Geld lenen in Suriname

Surinaamse banken verstrekken veel leningen. Het kan aantrekkelijk zijn om geld te lenen in Suriname omdat het makkelijk is om daar een lening te krijgen. Er is namelijk geen centraal registratiesysteem. Nederlanders moeten er rekening mee houden dat ze bij een hypotheek of doorlopend krediet een hogere rente betalen dan bij een Nederlandse bank. Dit komt doordat de inflatie in Suriname hoger is. Lees er alles over in dit artikel.

Geld lenen is voor veel Surinaamse ondernemers lastig. Dit is nadelig voor de economie van Suriname, aangezien de belangrijkste economische kracht die het land drijft het bedrijfsleven is. Startups hebben vaak een lening nodig omdat ze zelf meestal niet over startkapitaal beschikken. In het Westen verstrekken banken doorgaans leningen aan ondernemers als ze een goed actieplan kunnen voorleggen, waarin ook wordt aangegeven welke diensten ze verwachten. Wanneer de bank er zeker van is dat de ondernemer de lening kan terugbetalen, verstrekt zij deze meestal. Surinaamse banken zijn niet kritischer dan Nederlandse banken, maar veel bureaucratischer. Het gemiddelde aanvraagproces voor een lening duurt bijna twee jaar. Surinaamse ondernemers die hun bedrijf willen starten moeten 13 procedures doorlopen, telkens met veel papierwerk en lange wachttijden. Daardoor kunnen ze nauwelijks inspelen op trends in de economie. Daarom kiezen veel potentiële ondernemers er niet voor om voor zichzelf te beginnen of naar het buitenland te verhuizen.

Geld lenen in Suriname

Lenen in Suriname is populairder dan ooit. Een belangrijke reden is dat de Surinaamse overheid de afgelopen jaren extra geld in de economie heeft gepompt. Het doet dit om zijn interne schulden te betalen. Hierdoor is het goedkoop geworden om geld te lenen. Banken houden veel geld over dat ze kwijt willen en tegen een lage rente aanbieden. Hun belangrijkste groep zijn ambtenaren. Dit komt omdat er in Suriname veel ambtenaren zijn. Een groot deel van de bevolking is in dienst van de overheid. Tegelijkertijd is het ook een belangrijke oorzaak van de grote staatsschuld. Een ambtenaar kan niet zomaar ontslagen worden en krijgt dus een vast inkomen. Dit maakt het een aantrekkelijke groep banken om geld aan uit te lenen. Dankzij zijn vaste inkomen is de kans groot dat de ambtenaar de lening ook kan terugbetalen.

Suriname heeft geen centraal kredietregistratiesysteem

Op dit moment heeft Suriname geen centraal registratiesysteem zoals Nederland. In Nederland worden alle schulden geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie. Elke schuld die een persoon aangaat, wordt tot vijf jaar na aflossing geregistreerd. Banken kunnen dus controleren of iemand zijn schulden kan terugbetalen en beslissen of het verstandig is om iemand een lening te verstrekken. Samenwerking tussen banken in Suriname verloopt echter moeizaam. Hierdoor komt het regelmatig voor dat iemand geld leent bij verschillende banken en die leningen niet kan terugbetalen. Dit levert weer problemen op voor de bank.

Geld lenen van Nederlanders in Suriname

Het is voor Nederlanders over het algemeen onverstandig om een ​​hypotheek, persoonlijke lening of doorlopend krediet af te sluiten bij een bank in Suriname. Hier zijn verschillende redenen voor. De eerste reden is dat de rente over het algemeen hoger is dan in Nederland. Dit komt doordat de inflatie in Suriname veel hoger is en daarom moeten de banken ook een hogere rente rekenen. De tweede reden is dat de dienstverlening van Suriname veel minder goed is dan de Nederlandse bancaire dienstverlening. Internetstoringen komen relatief vaak voor en banken komen minder vaak voor. Ze zullen u ook minder snel waarschuwen voor bepaalde financiële risico’s waaraan u bent blootgesteld. De grootste banken in Suriname zijn Trustbank en Landbouwbank.€