Geld beschermen tegen inflatie door dingen van waarde te kopen

Inflatie is een ander woord voor valutadepreciatie. Inflatie is een constant stijgend prijspeil, waardoor een munt steeds minder koopkracht heeft. Het is de buitensporige staatsschuld in de VS en de eurozone die het ontstaan ​​van een inflatiecrisis steeds waarschijnlijker maakt. Deze overheidsschulden zijn in 2020 snel opgelopen om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen.

Hoe beschermen tegen inflatie?

Een van de verdedigingen tegen inflatie is het kopen van kostbaarheden. Dit omvat niet alleen onroerend goed, maar ook enkele aandelen. Maar let op: niet alle acties zijn hetzelfde
stal
rekening mee worden gehouden!

Welke aandelen bieden bescherming tegen inflatie?

U kunt bedrijven identificeren waarvan de aandelen bescherming bieden tegen inflatie op basis van de volgende 5 criteria:

  1. Autonome prijsstelling: een bedrijf kan zelf bepalen hoe duur zijn producten of diensten zijn;
  2. Wereldspeler: het bedrijf produceert niet in één land, maar bij voorkeur wereldwijd;
  3. Lage investeringsbehoefte: het bedrijf kan produceren zonder continue investeringen in nieuwe machines, apparatuur en technologie. Daardoor is het zelf immuun voor prijsstijgingen;
  4. Lage schuldpositie: het bedrijf is niet afhankelijk van de gunst van de banken voor zijn schulden;
  5. Conjunctuuronafhankelijkheid: het is wenselijk dat de onderneming niet-cyclisch is, dat wil zeggen grotendeels onafhankelijk van marktgebeurtenissen. Het profiteert van een soepele vraag die niet erg variabel is.

Huidige inflatieachtergrond

In 2009 was er nog geen inflatie. Precies het tegenovergestelde! Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis vreesden sommige analisten zelfs voor deflatie. Daarom gingen ze ervan uit dat de prijzen voortdurend daalden, wat de economische ontwikkeling enorm zou hebben vertraagd.

Inmiddels (medio 2011) is het toneel echter sterk veranderd. Al in het eerste kwartaal van 2011 werd duidelijk dat de consumentenprijzen plots fors stegen. De groei bereikte in deze periode ongeveer 2% en zal naar verwachting aanhouden.

Hoe kan inflatie worden gemeten?

Inflatie kan op verschillende manieren worden gemeten. De meest voorkomende inflatie is de zgn
prijs Index
consumentengoederen. Het wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS definieert hiervoor een winkelmandje bestaande uit een groot aantal goederen en diensten die consumenten in Nederland het meest kopen. Dit mandje alleen geeft echter onvoldoende houvast als de wegingsfactor niet ook op individuele goederen en diensten wordt toegepast. Het is dus mede afhankelijk van hoe vaak het betreffende product (bijvoorbeeld een tv) wordt gekocht of van de betreffende dienst gebruik wordt gemaakt (bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper).

Alle relevante prijsgegevens worden doorgegeven aan het CBS, dat de prijsindex berekent. En om de resultaten vergelijkbaar te maken met andere eurolanden, is er ook een geharmoniseerde prijsindex.

Vertrouw niet blindelings op officiële inflatie-indicatoren

Het is gevaarlijk om altijd blindelings te vertrouwen op de inflatiecijfers die de officiële autoriteiten ons geven. In Nederland is de berekening nog redelijk stabiel en begrijpelijk. Niet zo in de VS. Daar zijn inflatiecijfers jarenlang gemanipuleerd.

Hier zijn verschillende trucs voor. Een van die trucs is bijvoorbeeld te doen alsof je een product vervangt. Als boter duurder wordt, krijgt de consument automatisch het advies om over te stappen op een goedkoper alternatief, in dit geval margarine. Het Amerikaanse “winkelmandje” is hierop aangepast en natuurlijk is de prijsstijging al gemaskeerd.

Geloof dus niet blindelings wat statistici berekenen. Als politici het nuttig vinden om prijsstijgingen te verbergen, kunnen inflatiestatistieken naar eigen goeddunken worden ‘verklaard’.

Staatsschuld als oorzaak van inflatie

Op basis van de huidige bevindingen wordt verwacht dat de inflatie zal blijven stijgen. Dit komt door de buitensporige staatsschuld aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

De staatsschuld van de VS steeg medio 2020 tot 26 biljoen dollar. Een astronomisch bedrag. En in Europa ziet het er niet veel beter uit. Griekenland, Portugal en Ierland, die al door de rest van de EU worden gesteund, zijn slechts het topje van de ijsberg. Sommige Oost-Europese landen zitten ook zwaar in de schulden.

De stabiliteitscriteria, zoals destijds in Maastricht gedefinieerd voor de euro als eenheidsmunt, voorzagen oorspronkelijk in een absolute limiet van 60% van het bruto nationaal product. Een cijfer dat de meeste Europese landen al lang achter zich hebben gelaten. Daarom is de monetaire stabiliteit van de euro ook geen probleem meer.

Een toename van de geldhoeveelheid als oorzaak van inflatie

“Inflatie is altijd en overal een monetair fenomeen.” Deze uitdrukking (“inflatie is altijd en overal een kwestie van geldhoeveelheid”) komt van de Amerikaanse econoom Milton Friedman. En hij had gelijk.

De hoeveelheid geld in omloop neemt voortdurend toe, zonder dat deze toename gepaard gaat met meer goederen en diensten die ermee kunnen worden gekocht. Het is dan ook geen toeval dat onze schuld vaak wordt afgemeten aan het bruto binnenlands product, de economische indicatoren van het land. De toename van de geldhoeveelheid wordt voornamelijk gedreven door:

Inflatie prognose?

Het is waar dat er momenteel veel discussie is in de eurozone over de exitstrategie, namelijk hoe de rente te herstellen en hoe overtollige liquiditeit uit de markt te halen. Concrete stappen moeten echter nog worden gezet. Iedereen is bang dat het moeilijker is
Monetair beleid
de economische groei in het begin vertragen en een nieuwe recessie riskeren.

Op basis van deze feiten kan men als particuliere belegger alleen het risico van verder stijgende inflatie dragen. Investeer dus in stabiele activa zoals onroerend goed en inflatiebestendige aandelen.€