Geld lenen aan het gezin: nooit zonder kredietovereenkomst!

Door geld te lenen, kun je familie en vrienden helpen als ze geld tekort komen. Maar er zijn ook mislukkingen. Om mogelijke conflicten te voorkomen, moeten er twee dingen worden gedaan voordat de lening wordt verstrekt: nagaan of de debiteur het geld kan terugbetalen en een schriftelijk contract opstellen. In de praktijk lenen partners elkaar vaak geld tegen de beste voorwaarden. Als de relatie later eindigt, is het zonder contract moeilijk om het geld terug te krijgen. Dus vertrouwen is goed, maar kredietovereenkomst is beter.

Geld lenen aan familie of vrienden

Een nieuwe auto, tandenpoetsen of zelfs een huis kopen: voor velen gaat het al snel boven hun financiële middelen uit. Ook kun je geld lenen, bijvoorbeeld van familie of vrienden, om het geldgebrek te boven te komen. Zo krijgt u snel, goedkoop en efficiënt de middelen die u nodig heeft. Maar wie geld leent aan familie of vrienden, mag daar niet licht over denken.

Belang van kredietovereenkomst en betalingsbewijzen

Voor leningen tussen particulieren is er in principe vormvrijheid. Zelfs een schriftelijke kredietovereenkomst is niet nodig; Een mondelinge overeenkomst is voldoende. Bij geschillen is er echter een bewijsprobleem. Vooral in de familiesfeer, tussen levenspartners en vrienden, geven mensen vaak lichtvaardig kredietovereenkomsten en loonstrookjes op. Dit kan averechts werken als u betalingsproblemen heeft.

Wat moet er in de kredietovereenkomst staan?

De kredietovereenkomst bevat bij voorkeur:

Hoe duidelijker de kredietovereenkomst is opgesteld, hoe minder ruimte er is voor meerdere toelichtingen. Het op papier erkennen van de schuld heeft als voordeel dat bij een geschil de terugbetaling van de vorderingen via de rechter kan worden afgedwongen.

Kan de debiteur het geld terugbetalen?

Als kredietverstrekker moet u ook nagaan of de debiteur in staat wordt geacht het geld terug te betalen. Als de persoon die geld leent diep in de schulden zit of een laag of onregelmatig inkomen heeft, is er een groot risico dat de schuldeiser het geld verliest. Inzicht in de financiële situatie van de debiteur kan bijvoorbeeld worden verkregen door inzage in een recente aangifte inkomstenbelasting.

Wat moeten schuldeisers weten?

Helaas beseffen veel schuldeisers pas achteraf dat ze te onzorgvuldig zijn geweest bij het lenen van geld. Steeds weer worden rechtsbijstandsbureaus geconfronteerd met de vraag hoe geld terug te krijgen als de debiteur niet betaalt.

Geld terugkrijgen zonder de schuld te erkennen

Stel dat je drie jaar geleden 5000 euro van je zus hebt geleend zonder kredietovereenkomst en zonder cheque of kwitantie. Ondanks alle beloften heeft de schoonmoeder je nooit iets terug betaald. Puur theoretisch gezien zou je de zaak kunnen doorverwijzen naar een geschillencommissie. En als je het er niet mee eens bent, kun je je zwager voor de rechter slepen, maar de rechter gelooft je nauwelijks: het is tenslotte jouw woord tegen het zijne. In het ergste geval krijg je niets terug en moet je ook nog gerechtskosten betalen.

Geen kredietovereenkomst? Maak een lijst

Als u geld heeft geleend zonder schriftelijke overeenkomst en de debiteur gaat niet terugbetalen, dan kunt u toch proberen een schriftelijke bevestiging te krijgen. Zo heb je beter papierwerk als het geschil voor de rechter komt. U kunt bijvoorbeeld een aflossingsvoorstel doen en daarmee afzien van verdere rentebetalingen. Als de brief is ondertekend en teruggestuurd, wordt het voorstel als geaccepteerd beschouwd.

Lees verder