo af te betalen.

gebrek aan geld

Rekeningouders worden steeds vaker het slachtoffer van bankbeleid om rood staan ​​op het controleren van rekeningen te bestrijden. Tot voor kort was het nog mogelijk om huur, energie, telefoonrekeningen, krantenabonnementen automatisch van de betaalrekening af te schrijven, maar incasso’s worden bij rood staan ​​steeds vaker geblokkeerd door de bank. Volgens de kredietbarometer van Bureau Krediet Registratie Tiela (BKR) lijkt het erop dat 600.000 Nederlanders al betalingsproblemen hebben.

Kredietregistratiebureau

Het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel registreert het betaal- en leengedrag van alle Nederlanders. Als er een lening of hypotheek wordt aangevraagd, worden de gegevens eerst gecontroleerd door het BKR. Als uit de gegevens blijkt dat er sprake is van een goed betalingsmoraal en aan de overige voorwaarden wordt voldaan, wordt meestal het gevraagde geld verstrekt. Uit de kredietbarometer blijkt dat nu al 7,2 procent van alle consumenten moeite heeft met het nakomen van betalingsafspraken. In 2010 was dat nog 6,2%.

wanbetalers

Volgens het BKR neemt het aantal wanbetalers toe. Ook schuldhulpverleners zien het aantal hulpvragers toenemen en ook incassobureaus en deurwaarders zeggen dat het er steeds meer worden. Er zijn al 300.000 Nederlanders die zich echt zorgen maken over geld. Hierdoor hebben steeds meer Nederlanders moeite om hun maandlasten te betalen en wordt het steeds moeilijker om de achterstand in te halen. De 300.000 echte probleemgevallen helpen niet, maar het BKR registreert ze als wanbetalers. Daarom wordt het vinden van oplossingen voor deze groep steeds moeilijker.

Politiek

In plaats van dat de politiek oplossingen zoekt om 600.000 Nederlanders uit de gevarenzone te krijgen, worden maatregelen bedacht om het aantal “wanbetalers” te vergroten. Als het van het BKR afhangt, wordt ook het gedrag van het betalen van de energierekening, huur, sociale dienst vastgelegd. Het zou beter zijn als u zich niet als wanbetaler bij het BKR kunt registreren voordat duidelijk wordt dat u uw financiële huishouding niet alleen kunt beheren. Nu worden te veel mensen opgelicht door de BKR-registratieschijf en de geautomatiseerde computersystemen van de bank. Het is niet een persoon die bepaalt wat wel en niet kan in bepaalde gevallen, maar computersystemen. Een veelgehoorde klacht is dat bankmedewerkers geen mogelijkheid zien om automatisch ingestelde incassoblokkades op te heffen of te deblokkeren en de AFM wordt steeds vaker gebruikt als reden om eerder toegekende kredieten automatisch te blokkeren en in te trekken. Volgens het BKR zijn er straks meer wanbetalers als de politiek akkoord gaat met de geplande registratie. Gehoopt wordt dat ook de politici in hun land met een oplossing kunnen komen om het aantal (verkeerd) geregistreerde wanbetalers terug te brengen tot minder dan 1% van de consumenten. De oplossing zou een verklaring van politici kunnen zijn dat het automatisch blokkeren van betaalrekeningen door banken moet worden afgeschaft en dat de incassoblokkade pas kan worden ingevoerd na een goed gesprek met de klant en de schriftelijke toestemming van de klant dat hij akkoord gaat met de blokkering. over betaalrekeningen, betaalrekening en melding BKR. Gehoopt wordt dat dit de 7,2% van de BKR-geregistreerde consumenten zal helpen om hun betalingscontracten na te komen.€