Geld lenen: consumptief krediet

Er zijn verschillende manieren om geld te lenen, waaronder een consumptief krediet. Het krediet is voornamelijk bedoeld voor de aankoop van goederen die een beperkte houdbaarheid hebben. Er zijn verschillende soorten consumptieve leningen beschikbaar.

Consumentenkrediet

Consumptief krediet is een lening met als doel consumentenbestedingen. Het aangaan van een lening mag geen specifiek doel stellen. Voorwaarde is wel dat de aangekochte goederen of diensten een beperkte houdbaarheid moeten hebben (vb. huishoudelijke apparaten, vakantie, auto,…). De lening kan niet worden gebruikt voor de aankoop van duurzame goederen, zoals onroerend goed, of voor werk met toegevoegde waarde, zoals woningrenovatie. Voor deze zaken kunt u een hypothecaire lening afsluiten.

Afhankelijk van het type lening kan het geleende bedrag vast of variabel zijn. Een variabel bedrag definieert het maximaal toegestane limietbedrag.

Verschillende soorten leningen

Er zijn twee soorten consumptief krediet, doorlopend krediet en termijnkrediet, of persoonlijke lening.

Als de lening afloopt, moet de lening op een vooraf afgesproken tijdstip worden afgelost. Restituties kunnen niet opnieuw worden ingetrokken. Een voorbeeld van deze vorm is een persoonlijke lening. Het leenbedrag, de rente en de looptijd staan ​​vast. De looptijd kan sterk variëren en de lening moet vaak voor uw 70e volledig worden afgelost.

Bij een doorlopend krediet wordt met de kredietverstrekker afgesproken hoeveel maximaal geleend kan worden, dit wordt de kredietlimiet genoemd. De leningkoper kan zelf bepalen hoeveel en wanneer hij leent en de mogelijkheid om het bedrag eerder terug te betalen. Eenmalig terugbetaalde bedragen kunnen ook weer worden opgenomen. Hierdoor heeft het doorlopend krediet geen vaste looptijd. Er is echter een theoretische deadline. Dit geeft de hoeveelheid tijd aan die de koper nodig heeft om de betaling te doen als de koper het volledige bedrag leent dat aan het begin van het contract is toegestaan. De werkelijke looptijd wordt beïnvloed door intermediaire transacties en veranderingen in rentetarieven.

Voor- en nadelen ten opzichte van andere leningen

Consumentenkrediet heeft als voordeel ten opzichte van hypothecair krediet dat het bestaat uit een doorlopend krediet en een onderhandse lening. Het is dus mogelijk om te kiezen tussen deze twee soorten kredieten. Ook is het handiger om een ​​consumptief krediet af te geven en kan de lening sneller worden opgenomen.

Een groot nadeel is dat een consumptief krediet vaak duurder is dan een hypothecaire lening.

Het is aan te raden om vooraf een realistische inschatting te maken over de looptijd van de lening, de aflosmogelijkheden en de levensduur van het product dat met deze lening gefinancierd gaat worden. Bij een langere looptijd is het voordeel dat de klant kleinere bedragen per maand kan aflossen, maar is de rente relatief hoger dan bij een kortere looptijd.€