Geld en relaties

Veel relaties mislukken vanwege geld en hoe met geld om te gaan. Het blijkt dat partners hier vaak heel verschillende ideeën over hebben.

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat meer dan vijftig procent van de stellen wel eens ruzie maakt over geld. Het kan een klein verschil van mening zijn over de kast die je hebt gekocht, maar het kan ook een structureel probleem zijn. Mensen die heel zuinig leven, kunnen niet samenleven met mensen die elke dag financieel leven. De manier waarop je met geld omgaat, heeft al veel relaties beëindigd. Iemand die altijd zuinig met geld omgaat, wil geen partner die erg gul met geld omgaat. Hierover zijn duidelijke afspraken te maken, maar een te groot verschil van mening is moeilijk te overbruggen. Het gebruik van een gezamenlijke rekening kan bijvoorbeeld veel problemen voorkomen.

Gezamenlijke bankrekening

Heeft u een vereniging onder één dak, dan krijgt u te maken met de totale kosten. Denk aan hypotheek of huur, maar ook aan boodschappen en verzekeringen. Voor deze kosten kunt u het beste een gezamenlijke rekening openen. Met het geld op deze rekening worden vaste kosten betaald. Elke maand storten beide partners een vooraf afgesproken bedrag op deze rekening. Op deze manier is het eenvoudig om het rapport op te slaan. Als slechts één van de partners inkomsten heeft, is het moeilijk om de kosten te verdelen. Voor stellen met twee inkomens kan het relatieproblemen voorkomen.

Getrouwd of samenwonend

Niet alle vormen van samenwonen geven dezelfde juridische band. De meeste paren zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Het vermogen of de schulden van deze mensen zijn gemeenschappelijk bezit of schulden. Bij een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden kunnen bezittingen en schulden gescheiden blijven van elkaar. Er is geen rechtsverhouding met echtgenoten. Paren in geregistreerd partnerschap hebben een rechtsverhouding met elkaar. Het is te vergelijken met trouwen.

Samenleving

Bij een vereniging blijven de bezittingen gescheiden van elkaar. Wanneer de relatie eindigt, gaan de partners uit elkaar en nemen elk hun bezittingen mee. In veel gevallen zal het echter niet zo eenvoudig zijn. Wie is eigenaar van wat en wie krijgt gedeelde items toegewezen? Als een van de partners de woning heeft gehuurd of gekocht, is hij ook verantwoordelijk voor de huur of hypotheek van de woning. Voor samenwonenden is het verstandig om een ​​aantal zaken vast te leggen. Bij overlijden van de ene partner is de andere partner niet automatisch erfgenaam. Het vermogen van de overledene gaat dan naar de erfgenamen, niet naar de partner.€