Geld verdienen met schrijven of verkoopkansen

Met opties kunt u goede winst maken zonder grote investeringen te doen. Je wordt betaald voor schrijfopties. Als alles goed gaat, behoudt u als optieschrijver de premie die u ontvangt bij het aflopen van de opties. De optieschrijver verdient na verloop van tijd geld. De meeste opties vervallen, wat betekent dat de optieschrijver meestal winst maakt.

Opties

Ten eerste zijn er twee soorten opties, namelijk call-optie en put-optie.

Bel optie

De eigenaar van een calloptie heeft het recht om gedurende een bepaalde periode (dit is de looptijd van de optie) een aandeel te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Ook als de koers van het betreffende aandeel op dat moment veel hoger is. Wanneer u een calloptie koopt, speculeert u dus op een stijging van de prijs van het onderliggende aandeel. Als bij expiratie (we noemen dit ‘expiratie’) de koers van het aandeel lager is dan de optieprijs, dan zal de optie waardeloos aflopen. Daarna kunnen de aandelen voor minder geld op de beurs worden gekocht. Aan de andere kant, als de aandelenkoers hoger is dan de optie, is het winstgevender om de optie te gebruiken om de aandelen op deze manier goedkoper te krijgen.

verkoopkans

Een putoptie is precies het tegenovergestelde van een calloptie. Een putoptie geeft de houder het recht om de aandelen op de eindvervaldag te verkopen tegen een vooraf overeengekomen prijs. Ook als de koers van het betreffende aandeel op dat moment veel lager is. Als de koers van het aandeel bij expiratie van de optie hoger is dan de afgesproken prijs, vervalt de optie waardeloos. U kunt het aandeel nu voor meer geld op de beurs verkopen dan wanneer u de optie zou uitoefenen. Indien aan het einde van de looptijd de prijs van het aandeel lager is dan de prijs vermeld in de optie, zal de eigenaar de optie uitoefenen. Wanneer u een putoptie koopt, speculeert u dus op een daling van de prijs van het onderliggende aandeel.

Opties kopen of verkopen

U kunt een call- of putoptie kopen, die u het recht geeft, maar u kunt de optie ook verkopen en u eraan binden. Wanneer u een optie schrijft, verkoopt u een optie. De houder van een schriftelijke optie heeft een leveringsplicht. Op de eindvervaldag moet de verkoper in staat zijn de aandelen die de optie zijn te leveren tegen een bedrag dat de uitoefenprijs van het optiecontract wordt genoemd. De optieschrijver moet de aandelen leveren wanneer de optiekoper de optie uitoefent. De optieschrijver moet de aandelen op dit moment leveren, dit noemen we ‘levering’.

Opties verlopen

Een optie heeft een vooraf bepaalde looptijd. De dag waarop deze termijn afloopt, wordt de vervaldatum genoemd. Als de prijs van de onderliggende waarde van de optie op die expiratiedatum hoger is dan de uitoefenprijs, vervalt de putoptie waardeloos. Bij een calloptie is het omgekeerd, als de prijs op de expiratiedatum onder de uitoefenprijs ligt, loopt de calloptie waardeloos af.

Mogelijkheid om geld te ontvangen of op te nemen

Bel optie

Als de prijs van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs van het optiecontract, wordt dit bij callopties “in the money” genoemd. Als de prijs van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs ligt, noem je dat ‘in the money’ met callopties.

verkoopkans

Wanneer de prijs van de onderliggende waarde hoger is dan de uitoefenprijs van het optiecontract, wordt dit bij putopties “uit het geld stappen” genoemd. Als de prijs van de onderliggende waarde onder de uitoefenprijs ligt, noem je dat met putopties ‘in the money’.

Dit is belangrijke informatie voor de optieschrijver. De optieschrijver wil dat zijn optie op de expiratiedatum out-of-the-money is om de winst te maximaliseren.

Schrijfopties

Een optie heeft een vaste waarde, dit is de prijs waartegen de optie wordt verhandeld. Deze prijs wordt beïnvloed door verschillende factoren. De prijs waartegen een optie wordt verhandeld, wordt ook wel de premie genoemd. De premie is het bedrag dat de optieschrijver ontvangt wanneer de optie wordt verkocht. Een groot deel van deze premie is de zogenaamde tijdswaarde. Zonder contante opties is de bonus in feite slechts een tijdswaarde. Deze tijdswaarde zal gedurende de looptijd van de optie geleidelijk afnemen. Hoe dichter de optie afloopt, hoe eerder de tijdwaarde afloopt. Als de optie uiteindelijk op de expiratiedatum afloopt, kan de optieschrijver de ontvangen premie volledig houden.

Opties zijn vaak waardeloos

De meeste opties zijn uiteindelijk waardeloos. Een onderzoek uit 2014 toonde aan dat 75-80% van de opties op expiratie out-of-the-money zijn, wat betekent dat met al deze opties de optieschrijver de volledige premie mag houden. Zo lijkt het schrijven van opties een goede beleggingsstrategie om structureel geld te verdienen.

Risico’s van het schrijven van opties

Schrijf oproep optie

Het schrijven van ongedekte callopties is bijzonder riskant. Een ongedekte schrijfactie betekent dat de schrijver van de optie de betreffende aandelen niet bezit op het moment dat de optie wordt geschreven. Wanneer het aandeel in kwestie nu massaal is gestegen en de optie wordt uitgeoefend, moet de schrijver van de optie de aandelen kopen tegen een aanzienlijk hogere prijs en deze vervolgens leveren tegen de uitoefenprijs van de optie. U kunt dit risico afdekken door de door de optie gedekte aandelen vooraf te kopen. Wanneer de optie nu wordt uitgeoefend, bezit u al de aandelen die u op dat moment moet leveren, dit noemen we gedekt schrijven. De strategie voor het schrijven van een gedekte calloptie is wat we een ‘gedekte call’ noemen.

Schrijf een verkoopkans

Bij het schrijven van een putoptie is het maximale verlies beperkt tot de prijs van de onderliggende waarde die u tegen de uitoefenprijs moet kopen. Wanneer een putoptie wordt uitgeoefend, moet de houder van die putoptie aandelen kopen tegen de uitoefenprijs.

Nadelen van schrijfmogelijkheden

Naast de genoemde risico’s zijn er nog twee andere nadelen aan het schrijven van opties.

Winst beperkt

Het eerste nadeel is dat je winst beperkt is. Uw winst bij het schrijven van een optie is altijd het maximum van de premie die u ontvangt. Maar de winst bij het kopen van bijvoorbeeld een calloptie is onbeperkt.

Margevereiste

Een ander nadeel is de “marge-eis”. Aangezien u contant geld bij de hand moet hebben bij het schrijven van opties op mogelijke verplichtingen, moet u een bepaald bedrag op uw rekening bij de makelaar houden. Dit bedrag dat u beschikbaar moet hebben bij uw makelaar wordt marge genoemd.

Wat te doen als de optie in the money verloopt?

Als een out-of-the-money optie op het punt staat af te lopen, kan de optieschrijver ervoor kiezen om zijn verliezen te dekken door de optie voor de expiratie te kopen. Een andere optie bij het schrijven van opties is om de optie in de Money te zetten. De optie wordt dan teruggekocht, maar een nieuwe optie met een latere vervaldatum of een hogere uitoefenprijs wordt direct verkocht.€