Geld verdienen met aandelen – hoe werkt het?

Een van de meest bekende manieren om geld te verdienen met uw persoonlijke vermogen is door te handelen in en te beleggen in aandelen. De AEX-index is in de periode van 30 jaar (van januari 1983 tot december 2013 exclusief dividend) met 785% gestegen, wat resulteert in een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,1%. Investeren van $ 45,38 in jaar 83 zou na dertig jaar $ 401,79 waard zijn. Ondanks deze forse waardestijging zijn er meerdere keren geweest dat de belegging soms wel de helft van haar waarde verloor. In 2008 daalde het jaarrendement tot min 52%. Er zijn twee manieren om geld te verdienen met aandelen: kopen en verkopen en dividend uitkeren.

Wijzer

NYSE (New York Stock Exchange) / Bron: Ryan Lawler, Wikimedia Commons (Public Domain)

Wat zijn aandelen?

Een aandeel is een effect dat meerdere rechten geeft met betrekking tot een bedrijf (vennootschap). Vanuit economisch oogpunt kunnen aandelen worden beschouwd als een vorm van eigendom, maar juridisch zijn ze dat niet. Een aandeel kan het recht geven om een ​​bepaald bedrag uit te keren, genaamd dividend. Over het algemeen gaat het om een ​​deel van de winst. In bijzondere gevallen wordt een zogenaamd superdividend uitgekeerd, wat een relatief groot bedrag aan dividenden is, bijvoorbeeld door een eenmalige verkoop van een economische eenheid.

De aandelen van een groot aantal bedrijven zijn beschikbaar op de markt, de zogenaamde beurs. Daar kunnen deze aandelen zowel verkocht als gekocht worden, en de prijs is gebaseerd op vraag en aanbod. De AEX (Amsterdam Stock Exchange Index) weerspiegelt de koersontwikkeling van 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie.

AEX over de afgelopen 30 jaar / Bron: Jashuah, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Koop laag, verkoop hoog

Een van de gemakkelijkste (maar misschien wel moeilijkste) manieren om van aandelen te profiteren, is door de aandelen tegen een hogere prijs te verkopen. Aandelen kunnen op de beurs tegen een prijs worden gekocht met behulp van een zogenaamde effectenmakelaar.Er zijn verschillende online brokers beschikbaar in Nederland. U koopt bijvoorbeeld 10 aandelen tegen een prijs van 15 euro (kostprijs: 150 euro). Een jaar later is hun waarde verdubbeld, de verkoop van deze 10 aandelen levert een winst op van € 150 (€ 300 – € 150 = € 150). Er wordt geen rekening gehouden met effectenmakelaarskosten, zoals transactiekosten en opslagkosten.

Het voorspellen van koersbewegingen van aandelen is echter een zeer moeilijke taak. De koers van het aandeel kan gebaseerd zijn op een aantal variabele factoren, waaronder:

Particulieren hoeven niet per se een bepaald aandeel te kopen. Soms kopen bedrijven aandelen van andere bedrijven, soms met de bedoeling deze geheel terug te kopen. Dit kan een plotselinge waardestijging veroorzaken.

Een eenvoudige manier om de waarde van een aandeel te bepalen is de koers-winstverhouding. Deel de huidige prijs door de winst van vorig jaar. Een van de beperkingen daarbij is onder meer dat er geen rekening wordt gehouden met toekomstige inkomsten. Het is echter een eenvoudig hulpmiddel om een ​​redelijke prijsopgave te doen, vooral in vergelijking met vergelijkbare bedrijven.

Opties

Een ingewikkelder manier om geld te verdienen met aandelen zijn de zogenaamde opties. Een optie wordt gekocht met het recht om op een bepaald moment aandelen tegen een bepaalde prijs te verkopen of te kopen. Met deze methode is het mogelijk om een ​​soort hefboomstructuur te creëren, daarnaast kun je verdienen aan de waardedaling van het aandeel. Over het algemeen gaan deze opties ook gepaard met een verhoogd risico.

Voorbeelden van actie-opties
Belopties

Een calloptie geeft het recht om op een bepaald moment een aandeel tegen een bepaalde prijs te kopen. De prijs die hiervoor betaald wordt, wordt de optiepremie genoemd. De koper van callopties speculeert op de waardestijging van het aandeel over een bepaalde periode. Voorbeeld: De waarde van een aandeel van vennootschap A is momenteel 10 euro. De koopoptie om binnen 1 week een aandeel te kopen voor 12 euro kost 0,50 euro.

Geval A:

De waarde van het aandeel na 1 week is 14 euro. Het kan dan worden gekocht voor € 12 en daarmee € 2 per aandeel verdienen met de optie. De nettowinst is dan 1,50 euro per optie (2 min 0,50).

Geval B:

De waarde van het aandeel na 1 week is 8 euro. De opties zijn dus waardeloos geworden, omdat de aankoop voor 12 euro geen meerwaarde heeft. Verlies 0,50 euro.

Met dit ontwerp is het mogelijk om een ​​relatief klein bedrag als hefboom te gebruiken om te reageren op waardering/waardedaling. Een groot nadeel is dat het zeer beperkt is in de tijd. Je hoeft maar 50 cent te investeren in plaats van een aandeel te kopen voor 10 euro.

put opties

Putopties werken volgens hetzelfde principe, maar nu is het van toepassing op het verkopen van een aandeel. Nog twee gevallen ter illustratie. Het aandeel van vennootschap B is momenteel 100 euro waard. Een putoptie om een ​​aandeel binnen 1 week te verkopen voor 90 euro kost 1 euro.

