Geen uitvaartverzekering, maar een spaarrekening

De uitvaartverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Al met al is het een dure verzekering die soms levenslang moet worden betaald.

Om bepaalde financiële risico’s af te dekken, wordt een verzekeringspolis opgesteld. Bij een verzekerde gebeurtenis worden de kosten vergoed door de verzekeraar. Begrafenisrisico hangt samen met het moment van overlijden. Iedereen zal sterven, maar het is niet bekend wanneer. Een uitvaartverzekering dekt (een deel van) de uitvaartkosten.

Heeft u een uitvaartverzekering nodig?

De meeste mensen hebben al vanaf hun geboorte een uitvaartverzekering. Gezien de gemiddelde levensverwachting van mensen kan het meer dan zeventig jaar duren voordat de verzekering begint uit te keren. Het overlijden kan echter veel eerder plaatsvinden en als er geen begrafenisverzekering is, moeten de nabestaanden de kosten dekken. Gezinnen die hiervoor geen geld kunnen vrijmaken, zullen zich toch tegen het risico moeten verzekeren.

Begrafenisverzekering met levenslange premie

Een begrafenisverzekering heeft een levenslange looptijd. De duur van de premiebetaling kan korter zijn. De polis is geldig tot het overlijden van de verzekerde. Over de duur van de premiebetaling kunnen verschillende afspraken worden gemaakt. U kunt een premiebetalingstermijn van tien jaar afspreken. De premie moet dan zo hoog zijn dat de verzekeraar het bedrag bij overlijden binnen tien jaar heeft opgebouwd in de polis. Na deze tien jaar blijft de polis gratis doorbetalen.

De meeste verzekerden kiezen ervoor om hun maandpremie laag te houden door te kiezen voor een betalingstermijn van twintig jaar. Bij levenslange premiebetaling wordt de eindleeftijd afgesproken. Na deze leeftijd hoeft de verzekeraar de premie niet meer te betalen.

Een goedkopere vorm van verzekering

Een verzekerde die niet jong overlijdt, heeft tijdens zijn leven een te hoge premie betaald voor een uitvaartverzekering. U kunt geld besparen door zelf een spaarreserve aan te leggen. Zorg dat het benodigde bedrag voor de uitvaart op de spaarrekening staat. Op een moment dat de rekening nog niet voldoende vermogen heeft om een ​​eventuele uitvaart te betalen, wordt naast de spaarrekening een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Het voordeel van deze verzekering is dat de premie erg laag is. De hoogte van de premie is afhankelijk van het risico van overlijden van de verzekerde voor de einddatum.

Zodra u voldoende kapitaal op de spaarrekening heeft staan, kunt u de individuele overlijdensrisicoverzekering opzeggen.

Begrafenisdeposito of begrafenissparen

Er zijn ook verzekeraars die een uitvaartverzekering aanbieden. Het is te vergelijken met een spaarrekening, maar een uitvaartdepot is fiscaal vriendelijker. Spaarkapitaal kan in de derde kolom als vermogen worden belast. Zodra uw vermogen de vrijstelling overschrijdt, moet u vermogenswinstbelasting van 1,2 procent betalen. Wanneer u geld stort in een speciale storting, wordt het geld niet langer als een actief beschouwd en wordt het niet belast.€