Geld lenen voor studie: studievoorschot

Na lang onderhandelen is het stopzetten van de basisbeurs voor studenten eindelijk een feit. Vanaf studiejaar 2015/2016 moeten studenten geld lenen bij de overheid. Wat u moet weten over het nieuwe leenstelsel.

Het nieuwe leenstelsel voor studenten

De bekende basisbeurs, die eigenlijk een schenking van de overheid is, komt daarom met ingang van schooljaar 2015/2016 te vervallen. Studenten kunnen voortaan zelf kiezen hoeveel geld ze willen lenen om studie- en levensonderhoud te dekken. Tijdens zijn studie kan hij maandelijks een voorschot krijgen van maximaal 986 euro, maar dit geld moet op een gegeven moment worden terugbetaald.

Aflossing studieschuld

Onder het oude regime konden studenten aanspraak maken op 15 jaar om hun studieschuld af te lossen. In het nieuwe systeem is dat 35 jaar. Afgestudeerden moeten, afhankelijk van het salaris, maximaal 4 procent van hun maandinkomen aflossen. Je kunt ook meer terugbetalen: Als je bijvoorbeeld een bedrag uit een nalatenschap ontvangt, kun je die meevaller gebruiken om boetevrij je studieschuld af te lossen. Er moet minimaal 1 procent van het maandinkomen worden terugbetaald.

Er is niet altijd een verplichting om terug te betalen

Er is alleen een terugbetalingsplicht als iemand meer verdient dan het minimumloon. In het oude stelsel bestond deze terugbetalingsplicht al als mensen meer verdienden dan de bijstandsuitkering. Gehuwde afgestudeerden moeten er rekening mee houden dat het totale inkomen binnenkort de sleutel zal zijn. Daarom is de partner onder bepaalde omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van de studielening.

Hoe zit het met de rente?

Net als voorheen wordt de rente elke 5 jaar herzien. Dit kan zowel gunstig als ongunstig uitpakken. Als uw rentevaste periode bijvoorbeeld eindigde in 2014, heeft u geluk gehad. De staat kon toen immers spotgoedkoop lenen op de kapitaalmarkt, dus de rente op je studieschuld was laag: 0,81%.

Renteverhoging met 25 procent!

In het nieuwe systeem wordt de rente van studieleningen anders bepaald. Als voorheen werd uitgegaan van het gemiddelde effectieve rendement van vierjarige staatsobligaties, wordt voortaan de looptijd van vijf jaar gehanteerd. Concreet betekent dit dat mensen meer rente gaan betalen. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Omgerekend naar de huidige rente van 0,81% in 2014 betekent dit een stijging naar 1%. In absolute termen lijkt dit een klein verschil, maar al met al is het een stijging van maar liefst 25%! Het valt nog te bezien, want de rente op de wereldmarkt anno 2014 is historisch laag en ons land wordt als zeer kredietwaardig beschouwd. Maar als die rente weer stijgt, wordt het gat ook groter.

De aanvullende beurs blijft bestaan

De aanvullende beurs blijft gehandhaafd voor studenten van wie het totale jaarinkomen van de ouders minder dan 46.000 euro bruto is. Daarnaast wordt de maximale aanvullende beurs verhoogd van 260 naar 385 euro per maand. De aanvullende beurs is net als voorheen een gift. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat kinderen van minder bedeelde ouders voortijdig naar school gaan omdat ze geen geld willen lenen.

Weinig steun voor het nieuwe leenstelsel

Daarom bereikten het PvdA- en VVD-kabinet na lang onderhandelen overeenstemming met de oppositiepartijen D66 en GroenLinks over het intrekken van de basisbeurs. Maar de plannen hebben weinig draagvlak onder de studentengemeenschap. Studentenorganisaties vrezen dat onderwijs straks het domein wordt van de rijken en onmogelijk voor studenten van wie de ouders het financieel niet zo goed hebben. Twee dagen na de bekendmaking van het akkoord tekenden al zo’n 9.000 studenten online een petitie tegen het nieuwe studiefinancieringsstelsel.

Lees verder