Geld voor startups met innovatieve ideeën

Vooral met innovatieve producten kunnen jonge ondernemers en start-ups optimaal profiteren van de kansen die het economisch herstel biedt. De eigen middelen zijn echter vaak niet voldoende om hun onderzoek en ontwikkeling te financieren. Lokale overheden, zoals provincies, verlenen financiële steun in de vorm van subsidies.

Bankfinanciering is vaak ingewikkeld

Kleine en middelgrote bedrijven zijn vaak echte pioniers in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar de financiële risico’s zijn vaak erg groot en worden zelden alleen getolereerd.

De vraag naar aanvullende zekerheden en de eis om projecten tot in detail te documenteren, maken financiering via bankkrediet voor startende ondernemingen vaak moeilijk. Financiering is vaak moeilijk, vooral voor nieuwe en veelbelovende technologiebedrijven.

Meer financiële kansen voor innovatie

Onvoldoende eigen vermogen en gebrek aan kracht op de kapitaalmarkt voor durfkapitaalparticipatie in nieuwe bedrijven: volgens ingewijden vaak de grootste uitdagingen voor innovatieve MKB-bedrijven. Daarom vinden ook lokale overheden zoals provincies en gemeenten het belangrijk om hun innovatiebeleid verder te ontwikkelen en de voorwaarden voor financiering van innovatieve projecten te verbeteren.

Fiscale regelgeving is ook een obstakel voor beginners

Om deze reden zijn al veel belastingregels die tijdens de financiële crisis als een belemmering voor verdere groei werden gezien, versoepeld. Dergelijke maatregelen kunnen de groei en het behoud van banen aanzienlijk stimuleren. Maar sommige (lagere) overheden, zoals de provincie Limburg, gaan verder.

Subsidie ​​uit innovatieve projecten van de provincie

In maart 2013 heeft de provincie Limburg in samenwerking met Industriebank Liof en Syntens (Innovatienetwerk Limburgse Ondernemers) een nieuwe subsidieregeling voor startende ondernemers met innovatieve ideeën ingevoerd. Hiervoor is in totaal 10 miljoen euro uitgetrokken, bestemd voor innovatieve producten van het midden- en kleinbedrijf.

Het doel van de nieuwe subsidieregeling is om projecten van begin tot eind te managen

De betreffende Limburgse subsidieregeling onderscheidt zich van vergelijkbare subsidieregelingen doordat deze tot doel heeft innovatieve projecten van begin tot eind te monitoren. Over het algemeen werken andere regelingen op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Vaak is de subsidiepot al leeg voordat ondernemers doorhebben dat de overheid financiële steun biedt.

Andere soorten subsidies dekken vaak slechts een deel van het proces. Ondernemers die hun project vervolgens in productie willen nemen, moeten voor andere onderdelen van hun project een beroep doen op andere bureaus. Deze bureaucratie ontmoedigt jonge en veelbelovende ondernemers vaak om hun ideeën uit te voeren.

Nieuwe banen door innovatieve industrieën te subsidiëren

Met deze nieuwe subsidie ​​willen de provincie Limburg en haar partners verder investeren in de kenniseconomie. Volgens de provincie Limburg blijkt uit onderzoek dat elke nieuwe kenniswerker 8 tot 10 nieuwe banen creëert in de maakindustrie.

De Limburgers vrezen niet dat al deze nieuwe banen door de toenemende vergrijzing niet tijdig zullen worden ingevuld. Nieuwe medewerkers kunnen zonder veel moeite vanuit het buitenland, bijvoorbeeld uit Polen, worden binnengehaald.

En de ervaring leert dat niet al die Poolse arbeiders na een paar maanden terugkeren, maar soms vestigen ze zich hier ook en geven op die manier ook een impuls aan onze economie.€