Gedwongen verkoop met resterende schuld en schuldverlichting

In slechte economische tijden, zoals tijdens een recessie en een krimpende markt, willen mensen geen woning meer kopen. Hierdoor daalt de waarde van de woning en dit komt het beste tot uiting in de verkoopprijs. Bij een executieverkoop krijgt u mogelijk te maken met de resterende schuld. Wat houdt een restschuld in en hoe kan ik toch aan mijn verplichtingen aan de bank voldoen?

Gedwongen verkoop

Achterstallige betaling

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin gedwongen verkoop van de woning nodig is om de schulden af ​​te betalen. Er komen vaak betalingsachterstanden voor, waardoor de schulden oplopen doordat:

Er kunnen veel redenen zijn waarom er een betalingsachterstand is ontstaan. Als de toegevoegde waarde van deze schulden te groot is geworden, kan de bank overgaan tot verkoop van de woning, meestal tegen een laag rendement.

Verschil in waarde bij gedwongen verkoop

Er zijn twee omstandigheden waarin een verkoop resulteert in een restschuld. Met andere woorden, een waardeverschil waar de verkoperskant vrijwel niets aan kan doen. De volgende twee omstandigheden zorgen ervoor dat men met een restschuld blijft zitten.

Gevolgen van recessie

De verkoper kan het huis tijdens een recessie verkopen vanwege verhuizing. Dit betekent dat de resterende schuld afkomstig is van de hypotheekschuld minus de marktwaarde van de verkoopprijs minus het onder de verzekering opgebouwde eigen vermogen. Met een afschrijvingspercentage van acht procent per jaar kan het verschil behoorlijk oplopen.

executieverkoop

Bij een executie wordt de woning ruim onder de werkelijke marktwaarde van de woning verkocht, wat betekent dat naast de normale waardedaling het verschil tussen de verkoopwaarde en de werkelijke marktwaarde enkele tientallen procenten kan zijn. woningwaarde.

Beginners en langdurige huiseigenaren

De gevolgen van het verkopen van een huis tijdens een recessie of afscherming kunnen dramatisch zijn. Opeens is er een groot verschil in waardes die opgelost moet worden. Als u langdurig huiseigenaar bent, kan er een klein probleem zijn omdat u mogelijk voldoende heeft afgelost en de woning eerder tegen een lagere prijs hebt gekocht. De starters waren het hardst getroffen voor de groep. Bij een nieuwe hypotheek hebben mensen direct veel schulden, terwijl het rendement op de verkoop veel lager is. Elk jaar dat er een waardedaling is, is er een verlies op de hypotheek. Als er al twee jaar op rij sprake is van een waardedaling van zes en acht procent, dan moet er al veertien procent verlies worden genomen. Als het om de waarde van de woning gaat, zitten mensen al snel met twintig- of dertigduizend euro of meer in de schulden.

NHG of niet!

Dan is het de vraag of u wel of geen hypotheek onder de NHG hebt afgesloten. Het is een Nationale Hypotheek Garantie waarin twee belangrijke regelingen zijn opgenomen.

De lading is niet draagbaar;

Maandelijkse kosten kunnen vanwege verminderde financiële draagkracht niet volledig worden betaald. Er moet worden aangetoond dat het niet door de hypotheeknemer is veroorzaakt. Dan kan er een tijdelijke borgstelling worden opgesteld, waarbij u per maand minder betaalt.

Gedwongen verkoop

Als bovenstaande te lang aanhoudt, kan er sprake zijn van executie met als gevolg de resterende schuld. Dan kunt u aanspraak maken op het garantiefonds.

Als u een hypotheek afsluit, is het altijd erg belangrijk om dit volgens de NHG te doen, omdat u in de toekomst onverwachte problemen kunt voorkomen. Vermijd dus altijd NHG.

Wat te doen met de resterende schuld?

Als er beslag wordt gelegd op uw woning en uw handelingen staan ​​er niet bij, dan kunt u een beroep doen op het garantiefonds. Dit fonds neemt de resterende schuld over, waarna met u een termijnovereenkomst wordt gesloten. In sommige gevallen kan dit leiden tot afwijzing. Mensen die een hypotheek hebben afgesloten op grond van de NHG moeten de resterende schuld echter zelf dekken. Hiertoe:

De resterende schuld bij de verkoop van de woning kan ernstige gevolgen hebben als de hypotheek niet volgens de NHG wordt afgesloten.

Lees verder