Geld lenen met BKR registratie

Geld lenen met een negatieve BKR registratie kan erg lastig zijn. Veel lening aanbieders vallen direct weg als ze zien dat je een negatief record hebt of hebt gehad. Er zijn er ook die op zoek zijn naar meer dan alleen registratie. Ze controleren dan waarom je een negatieve versleuteling hebt en of die versleuteling is hersteld. In een aantal gevallen kunt u alsnog een lening aanvragen.

BKR

Het kredietregistratiebureau in Tiela is een organisatie die bijhoudt welke leningen u aangaat en of de betalingen van deze leningen plaatsvinden conform de overeenkomst met de kredietverstrekker (degene die u geld uitleent). De kredietverstrekker kan uw gegevens in het BKR bekijken en zo beslissen of hij u een lening aanbiedt. Op deze manier weet de kredietgever zeker dat hij het geleende geld terugkrijgt. Het dient ook als een waarborg voor u, zodat u minder snel een lening aangaat die u redelijkerwijs niet kunt terugbetalen.

BKR-codes

Het BKR gebruikt verschillende codes om leningen te classificeren en eventuele betalingsachterstanden vast te leggen. Het merendeel van de mensen (zo’n 94%) die een lening heeft afgesloten en in het BKR is geregistreerd, heeft geen probleem om deze terug te betalen. De rest (ongeveer 6%) heeft problemen met het terugbetalen van een of meerdere leningen.

Kredietverstrekkers zijn verplicht aangifte te doen bij BKR als zij het overeengekomen aflossingsbedrag niet of niet op tijd van u ontvangen. Zij zijn verplicht om vooraf te melden dat als u niet op tijd betaalt, dit wordt gemeld aan het BKR.

Onvertraagde code en herstelcode

Betalingsachterstanden worden door de kredietverstrekker gemeld aan BKR nadat deze dit vooraf heeft gemeld en u het bedrag nog niet heeft betaald. Deze betalingsachterstand wordt in het BKR geregistreerd als code A (betalingsachterstand). Nadat je de schuld aan de geldverstrekker hebt betaald, wordt de H-code aan het BKR (incasso) gegeven. Een herstelcode wordt alleen toegekend als het tegoed doorloopt nadat de te late betaling is voldaan. Echter, eenmaal ingewisseld, blijft code A (niet links) behouden. Dit kan vervelend zijn als je een nieuwe lening wilt afsluiten.

Speciale code

Naast de vertragingscode en de herstelcode kent het BKR nog meer codes, de zogenaamde bijzondere codes. Deze codes komen voor wanneer de kredietnemer (de persoon die de lening heeft aangevraagd) niet reageert op het betalingsverzoek na de melding van de kredietgever. Als de lener lange tijd niets doet, wordt er altijd een nieuwe code toegekend aan de te late betaling. Hoe hoger de code, hoe meer u verschuldigd bent en hoe erger de te late betalingen. Een hogere code betekent ook dat het voor u moeilijker wordt om een ​​nieuwe lening aan te vragen.

Het melden van een speciale code aan de kredietverstrekker is optioneel, zoals het geval is bij late vergoedingen. Als de code H wordt weergegeven, betekent dit dat de betalingsachterstand is gecompenseerd.

Positieve of negatieve registratie

Een positieve BKR registratie betekent dat er geen betalingsachterstand is opgetreden. Het is ook geen redelijk risico om een ​​lening aan te gaan die niet meer kan worden terugbetaald. Met een positieve BKR registratie kunt u mogelijk een nieuwe lening aanvragen. Een negatief record betekent waarschijnlijk dat u een achterstand heeft of heeft gehad of dat u de lening redelijkerwijs niet kunt terugbetalen. Een nieuwe of grotere lening krijgen wordt erg moeilijk.

Negatieve BKR registratie en toch een lening aanvragen

Als je een negatieve BKR registratie hebt, kan het erg lastig worden om een ​​grotere of nieuwe lening aan te vragen. In een aantal gevallen is het juist dat dit niet kan omdat de lening niet kan worden afgelost, bijvoorbeeld door te weinig inkomen. Soms klopt het echter niet dat je door onvoorziene omstandigheden in het verleden geen lening meer kunt afsluiten. Echtscheiding of tijdelijk baanverlies kunnen in het verleden onder andere redenen zijn geweest waardoor u tijdelijk uw lening niet kon betalen en daardoor een negatieve registratie kreeg. Wanneer deze financiële problemen echter zijn opgelost, blijft de registratie bestaan, wat erg vervelend kan zijn omdat kredietverstrekkers je geen krediet meer willen geven.

