Geld lenen zonder tussenkomst van de bank

Geld lenen zonder bank, van particulier tot particulier, online. Particuliere kredietverstrekkers en kredietnemers bepalen hun eigen rentetarief. Het aanvragen van een lening duurt vaak maar een paar uur. En de risico’s zijn beperkt, omdat de kredietverstrekker niet aan één partij leent, maar participeert in meerdere leningen met kleine nominale waarden.

Geld lenen zonder bank?

Geld lenen zonder bank of zonder bankadvies. Consumenten besluiten steeds vaker online te lenen. Niet alleen om zo’n vervelende controle bij de bank en BKR te voorkomen, maar vooral vanwege het kostenvoordeel.

In de praktijk zijn er op dit gebied 2 interessante mogelijkheden:

Leners en investeerders vinden elkaar op internet

Jong, mobiel en actief op sociale media – zo omschrijft de nieuwe generatie investeerders die creatief gebruik maken van internet zichzelf. De eisen aan technologie zijn niet alleen erg hoog, mensen willen dat ook
geld doet ertoe
ten slotte
een BlackBerry of Netbook gebruiken
maar beleggers willen ook betere informatie over bancaire en financiële adviseursproducten. Daarnaast heeft de financieel-economische crisis een nieuwe impuls gegeven aan de coöperatieve aanpak. Een nieuwe klantgerichte filosofie heeft het afgelopen jaar geleid tot een aanzienlijke klantengroei voor duurzame instellingen zoals Triodos Bank en GLS Bank.

Opmerkelijk
transparantie
is daarbij cruciaal. Veel mensen hebben immers het vertrouwen in financieel adviseurs verloren. Volgens een onderzoek van een bekend internetportaal was dat bijna tweederde. Zo informeert de eerdergenoemde bank GLS haar klanten meerdere keren per jaar schriftelijk over de bedrijven en projecten waarin zij hebben geïnvesteerd.

Online dienstverleners profiteren van een vertrouwenscrisis

Andere financiële instellingen hebben dit nieuwe concept al overgenomen en zullen een vaste vaste adviesvergoeding blijven gebruiken in plaats van hoge verwijzingsvergoedingen voor nieuwe accounts, aangevuld met prestatiebeloningen als de investering zich later terugbetaalt. Nieuwe online dienstverleners willen echter ook profiteren van de vertrouwenscrisis waarop zij hun bedrijfsmodel hebben gebouwd
Web 2.0
,
interactief internetmodel
. In vakjargon worden deze modellen ook wel aangeduid met de term
sociale bank
of
sociale lening
.

Lenen bij particuliere investeerders

Zo treedt internetbedrijf Smava op als bemiddelaar bij leningen van een particulier aan een particulier. Naar eigen zeggen zijn ze zoiets als een moderne mensenbank, handelend namens en in het belang van de klant. Het bijzondere is dat particuliere geldschieters en leners
jezelf
gewild
bepaal de rente
. Doordat de kredietverstrekker niet één lening aan één partij verstrekt, maar in kleine coupures belegt aan meerdere kredietnemers, zijn de risico’s beperkt. Achter Smava staat BIW banka, een erkende kredietinstelling voor rechtsbijstandverzekeringen.

Naast Smava, dat opereert vanuit Duitsland, zijn er brokersites actief in Engeland, Amerika en sinds 2005.
binnenkort ook in Nederland
.

Leningafwikkeling duurt vaak maar een paar uur

Kredietverlening aan particulieren zal enige tijd nodig hebben om zich in de markt te bewijzen als volwaardig alternatief. Maar de Duitse
consumentenorganisatie
“Stiftung Warentest” over Smava heeft al verklaard dat het bedrijf
veilige en betrouwbare omstandigheden
aanbiedingen. De kredietbemiddelaar toetst de kredietwaardigheid van kredietzoekers met zijn evaluatiemodel. Een hoog uitvalpercentage kan men zich immers niet veroorloven. Het mooie van het concept van Smava in vergelijking met andere gerenommeerde online leningaanbieders is dat kredietverstrekkers weten waarvoor ze hun lening uitgeven.

Overigens duurt het meestal maar een paar uur voordat voldoende kredietverstrekkers bij de leningaanvraag komen. De hoge motivatie van klanten hangt samen met het feit dat ze niet als bieder optreden tegen de bank, maar rechtstreeks van persoon tot persoon onderhandelen. Zelfs vermogende particulieren bieden Smava al grote sommen geld aan: het meest aantrekkelijke is dat je zelf bepaalt aan wie je geld uitleent.

Tot nu toe de goedkoopste lening voor jongeren

Lenen van particulieren via internet kan voor veel leners voordelen bieden, maar dat geldt zeker niet voor studenten. Een extra lening bij DUO (voorheen IBG) past het beste bij hen
de goedkoopste
(bij) vorm
lenen
. Ruim een ​​vijfde van alle studenten vult op deze manier hun studiebeurs aan.

Geen enkele andere dienstverlener kan concurreren met de rentetarieven van IB Group. De rente wordt direct bij de schuld opgeteld, maar de aflossing kan na afstuderen twee jaar worden uitgesteld. Een interessante optie, rekening houdend met de boete voor langzaam leren die in het schooljaar 2012/2013 is ingevoerd.

Nog een prettige bijkomstigheid: schulden bij DUO worden niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), zodat ze geen invloed hebben op je vermogen om later te lenen.€