Geld lenen aan kinderen

Ouders willen hun kinderen financieel helpen om een ​​eigen huis te kopen. Dat kunnen ze doen door een bedrag te doneren, maar geld lenen tegen marktconforme tarieven heeft voor beide partijen grotere (fiscale) voordelen dan geld doneren.

Hoe ouders hun kinderen goedkoop geld lenen?

Stel dat u als vermogende ouder een paar tonnen spaargeld heeft zonder directe bestemming en dat u uw kind € 100.000 in de vorm van een hypotheek wilt geven om een ​​huis te kopen.

Zo zou een kind voor een vergelijkbare banklening 5% rente moeten betalen met een looptijd van 10 jaar. In dit geval vindt de Belastingdienst het redelijk dat u uw zoon of dochter de zogenaamde “marktrente” van 6,25% in rekening brengt. Dat is aanzienlijk meer dan u elders voor uw spaargeld kunt krijgen. De marktrente is gelijk aan de conventionele hypotheekrente plus of min een kwart.

En fiscaal maakt het eigenlijk niet uit of u uw spaargeld op de bank houdt of uitleent aan uw kinderen. In beide gevallen moet u vermogenswinstbelasting van 1,2% betalen.

Hoe kinderen profiteren van een lening van hun ouders

Omdat vanaf augustus 2011 de regels voor het veiligstellen van hypotheken bij banken weer worden aangescherpt, wordt het voor starters, zeker op de woningmarkt, steeds interessanter om uit te zoeken of geld lenen bij ouders een aantrekkelijke optie is.

Voor kinderen is de lening van hun ouders het grootst als dit geld wordt gebruikt voor de aankoop, verbouwing en/of verbetering van een woning. De lening valt dan immers fiscaal onder kolom 1 en de Belastingdienst betaalt ook mee.

Stel dat uw kind bijvoorbeeld de jaarlijkse brutorente van € 5.000,- mag aftrekken tegen 42%. Dit resulteert in een belastingteruggave van € 2.100. De netto rentelasten bedragen dus 2.900 euro.

Welke interesses moet je vragen?

Ouders die het beste willen voor hun kinderen kunnen een hypotheek aanbieden met de meest aantrekkelijke (=laagste) rente. Fiscaal gezien is het echter logischer om de maximale rente te vragen. Je bewijst jezelf geen slechte dienst, al hoeft het niet ten koste van je kind te gaan. Niet alleen krijgen ouders een hoger rendement op hun spaargeld, maar de extra rente geeft de zoon of dochter extra belastingvoordeel.

Als compensatie voor het hogere bruto maandbedrag (hogere rente) kunt u uw kind een leuk cadeau geven voor een verjaardag of een andere speciale gelegenheid. In 2011 kan voor maximaal 5.030 euro van de schenkingsvrijstelling gebruik worden gemaakt.

Let op: het betalen van rente is een voorwaarde voor aftrekbaarheid van belastingrente

Om de fiscale aftrekbaarheid van de rente niet in gevaar te brengen, mag een schenking nooit renteaftrekbaar zijn. Het is belangrijk dat alle verschuldigde rentebedragen ook daadwerkelijk aan de ouders worden betaald om een ​​schijnbare afstandsverklaring door de belastingdienst te voorkomen. Dit is de enige manier om belastingaftrek te claimen. Daarom moet elke donatie formeel volledig gescheiden zijn van de betaling van rente.

Is het nodig om een ​​notaris in te schakelen?

Als u uw kinderen een lening met hypotheek wilt geven, hoeft u zich niet bij de notaris in te schrijven. Een onderhandse lening zonder tussenkomst van een notaris resulteert uiteraard in lagere kosten. Zo kunnen uw kinderen notariskosten besparen voor het inschrijven van de hypotheekakte.

Overigens heb je als geldverstrekker betere garanties dat je je geld terug krijgt als een notaris het inschrijft in het hypotheekregister. Voor leenbedragen van elke omvang (vanaf € 50.000) is het aan te raden om een ​​notaris in te schakelen, temeer daar notariskosten fiscaal aftrekbaar zijn voor uw kind.€