Geld sparen en beleggen, hoeveel kan ik besparen?

Door specifiek geld te sparen, kunt u een mooi kapitaal opbouwen voor de toekomst. Het creëert ook een buffer voor het geval er iets misgaat of om te betalen voor een aankoop of een lange reis. Je weet nooit hoe het afloopt, dus het hebben van een kasreserve is belangrijk. Als u een keer een groot bedrag investeert en extra geld gaat sparen, hoeveel geld kunt u dan in de loop van de tijd opbouwen?

Geld besparen

Hoeveel wil je bereiken?

Bij het berekenen van uw spaargeld is het belangrijk wat uw persoonlijke doelen zijn. U wilt een mooi bedrag op de rekening hebben staan, waar u straks goed van kunt leven. Of het kan voorkomen dat u aan het sparen bent voor de aankoop van een bepaald object of voor een lange reis. Dit betekent dat u moet plannen hoe u effectief kunt werken aan het opbouwen van kapitaal. Om hier concreet duidelijkheid over te geven, kunt u aan de hand van de volgende rekenmethoden bepalen hoeveel u per jaar moet investeren om tot een bepaald bedrag te komen.

Twee rekenmethodes!

Afhankelijk van het soort spaargeld, de hoogte van het inlegbedrag, de rente en de periode waarover je spaart, kun je berekenen hoeveel je opzij hebt gezet voor de lange termijn. Over het algemeen kunt u hiervoor de volgende methoden gebruiken:

Deze twee methoden vormen de basis waarop u kunt bepalen hoeveel u per jaar moet investeren om een ​​toekomstig bedrag te krijgen.

Achteruit tellen

Als u geld wilt besparen, moet u van tevoren weten hoeveel u eenmalig of maandelijks moet investeren. Dit betekent dat de voorgaande berekeningsmethoden in omgekeerde volgorde moeten worden toegepast. Dit kan op de volgende manieren:

Met deze kennis kan iedereen bepalen hoeveel hij moet investeren om in een bepaalde periode een bepaald bedrag te sparen.

Eenmalige storting en elke maand geld besparen

In het geval dat u een eenmalige investering heeft – bijvoorbeeld een ontslagvergoeding sparen – en maandelijks extra geld heeft, kunt u een mooi kapitaal sparen. Maar hoeveel extra moet er voor een bepaalde afkoopsom worden gespaard om tot een bepaald eindkapitaal te komen? Om dit te bepalen moet eerst de verwachte afkoopsom over de jaren worden afgetrokken van het uiteindelijk haalbare bedrag. Op basis hiervan kan de jaarlijkse investering worden bepaald. Dit is goed uit te leggen met een voorbeeld.

Een voorbeeld van een situatie

Peter heeft al 3 jaar 1.000 euro per jaar gespaard met 5% rente. Hij wordt ontslagen, waardoor hij 8.950 euro extra krijgt. Na 4 jaar is hij van plan er even tussenuit te gaan door een leuke afgelegen vakantie te boeken. Hij heeft in totaal 20.000 euro nodig om de vakantie te financieren. Hoeveel moet hij voortaan jaarlijks sparen van zijn inkomen of WW om aan dat bedrag te komen? Volg deze stappen om het te berekenen:

Maandelijkse storting

In het vorige voorbeeld is uitgegaan van een jaarlijkse investering. Het is echter niet ongebruikelijk om een ​​maand te sparen en daarvoor een deel van het inkomen opzij te zetten. Hoeveel moet Peter per maand investeren? In dat geval moet de rente worden omgezet naar maandrente met (1,05^(1/12) -1) = 0,004074 = 0,4074%. Dit zou betekenen:

Met andere woorden, met een eenmalige investering in combinatie met maandelijkse besparingen kunt u het eindbedrag bereiken. Met de vorige methode kun je goed zelf bepalen hoeveel je nog moet sparen om kapitaal aan te trekken. Zorg ervoor dat u de huidige rentevoet van uw bank toepast. Het fluctueert afhankelijk van de toestand van de economie.

Lees verder