Geld lenen bij DUO

Als je wilt studeren, heb je geld nodig. Tot 2015 kreeg je studiefinanciering van de Rijksoverheid, maar sinds 2015-2016 niet meer. van het schooljaar. U kunt geld lenen bij DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs. Hoeveel geld kan daar worden geleend, wanneer moet het worden terugbetaald en wat is de rente die daarover moet worden betaald?

Wijzigingen studiebeurzen in 2015

Er is in 2015 op verschillende momenten het een en ander veranderd over de studiefinanciering die je van de overheid kunt krijgen. De grootste verandering hierbij is dat de basisbeurs is verdwenen, er komt geen geld meer van de overheid, je kunt alleen maar lenen.

Hoeveel geld kan er worden geleend?

Op de website van DUO kun je berekenen hoeveel studiefinanciering je kunt lenen. Hoeveel dit bedrag is, hangt af van het inkomen van je ouders, het collegegeld dat je moet betalen en de duur van je opleiding. Als je ouders een bepaalde inkomensgrens niet overschrijden, kun je extra studiefinanciering lenen. Ook als u niet thuis woont, kunt u extra geld lenen. DUO is een handige rekenmachine om je maandlasten en het bedrag dat je nodig hebt te berekenen. U kunt al uw maandelijkse inkomsten en uitgaven invoeren in de rekenmachine op de website van DUO, en de rekenmachine berekent hoeveel u voor de maand mogelijk mist. Tot 31 december 2015 kunt u maximaal € 1.016,72 per maand lenen. U kunt zelf bepalen hoeveel u maandelijks wilt lenen. Uw lening wordt rond de 24e van elke maand op uw bankrekening gestort.

Hoeveel geld moet je lenen voor de duur van je studie?

Als u elke maand geld leent, kan uw totale schuld bij DUO behoorlijk groot zijn. Hoeveel u per maand leent, hangt natuurlijk af van uw persoonlijke behoeften.

Voorbeeld

Met 4 jaar hbo-onderzoek volg je onverwijld:
Studieduur: 4 jaar = 48 maanden
Vereist: maximale lening = € 1016,72 per maand
48 maanden x € 1.016,72 = € 48.802,56 in totaal

Wanneer moet u het geld terugbetalen?

Als je vóór 2015 je diploma binnen 10 jaar behaalde, werd de studiebeurs omgezet in een gift. Vanaf 1 september 2015 kan er alleen nog geld geleend worden bij DUO, dit geld moet worden terugbetaald. Het geleende geld van DUO moet vanaf 1 januari na de laatste dag van de studiefinanciering worden terugbetaald. Op basis van de hoogte van je studieschuld en je maandinkomen berekent DUO het bedrag dat je maandelijks moet terugbetalen.

De eerste twee jaar van de aflossingsperiode zijn de beginfase, tijdens deze twee jaar bent u nog niet verplicht om de lening terug te betalen, maar dat mag natuurlijk wel. Als u na september 2015 heeft geleend, heeft u 35 jaar de tijd om deze terug te betalen. Als je voor die datum nog onder de oude studiefinanciering viel, heb je 15 jaar de tijd om de lening terug te betalen. Als u wilt, kunt u tussentijds altijd een deel van uw lening aflossen. Als je een groot bedrag in één keer wilt terugbetalen, kun je contact opnemen met DUO en wordt je maandbedrag opnieuw berekend.

Wat is het belang?

Over het geleende geld van DUO betaalt u in 2015 0,12% rente per jaar. Deze rentetarieven zijn gelijk aan de overheidsrente en kunnen jaarlijks wijzigen. De te betalen rente over geleend geld staat telkens voor een bepaalde tijd vast. Gedurende deze periode kan de rente niet meer veranderen en heeft u dus meer zekerheid. Als u een lening aangaat bij een Nederlandse bank, betaalt u een hogere rente, gemiddeld ligt deze rond de 5%. Dit is dus een significant verschil.

Wat is het risico?

Geld lenen brengt altijd risico’s met zich mee, omdat je geld uitgeeft dat je eigenlijk nog niet hebt. Als u echter een lening aangaat bij DUO, is dit risico minimaal. De rente is erg laag waardoor je geen enorme bedragen optelt als je aflost en er dus minder verrassingen zijn. Ook de looptijd waarin het geleende bedrag moet worden afgelost is erg lang, namelijk 35 jaar. 35 jaar is 420 maanden, dus als je je totale studieschuld deelt door 420, krijg je ongeveer het maandelijkse bedrag dat je moet betalen.

Voorbeeld

Je hebt een 4-jarige opleiding afgerond waarbij je maandelijks het volledige mogelijke bedrag van € 1.016,72 hebt geleend (dit bedrag kan per jaar iets afwijken).
Het totale bedrag dat je aan studieschuld hebt opgebouwd is 48 maanden x € 1.016,72 = € 48.802,56
Je hebt 420 maanden om het terug te betalen, dus € 48.802,56 / 420 = € 116,20 per maand
Bij het totaalbedrag, en dus bij het maandbedrag, wordt een rentebedrag opgeteld, dat afhankelijk is van het rentepercentage dat tijdens uw aflossingsperiode wordt gehanteerd.

Als uw maandinkomen lager is dan het gemiddelde inkomen van het voorgaande jaar, wordt het bedrag dat u per maand betaalt, aangepast aan uw draagkracht. Als u veel meer verdient dan het minimuminkomen van het voorgaande jaar, kan uw maandbedrag worden verhoogd. U betaalt dan maximaal 12% van wat u boven het minimuminkomen verdient als extra bedrag per maand.

Door de lage rente en gunstige aflossingsvoorwaarden is het risico van lenen bij DUO zeer laag. Je hebt ook maar de mogelijkheid om voor 7 jaar te lenen, dus je kunt nooit een schuld opbouwen van meer dan € 84.404,48. Het is natuurlijk een enorm bedrag, maar aangezien er rekening wordt gehouden met je financiële mogelijkheden, is de kans klein dat je door studieschuld in de financiële problemen komt.

Wat krijg je nog meer?

Je krijgt het studenten OV-reisproduct nog 5 jaar van de overheid. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, hoeft dit studentenreisproduct niet te worden terugbetaald. De rest van de kosten die door de onderzoeken moeten worden gedekt, moet u zelf financieren. Maar in de meeste gevallen is het bedrag dat je bij DUO kunt lenen ruim voldoende om een ​​student te ondersteunen.

Lees verder