Geld nodig voor een korte tijd

Soms is het geld maar voor korte tijd nodig en kan het geleende bedrag binnen enkele dagen of weken worden afgelost, bijvoorbeeld doordat er vakantiegeld of kersttoeslag wordt uitgekeerd. Voor dergelijke kortlopende financieringsbehoeften is het meestal niet handig en te duur om een ​​persoonlijke lening af te sluiten.

DK of debetoptie als alternatief voor een individuele lening

Bij het gebruik van een onderhandse lening wordt de klant een relatief groot deel van de servicekosten in rekening gebracht, dat bij tussentijdse beëindiging van de lening niet wordt terugbetaald. Het is daarom beter om op een andere manier aan de financieringsbehoefte op korte termijn te voldoen. Voor dit doel een
omzet krediet
of een
afschrijvingsmogelijkheid op de zichtrekening
veel beter.

Werkkrediet, voor- en nadelen

Doorlopend krediet is vergelijkbaar met een debetfaciliteit en wordt gewoonlijk DK of opvraagbaar krediet genoemd. Bij dit type lening ontvangt de lener een kredietlijn die naar eigen goeddunken kan worden gebruikt.

In tegenstelling tot een normale afschrijvingsoptie, wordt deze niet ingesteld op een privérekening, maar op een aparte rekening. Zo houdt u een beter overzicht over de kredietpositie en kunt u de afbouw ervan beter plannen.

DK heeft geen vervaldatum of vervaldatum

Doorlopend krediet is de laatste jaren een zeer populaire vorm van krediet geworden. De reden hiervoor is dat leners het eenmalig bij hun bank claimen en het daarna, net als een debetfaciliteit, voor onbepaalde tijd kunnen blijven gebruiken. Banken geven een dergelijk krediet “tot nader order” uit, wat betekent dat het geen vervaldatum of vervaldatum heeft.

Anderzijds betekent deze bepaling ook dat de bank de kredietlijn eenvoudig kan intrekken als uw kredietwaardigheid verslechtert of er een negatief cijfer op uw naam wordt geplaatst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Doorlopend krediet op te nemen indien nodig

Het doorlopend kredietbedrag verschilt van bank tot bank en wordt meestal bepaald op basis van uw kredietwaardigheid. Een gebruikelijke kredietlijn van 2.500 tot 5.000 euro, maar ook kredietovereenkomsten van 10.000 of 25.000 euro zijn mogelijk.

Zoals eerder vermeld, hoeft het krediet niet direct na goedkeuring van de lening te worden gebruikt, maar kan het later of in termijnen worden gebruikt. Op deze manier hebben kredietnemers altijd de mogelijkheid om een ​​lening te krijgen zonder telkens een nieuwe leningaanvraag bij de bank te moeten indienen.

Doorlopend krediet versus creditcard

Vanuit kostenoogpunt kunt u zelfs overwegen om uw creditcard om te ruilen voor een doorlopende kredietlijn. Zo behaalt u ook met een verschil terug aflossing, maar tegen aanzienlijk lagere kosten. Doorlopend krediet is daarom een ​​veel goedkoper alternatief dan een creditcard.

Werkkrediet vs. persoonlijke lening

Hoe flexibel zo’n krediet op afroep ook is, het is vaak net zo duur. Omdat banken altijd een maximale kredietfaciliteit moeten aanhouden omdat klanten daar op elk moment op kunnen bellen, is dit soort krediet voor banken erg duur. Deze meerkosten worden doorberekend aan de klant in de vorm van een relatief hoge rente, die kan variëren van 8 tot 15% per jaar.

Daarom loont het doorlopend krediet alleen als er contant geld voorhanden is of voor kortetermijnfinanciering. Als je krediet nodig hebt voor een langere termijn, is een persoonlijke lening vaak een betere keuze.

Debetfaciliteit of rekening-courantfaciliteit

De mogelijkheid tot permanente incasso wordt tegenwoordig door vrijwel elke bank aangeboden en is bedoeld als een soort betaalrekening-tegoed op de particuliere betaalrekening. Het aantal ervan
zichtrekening tegoed
hangt af van het netto-inkomen dat op de lopende rekening is bijgeschreven. Om deze reden kan een dergelijke permanente afschrijvingsmogelijkheid alleen worden verleend als de betaalrekening ook daadwerkelijk als salarisrekening wordt gebruikt.

De hoogte van de kredietlijn kan van instelling tot instelling verschillen en is doorgaans twee tot drie keer het maandsalaris.

Doorlopend krediet: krediet op aanvraag

Zowel bij een doorlopende lening als bij een permanente leenplaats op de salarisrekening is het voordelig dat de lening naar behoefte kan worden opgenomen. Daarnaast is het een zogenaamd doorlopend krediet, dat na aflossing steeds weer gebruikt kan worden.

Omdat beide leningen niet tijdgebonden zijn, kunnen ze continu worden gebruikt maar ook continu worden afgelost. Zodat de lening alleen wordt gebruikt als het echt nodig is. Banken innen alleen contractuele rente als deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt. In vergelijking met de persoonlijke lening is de rente vaak hoger, maar de lening kan op elk moment worden afgelost om te besparen op rentekosten.€