Geld lenen bij uw BV of sparen met een spaar-BV (box jump)

U heeft een BV in 2022 en wilt geld lenen van uw BV. Of in ieder geval minder belasting willen betalen met de box. Kies dan in kolom 2 bijvoorbeeld voor spaar-BV of spaar-BV. Zelfs met een kapitaal van 125.000 euro levert een nieuwe spaarvereniging een mooi fiscaal voordeel op. Als u spaarbelasting en spaarheffing wilt vermijden, kunt u beginnen met sparen in box 2 in plaats van box 3. Hoe werkt het? En als je toch geld gaat lenen, hoeveel mag je dan lenen van je BV? Let goed op de voorwaarden om geld te lenen bij een BV met goedkeuring van de Belastingdienst en zorg altijd voor een goed zakelijk contract. Wat zijn de gevolgen als u niet voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst?

Geld lenen of bijvoorbeeld sparen?

Geld lenen bij BV

Als bestuurder, grootaandeelhouder vraag je je vaak af, hoe kun je geld lenen van een BV zonder nadelige fiscale gevolgen? Of stel dat uw zoon een lening wil aangaan en wordt afgewezen door de bank, kan uw bedrijf uw zoon helpen en van geld voorzien? Nee. In ieder geval niet. De Belastingdienst stelt allerlei voorwaarden.

Voorwaarden voor de Belastingdienst als hij bijvoorbeeld geld uitleent: het moet zakelijk verantwoord zijn

Iedereen die eigenaar is van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid weet dat er andere belastingregels zijn dan een particulier. Over kosten, inkomsten en uitgaven. Het basisprincipe van de BV-fiscale behandeling is dat het een bedrijf is en dat het een kwestie van zakelijk gedrag is. Ondernemerschap is dan ook de belangrijkste eis van de Belastingdienst. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan wordt de lening aangemerkt als uw inkomen en betaalt u daarover belasting. De belangrijkste voorwaarden van de Belastingdienst zijn:

Kortom, de voorwaarden die BV stelt aan een lening moeten gelijk zijn aan een lening die BV bij een vreemde zou aangaan. Dus geen douceurtjes en voldoende zekerheid voor aflossing lening.

Kan een lening alleen met rente worden verstrekt?

Een zakelijke lening is in de meeste gevallen ook een lening die regelmatig wordt afgelost. Onder bepaalde voorwaarden is een aflossingsvrije lening toegestaan, in die zin dat niet elke maand wordt afgelost, maar het totaalbedrag wordt uitbetaald na afloop van een vooraf afgesproken periode. Het is toegestaan, maar komt minder vaak voor en heeft een aantal aanvullende voorwaarden:

Spaargeld bv of sparen bv betekent minder belasting betalen

Maak dan een spaarbedrijf aan. Heeft u vermogen in kolom 3 en betaalt u ook hoge belastingen over uw zuurverdiende spaargeld? Dan kunt u gaan boxhoppen, uw vermogen en spaargeld overboeken van kolom 3 naar kolom 2 van uw inkomstenbelasting. In kolom 2 betaalt u geen vermogensrendementsheffing. Hoe werkt het?

Spaar-bv: sparen met een bv om minder belasting te betalen over spaargeld en vermogen

Sparen via BV in 2021 en 2022 is vooral voordelig bij grotere activa. Het gebeurt zo. Stel dat u € 900.000 bespaart met Box 3 met een rendement van 1,5%. Netto blijft er door de huidige vermogenswinstbelasting nauwelijks iets over, integendeel. € 900.000 besparen via een BV betekent dat u bij het betalen van de rente in totaal 40% belasting betaalt over de daadwerkelijke aangifte (vennootschapsbelasting en box 2 belasting). Betaalt u een jaar geen rente, dan betaalt u in kolom 2 dat jaar geen belasting, maar wel vennootschapsbelasting als de aangifte hoger is dan de kosten. BV betaalt 1.700 euro voor jaarverslagen (belastingaangifte, administratie). Als u via BV spaart, houdt u netto nog ongeveer € 6.400 over. Het positieve verschil tussen de besparing in kolom 2 of de besparing in kolom 3 is 6.400 euro minus enkele honderden euro’s in kolom 3.

Berekening spaargeld bv

Deze berekening zal natuurlijk anders zijn als je een veel hoger rendement hebt, maar in veel gevallen profiteren mensen met een groot vermogen van de besparing via BV. U hoeft niet te wachten tot 2023, want u kunt deze berekening ook vóór 2022 doen. Had u in 2019 of 2020 al een BV, dan is uw nettoresultaat in box 3 gelijk aan € 2.700,- terwijl de BV u nog € 6.400 netto oplevert, een verschil van € 3.700. Al met al een fiscaal verantwoorde manier om te springen.

Geld opnemen van spaarrekening

Geld kan op drie manieren worden opgenomen bij het spaarbedrijf:

Zoals je ziet, kan geld lenen en sparen opgaan in een spaarvereniging zodra je geld opneemt.

Conclusie Geld lenen bij uw BV of sparen bij Sparen BV en Sparen BV, 2021 en 2022

In het geval dat uw zoon, dochter of ander familielid niet naar de bank kan en daarom bij uw bedrijf aanklopt, moet u zich echt afvragen of het wel verstandig is om hen geld te lenen. Wat is het juiste zakelijke motief? Bij twijfel dient u het contract eerst in bij de Belastingdienst. Sparen via een BV kan voor grotere vermogens veel voordelen opleveren ten opzichte van sparen in box 3. Het extra netto-inkomen uit sparen met kolom 2 is afhankelijk van uw werkelijke inkomsten, niet van fictieve inkomsten. Bij twijfel kunt u uw zaak altijd vooraf schriftelijk ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst.

Lees verder