Er zijn ook een aantal kredietverstrekkers die verder kijken dan negatieve registratie. Zij kijken naar de oorzaak van betalingsachterstanden. Soms kunt u via A3-codering contact opnemen met deze kredietverstrekkers. De meeste banken kijken niet verder dan BKR registratie, dus je hoeft hier niet te proberen om een ​​lening te krijgen. Als het bij de ene bank niet werkte, zal het bij een andere waarschijnlijk ook niet werken. U kunt een kleinere kredietverstrekker proberen. Google trefwoorden als “slecht krediet” of “geld ondanks slecht krediet” en u zult snel een aantal aanbieders vinden.

Voorbeelden van kredietverstrekkers die niet alleen kijken naar een negatieve BKR:

Of u nog een lening kunt krijgen, hangt helemaal af van de dienstverlener die u de lening aanbiedt. Verschillende dienstverleners hebben verschillende voorwaarden waaraan u zich moet houden.

Lenen zonder BKR toetsing

Het is ook mogelijk om een ​​lening aan te vragen zonder te controleren of u bij het BKR staat ingeschreven. Deze kredietverstrekkers zijn niet aangesloten bij het BKR en kunnen uw inschrijving dus niet verifiëren. Dit betekent dat de kredietverstrekker een groter risico loopt om het geld dat u leent terug te krijgen. Hij zal naar je woord moeten luisteren omdat hij het nergens kan verifiëren. Dit resulteert vaak in een veel hogere rente waardoor de lening veel duurder is dan bij een kredietverstrekker aangesloten bij het BKR. Het is daarom niet aan te raden om zonder BKR-controle te lenen, omdat je door de hoge rente uiteindelijk veel meer geld betaalt. Dit is misschien alleen een oplossing in extreme noodsituaties, maar controleer vooraf bij jezelf of je het geleende bedrag inclusief rente ook daadwerkelijk kunt terugbetalen.

Voorbeelden van leningen zonder BKR-toetsing zijn:

Het is echter erg lastig om een ​​geldverstrekker te vinden die niet is aangesloten bij het BKR.

Minilening

Om snel aan een klein bedrag te komen, kun je overwegen een minilening af te sluiten. U kunt maximaal 500 euro lenen. Tot een bedrag van €500,- hoeft de kredietverstrekker dit niet per se te melden aan het BKR, als het bedrag langer dan 3 maanden niet wordt geleend. Minileningen zijn een relatief klein bedrag dat u voor een korte periode leent, vaak van 2 weken tot maximaal 3 maanden. Bij een minilening wordt geen rente in rekening gebracht, maar een bedrag voor administratiekosten. Bij een bedrag van € 400 kunnen de administratiekosten bijvoorbeeld € 50 zijn, wat zich vertaalt in een rente van 12,5%! Deze rente kan oplopen tot 19% van het totale bedrag, wat de maximaal toegestane rente is.

Pandjeshuizen

Bij een pandjeshuis kun je je waardevolle spullen zoals je auto, tv, gouden sieraden, computer, scooter, boot, etc. als onderpand verkopen en er geld voor krijgen. De pandjesbaas neemt de goederen in beslag en u kunt ze binnen de afgesproken termijn terugkopen. Deze periode is vaak rond de 3 maanden. Als je tijdens deze periode niet genoeg geld kunt krijgen om je items terug te kopen, verlies je ze en zal het pandjeshuis je items tegen een hogere prijs aan anderen verkopen, zodat zij hun geld terug kunnen krijgen.

Een laatste opmerking:

Geld lenen kost altijd geld. Vraag jezelf altijd af waarom je een lening wilt afsluiten en of het verstandig is. Heb je echt een lening nodig? Misschien is het beter om even te wachten met het afsluiten van een lening om even te sparen en dan het product te kopen. Er zijn veel mensen die door financiële problemen de lening niet meer kunnen terugbetalen. Dus verstandig lenen.

Lees verder