Geval C:

De waarde van het aandeel 1 week later is 80 euro. Het is verstandig om gebruik te maken van het verkooprecht voor 90 euro. Aandelen worden gekocht voor 80 euro en verkocht voor 90 euro. Hierdoor is de nettowinst 9 euro per optie (10 min 1). Met behulp van deze constructie wordt geld verdiend met de waardevermindering van de voorraad.

Geval D:

De waarde van de actie na 1 week is 120 euro. Het gekochte recht om een ​​aandeel te verkopen voor 90 euro is waardeloos geworden, uiteindelijk moet het teruggekocht worden voor 120 euro per aandeel om te verkopen voor 90 euro, een verlies van 30 euro.

Dividend en inkoop eigen aandelen

Een dividend is een betaling door een bedrijf aan zijn aandeelhouders. Over het algemeen bestaat het uit een bepaald winstdeel, de zogenaamde uitbetalingsratio. Bij een winst van 2 euro per aandeel en een pay-out ratio van 60% wordt 0,60 x 2,00 = 1,20 euro aan dividend uitgekeerd. Dividenden worden belast tegen 15% in Nederland en 25% in België. Dividend kan een goed alternatief zijn voor sparen met een stabiel rendement. Als de winst echter daalt, kunnen dividenduitkeringen in gevaar komen. Het voordeel van het uitkeren van dividend is dat het contante bedrag elke 1 tot 4 keer per jaar wordt uitgekeerd. Daarom is het niet nodig om aandelen te verkopen als er behoefte is aan contanten.

Het bedrijf kan ook besluiten om zijn aandelen terug te kopen. Het gebruikt bedrijfsmiddelen om het aantal uitstaande aandelen te verminderen. Als de marktwaarde gelijk blijft en het aantal aandelen daalt, is de waarde van één aandeel gestegen. Beperkingen zijn onder meer dat het bedrijf op dat moment geen investeringen doet om zijn concurrentiepositie te verbeteren. Net als bij particuliere investeringen bestaat ook de mogelijkheid dat het een zeer ongunstig moment heeft gekozen om aandelen terug te kopen.

Het doel

Het is belangrijk om een ​​specifiek doel te hebben om geld te verdienen met aandelen. Is het een hobby of misschien een alternatief voor sparen? Gaat het om een ​​aankoop of misschien om sparen voor de opvoeding van de kinderen?

Ook is het goed om een ​​bepaalde horizon te hebben, een periode waarin het na te streven doel bereikt zal worden. Dit kan bijvoorbeeld bestaan ​​uit een aanvullende pensioenaanvulling voor dertig jaar. Over het algemeen is de investering over een langere periode minder onderhevig aan de grillen van de markt. Een hoog rendement betekent bijna altijd een hoger risico.

Risico

Er zijn verschillende risico’s verbonden aan het handelen in aandelen.

Failliet

Als gevolg van het faillissement van het bedrijf kunnen aandelen volledig waardeloos worden. In sommige gevallen moet het minimumbedrag nog worden teruggevorderd, maar meestal vindt er geen waardeverdeling plaats. Crediteuren worden in principe eerst terugbetaald. Bij aandelen is de schade relatief beperkt tot maximaal 100% van de waarde van het aandeel.

Toename in waarde

Anticiperen op een waardedaling kan resulteren in een ongunstige situatie wanneer het aandeel daadwerkelijk in waarde stijgt. Een waardestijging kan juist leiden tot verlies als gevolg van putopties. Bij bepaalde ontwerpen kunnen verliezen vrijwel onbeperkt zijn.

Stopzetting van dividendbetalingen

Langdurige lagere inkomsten kunnen leiden tot niet-dividendbetalingen. Het berekende bedrag wordt dus niet meer uitbetaald.

Uitstoot

De uitgifte omvat de uitgifte van aandelen van de vennootschap, die kan worden onderverdeeld in primaire en secundaire uitgifte. De primaire vorm is de eerste keer dat een bedrijf (een aandeel) te koop aanbiedt op een beurs. Een secundair probleem is meestal een balansconsolidatie of overname (overname van een ander bedrijf). Soms kan dit nodig zijn bij onbeheersbare schulden.

Een secundaire uitgifte kan een drastisch effect hebben op de koers van het aandeel. Als de marktkapitalisatie niet verandert, zal de uitgifte ervoor zorgen dat de waarde van het aandeel daalt en toekomstige dividenden op de aandelen dalen. Meestal worden de nieuwe aandelen tegen een gereduceerde prijs aangeboden aan de oude aandeelhouders.

Voorbeeld van marktkapitalisatie en uitgifte

Marktkapitalisatie bestaat uit de aandelen van een bedrijf vermenigvuldigd met de waarde van één aandeel. Voorbeeld: Bedrijf C heeft 1 miljoen aandelen ter waarde van 5 euro in omloop. De marktkapitalisatie is dus 5 miljoen euro.
Met de uitgifte en constante marktkapitalisatie zal de waarde van één aandeel dalen. Voorbeeld: Bedrijf C geeft 1 miljoen nieuwe aandelen uit. De marktkapitalisatie blijft op 5 miljoen euro. Dit aantal is nu gedeeld door 2 miljoen aandeelhouders, dus de aandeelwaarde is 2,5 euro per aandeel.

Disclaimer: De auteur kan posities innemen op financiële markten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling om een ​​bepaalde belegging te doen.