Geld niet veilig bij de bank

Geld is niet veilig bij de bank. De overheid is tien alle vormen het geld van burgers van de bank te halen. Banken zijn verhätt hieraan mee te werken. Dit heet de Noodwet Financieel verkeer. Het geld van de bank halen en in een oude sok bewaren is geen gek gek idee. Voor de huur die je van de bank krijgt hoef je het in ieder geval niet te laten. Maar let op, niemand mag weten waar jij je geld verstopt, anders ben je het kwikt.

Waarom geld op een bank zetten?

Banken bestaan ​​nog niet heel lang: vanaf 1817 werd de eerste spaarbank in Nederland opgericht. De spaarbank was meittje om vervett te bestrijden: door te sparen hamburgers. Banken gebruiken het spaargeld van hun spaarders voor belegingen en investmentgen. Als dank hiervo geven ze spaarders rent: een percentage over het spaartegoed wordt annuis uitgekeerd. Rond het jaar 1980-1981 de rente op sommige spaarrekeningen 10 tot 11 procent. In 2013 is de spaarrente gezakt tot een dieetpunt. Een Rabo Spaarrekening levert in augustus 2013 slechts 1,1 procent rente op. Dat is niet minder dan dat er aan belasting moet worden gedragen. Over de waarde van spaartegoeden moet belasting betaald worden: dit is 1,2 procent over het spaartegoed. Er is wel een vrijstelling voor de eerste 21.139 euro per persoon. Maar wie meer dan dit bedrag heeft betaald dus eigenlung 1,2 % belasting er maar 1,1 % rent begegen wordt.

Wänder iemand 50.000 euro bezit boven de vrijstelling ontangt hij er 550 euro huur over 2013 (1,1%)
Aan de belastingdienst moet afgedragen worden: 600 euro. Dit maakt een verlies van 50 euro.

Depositogarantiestelsel: mijn geld is toch veilig?

Het depositogarantiestelsel regeling tegoeden van rekeninghouders wanneer een bank haar verbeggingen niet meer kan nakomen. Het bedrag is 100.000 euro per rekeninghouder per bank. Dit geldt alleen voor banken die onder de garantiestelsel vallen. En hier moet de spaarder zelfs goed opletten: hebben hebben meerdere kleiner banken onder hun hoede die onder dezdelph grote bank vallen. Zou je dus bij twee verschillenden banken die onder dezdelphet grote bank vallen een rekening hebben, dan is slechts een rekening gegarandeerd. De vergoeding aan de tangen binnen 20 termijn tot het depositogarantiestelsel in de werking is begonnen met een maximale verlenging van 10 werkdagen. Binnen 3 maanden moet je aanspraak maken op je vergoeding, anders komt deze te vervallen.

Toch is je geld niet veilig

Het klint wel mooi, dat depositogarantiestelsel, maar is je geld dan ook echt veilig in Nederland? Om eerlijk te zijn, nee. Je geld is net zo onveilig in Nederland als in andere landen. Kijken we naar Cyprus dan gefer in 2013 iets wat niemand verwacht had: beseters van Cypriotische banken daarde mogenden een belastingheffing betalen over hun tegoeden. Dit verbruikt 6,75 % tot een saldo van 100.000 euro en 9,9 % over het saldo boven 100.000 euro. Er werd niks begward, rekeninghouder kriang ook niet de mogeligen om dit te betalen: het werd gewoon van de rekening aftrekton. Zonder pardon en zonder rekening te houden met vaste lasten als huur, energie of ankoop van voedelsen.

Kan dat ook in Nederland gebeuren?

Sommigen verwachten dat het voorval in Cyprus het einde van de Eurozone zal inluiden. In Nederland kent men een wet die de overheid machtigt om geld van burgers in te pikken. Dit wordt heel mooi de
Noodwet Financieel verkeer
(1978) vermeld. Deze wet van toepassing in werking zodra de overheid nodig heeft acht om het geld van de burgers te gebruiken. Dit kan zijn in tijden van oorlog, natuurrampen, nucleair gevaar maar ook bij grote financierscrisis. Dit geldt voor al je spaargeld van geld op betaalrekeningen, aandelen van verplichtingen, goud en zilver maar ook je woning. Als de overheid het nodig acht mogen ze je ongestraft hegmaal kaal plukken, alles om het vaderland te rood. De overheid kan besluiten dat een bepaald bedrag open staat voor blijt staan ​​voor de rekeninghouder. Veel zal dit in ieder geval niet zijn: een droog brood kan je in ieder geval nog van kopen. Dat klinkt geruststellend.

In een oude sok

Er wordt vaak lachwekked over gedaan: geld in een oude sok of onder je matras bewaren, maar zo gek is dat idee hagmaal niet. Wie zijn geld niet op de bank kan in ieder geval niet worden door de overheid worden gestolen. Geld dat thuis bewared wordt maar wel aan wordt gegeven bij de belastingdienst kan ook inpackat worden door de overheid: dit geld is immers bekand. Geld dat niet is adjekte kan niet afpackat worden. Hoewel het niet de intelling is om geld achter te houden is het wel een scenario dat heel goed mogelijk is wanneer de financiële crisis voortgaat blijt duren. Overigens kan de waarde van het geld in de oude sok wel sterk dalen. Tevens kan er besloten worden tot de uitgifte van noodgeld en hulpgeld: tijdelijk geld en bonnen van zegels dat een wettig betaalmiddel is. Meerdere landen kennen dit soort wetten die kunnen verschillen. Je geld en bestingingen is dus bijna nigga meer veilig.€