Geld besparen: Niet blij met uw bank… geld terug!

Heeft u wel eens onenigheid gehad met uw bank? Heeft u een probleem dat maar niet kan worden opgelost? Ga in zo’n geval niet meteen naar de rechter, maar naar de ombudsdienst van de banksector. Zo krijgt u nog steeds onbevooroordeeld advies zonder dure juridische stappen en kunt u een schadevergoeding krijgen.

Heeft u wel eens onenigheid gehad met uw bank? Dan ben je niet de enige. Jaarlijks hebben honderden mensen problemen met hun bank. Omdat u te veel betaalde, omdat u te weinig rente kreeg, omdat u een lening werd geweigerd, omdat er toch een geblokkeerde cheque werd betaald, omdat u een verkeerde overboeking deed, enz… Heeft u een probleem dat u niet kunt oplossen aangeraakt? Stap dan niet gelijk naar de rechter, maar klop op de deur van de ombudsman voor de bankensector. Zo krijgt u nog steeds onbevooroordeeld advies zonder dure juridische stappen en kunt u een schadevergoeding krijgen. De gemarkeerde items hieronder verwijzen naar:
situatie in België

Het advies

Bijna 1.000 mensen noemen het elk jaar
ombudsman
. In tweederde van de gevallen hebben benadeelde bankklanten geheel of gedeeltelijk gelijk en krijgen zij (gedeeltelijk) vergoed voor hun schade. Als u echter geen gelijk krijgt, bent u niet verplicht het advies van de ombudsman op te volgen. Je kunt altijd naar de rechter stappen, al kost het je meer. Banken houden zich doorgaans altijd aan het besluit van de ombudsman. U als bankklant heeft dus
alleen voordelen
geen gebreken.

Om in beroep te gaan bij de Ombudsman, moet uw klacht:
vereisten
uitvoeren. Eerst en vooral moet het een geschil tussen een private banking-klant en de bank oplossen. De ombudsman werkt niet voor bedrijven. Probeer dit ook eerst met uw bank op te lossen voordat u een klacht indient bij de ombudsman. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de ombudsman. Daarnaast kunnen klachten en verzoeken om informatie alleen schriftelijk worden ingediend. Aangetekende verzending heeft de voorkeur maar is niet vereist.

Financiële sector

Andere spelers in de financiële sector hebben het voorbeeld van de banksector gevolgd en zijn toegetreden tot de bancaire ombudsdienst. Bijvoorbeeld als cliënt van een beursvennootschap, effectenbank of een
onafhankelijk vermogensbeheerder
of
Beleggingsadviseur
, staat al enige tijd op hetzelfde adres. Tot een paar jaar geleden werkten ze allemaal met aparte ombudsdiensten, maar met de toenemende integratie van de financiële sector werd de bancaire ombudsdienst uitgebreid tot één grote bemiddelingsdienst voor bijna de hele financiële sector.

De
verzekeringssector
er is een aparte ombudsdienst. De regels zijn hier ongeveer hetzelfde: voordat u bij de ombudsman kunt aankloppen, moet u eerst proberen om met uw verzekeraar tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. En laten we hopen dat het goed komt.€