Geld lenen bij DUO

Studeren is een dure onderneming en niet elke student heeft het geld om het te betalen. De student krijgt steun van de overheid in de vorm van studiefinanciering, waarbij de student de mogelijkheid heeft om geld te lenen van DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs). Een studielening van DUO afsluiten is vaak goedkoper dan geld lenen bij een financiële instelling.

Studentenbeurzen

De student heeft recht op studiefinanciering. De student ontvangt studiefinanciering van de staat en is bedoeld om de student te ondersteunen om bijvoorbeeld de studiekosten en een deel van het levensonderhoud te kunnen dekken. De studiebeurs bestaat uit vier delen, namelijk:

Iedere student heeft recht op een basisbeurs, waarvan de hoogte afhankelijk is van de woonsituatie. Een uitwonende student (een student die niet bij een van zijn ouders woont) krijgt een hogere basisbeurs dan een thuiswonende student.

Naast de basisbeurs kan een student een aanvullende beurs aanvragen. De toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Ouders met een laag inkomen ontvangen vaker een toeslag dan ouders met een hoog inkomen.

Het studentenreisproduct geeft de student de mogelijkheid om gratis met het openbaar vervoer te reizen. Een student kan ervoor kiezen om in het weekend of doordeweeks gratis te reizen.

Geld lenen bij DUO

Studies kosten veel geld en aangezien de overheid zich ervan bewust is dat niet iedereen het kan betalen, biedt DUO de mogelijkheid om tegen een lage rente geld te lenen tegen gunstigere voorwaarden dan bijvoorbeeld een lening bij een financiële instelling. Als iemand recht heeft op studiefinanciering, kan de student een lening afsluiten bij DUO.

Over een lening bij DUO wordt rente in rekening gebracht. Dit is lager dan een lening bij een financiële instelling zoals een bank. Zo is de rente voor een lening van DUO voor 2013 0,6 procent. Zolang een student in aanmerking komt voor studiefinanciering, kan de rente jaarlijks wijzigen. Na afronding van de studie staat de rente vast voor vijf jaar.

Leningbedrag DUO

Naast de basisbeurs en eventuele aanvullende beurs kan de student een bedrag lenen. Hoeveel een leerling kan lenen, hangt af van zijn woonsituatie en het soort school waar de leerling naar toe gaat. Op de website van DUO staat jaarlijks hoeveel een student kan lenen. De student kan zelf beslissen of hij het maximale bedrag of een deel leent, en kan ook voor een bepaalde tijd lenen, bijvoorbeeld voor twee maanden.

Lening terugbetalen aan DUO

Een gunstige voorwaarde van de lening van DUO is dat de student de lening pas na het afstuderen moet terugbetalen. De student krijgt 15 jaar de tijd en het minimumbedrag dat de student moet terugbetalen is 45,41 euro per maand. Als de student dit bedrag niet kan betalen, kan hij een verzoek indienen bij DUO om het bedrag te verlagen. DUO kijkt dan naar het inkomen van twee jaar geleden om te bepalen hoeveel de student kan terugbetalen. Een student kan er altijd voor kiezen om vervroegd en/of extra af te lossen.

DUO biedt vanaf 1 januari 2012 de mogelijkheid om de aflossing van de lening voor maximaal vijf jaar tijdelijk stop te zetten. De rente over de uitstaande schuld loopt door. De aflossingsvrije periode wordt opgeteld bij de maximale aflossingstermijn van vijftien jaar.€