Geld: een noodzakelijk kwaad

Zonder geld ben je nergens, en toch maakt geld je niet gelukkig. Dus wat is leven? Een rijk leven draait om goede relaties, een goede gezondheid en vrijheid, niet om allerlei materiële bezittingen, zoals velen denken. En wat direct van invloed is op uw vermogen, is hoe u met uw geld omgaat. Juist omdat geld een noodzakelijk kwaad is, is het erg belangrijk om een ​​financieel plan te maken en gedisciplineerd met geld om te gaan om geldproblemen te voorkomen.

Inhoud

Leef bij de dag

Veel mensen leven
van loonstrook naar loonstrook
. Al het geld wordt uitgegeven en meer. Ze zullen zien hoe ze het doen. Hun vermogen wordt bepaald door hun inkomen en schulden. Dit betekent een zeer onzekere toekomst, aangezien recessies, banenverlies, prijsstijgingen en dergelijke rechtstreeks van invloed kunnen zijn op hun leven. Ook maakt het niet uit hoeveel het salaris is. Als u uw geld verkeerd beheert en niet gedisciplineerd met uw geld omgaat, blijft u geldproblemen houden. Meer geld lost uw problemen niet op, zelfs niet als u op de gebruikelijke manier geld blijft uitgeven en u omringt met materiële dingen die u zich eigenlijk niet kunt veroorloven.

Geld maakt niet gelukkig

Als je geen financiële doelen hebt en geld blijft uitgeven aan dingen die je niet kunt betalen, heb je nooit genoeg geld.
Schulden stapelen zich dan op.
Dit gaat onvermijdelijk ten koste van wat echt belangrijk is in het leven: goede relaties (je partner en familie), een goede gezondheid (schuld maakt je letterlijk ziek) en vrijheid (harder werken om schulden af ​​te betalen). Geld maakt niet gelukkig, maar meer geld geeft je meer kansen. Hoe beter u uw geld beheert, hoe meer vrijheid u zich kunt veroorloven om te doen wat u wilt.

Financieel plan

Als je het nuchterder wilt aanpakken, maak dan eerst een financieel plan voor jezelf, waarin alle mijlpalen staan ​​die je in je leven wilt bereiken. Denk aan het halen van je rijbewijs, eerste auto, collegegeld betalen, eerste huis, etc… Zorg ook voor een financiële buffer zodat je er in minder tijd gebruik van kunt maken. Probeer dit plan duidelijk te hebben voordat je een partner hebt. Zo’n financieel plan helpt je om veel bewuster te zijn van je inkomsten en uitgaven. Je leeft niet van dag tot dag. Als je eindelijk een partner hebt, pas je natuurlijk je plan aan. Als je eindelijk alles krijgt
korte termijn doelen
het is tijd om te werken aan financiële zekerheid op de lange termijn. Investeer uw geld dan verstandig zodat het vanzelf groeit.

Beheer uw uitgaven

Iedereen wil een comfortabel leven. Het hangt helaas van allerlei factoren af ​​waar je zelf daadwerkelijk invloed op kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat u uw baan kunt verliezen, dat een economische neergang gevolgen heeft voor de belastingen die u moet betalen en dat uw gezondheid kan verslechteren. Een van de weinige dingen die u kunt controleren, zijn uw uitgaven. Het gaat er niet om zo zuinig mogelijk te leven. Probeer echter uw uitgaven zoveel mogelijk onder controle te houden. Stel doelen voor jezelf met een financieel plan en pak ze gedisciplineerd aan. Wees kritisch over wat je moet betalen. Waarom meer betalen als het goedkoper kan? Lukt het je om je uitgaven zo laag mogelijk te houden, dan blijft er geld over. En als je met de rest van het geld hebt toegewerkt naar een financiële buffer, dan heb je in ieder geval geld om op terug te vallen als het misgaat. Zo heb je het voor jezelf beter geregeld dan de gemiddelde mens en
vermijd geldproblemen
.

Lees verder