Geheim testament als erfenis

Stel dat u eind 2021 of 2022 een testament opmaakt om uw erfenis af te wikkelen. De inhoud van dit testament is dan uw geheim en uw testament. Alleen u en de notaris kennen de inhoud van het testament. Aangezien dit uw testament is, ontvangt u een kopie van het testament. Bovendien is de inhoud geheim totdat je het onthult of totdat je sterft en de erfenis wordt vrijgegeven. Tijdens uw leven kunnen uw kinderen de inhoud alleen via u leren en niemand anders. Dus je kunt het testament gewoon geheim houden.

Een testament laten opmaken door een notaris

Er kunnen veel redenen zijn om een ​​testament te maken. De simpelste reden is dat je niet wilt dat iedere erfgenaam hetzelfde krijgt, of omdat je niet wilt dat het geld later in de kou komt te staan. Of u wilt uw partner beter het hof maken dan mogelijk zou zijn zonder testament. Veel redenen.

Laten we zeggen dat de kinderen de inhoud van het testament willen weten

Niet iedereen heeft hier last van, maar vaak willen kinderen weten of er een testament is opgemaakt en wat daarin staat. Er kan zelfs een discussie over ontstaan. Natuurlijk is het begrijpelijk dat erfgenamen willen weten of er een testament is opgemaakt en wat de erfenis hen oplevert, maar genoeg ouders hebben reden om hun testament achter te houden. En dat is hun goed recht. Een testament kan bijvoorbeeld dingen bevatten waarvan niemand eerder wist. Bijvoorbeeld dat er ergens op de wereld nog een kind als erfgenaam is. Of je wilt iemand onterven, veel geld geven aan een goed doel. Of u heeft speciale wensen voor uw uitvaart of uitvaart. Het is allemaal jouw geheim.

Elke wil is in wezen een geheime wil

Dat heeft de wetgever ook begrepen. U bent niet wettelijk verplicht om de inhoud van uw testament aan iemand bekend te maken. De notaris kan het testament nakijken, maar hij is verplicht om tijdens uw leven te zwijgen zonder uw toestemming. Niet voor niets heeft de notaris een beroepsgeheim.

Centraal register VKS in Den Haag, het heeft geen zin om het testament te verscheuren

Uw testament wordt geregistreerd en dat is prima. Anders kunnen anderen later uw testament verliezen alsof er geen testament was. Dit is bijvoorbeeld het risico van een codicil. Als het gescheurd is, verdwijnt het bewijs. De notaris registreert op zijn beurt het testament zo spoedig mogelijk in het CTR van het Centraal Register van Testamenten in Den Haag. Er staat dat je een testament hebt gemaakt en op welke datum. Ook hier is de inhoud niet bekend. Het is gewoon een bewijs van het hebben van de wil. De notaris houdt het testament zelf in zijn bezit.

Geheim testament aanvragen

Wie tijdens zijn leven een testament van VKS wil claimen, komt wraakzuchtig terug. Tijdens uw leven kan niemand anders dan een notaris uw testament opeisen. Het verandert pas na je dood. Daarna kunnen de erfgenamen een melding aanvragen bij VKS. Het is dan de taak van de notaris om de erfgenamen te informeren over de inhoud van het testament. Denk aan de erfgenamen of legitimiteit, niet de gelukzoekers of degene die je hebt weggenomen.

Houd de geheime wil als een geheim van de erfenis

Uw testament blijft zo lang u wilt geheim en wordt pas na uw overlijden aan uw erfgenamen bekendgemaakt. Tijdens uw leven hoeft u aan niemand te vertellen wat er in uw testament staat.

Lees verder