Gedragscode Hypotheek Financiering

Als u een hypotheek nodig heeft om een ​​huis te kopen, is de eerste stap meestal om te berekenen wat u kunt lenen. Kredietverstrekkers zijn nu verplicht om de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF) toe te passen bij het maken van deze berekening. Dit is een reeks maatregelen van de Nederlandse Vereniging van Banken om consumenten te beschermen tegen een te hoge hypotheekschuld. Wat houdt een gedragscode eigenlijk in?

Hypotheekfinanciering en buitensporig krediet

Voldoende onderdak is een van de basisbehoeften van onze samenleving. In het algemeen legt de financiële verplichting op lange termijn die inherent is aan het eigenwoningbezit vaak een druk op de beschikbare budgetten van gezinnen. Om overkreditering en wanbetaling tegen te gaan, is de financiële wereld al enkele jaren onderworpen aan nadere regelgeving op het gebied van hypotheekfinanciering.

Wat is de gedragscode voor hypotheekfinanciering?

Enerzijds willen banken leningen verkopen, anderzijds is het natuurlijk in het belang van deze leningen om verantwoord aan de klant te worden verstrekt. De bank heeft er niets aan als de klant de maandlasten na verloop van tijd niet meer kan betalen. Dit resulteert vaak in een restschuld die vaak als oninbaar moet worden afgeschreven.

Om deze reden en ter bescherming van de consument heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in 2008 een Gedragscode Hypothekenfinanciering vastgesteld. Banken moeten deze gedragscode onder meer toepassen bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag en het maximale deel dat renteloos kan worden veiliggesteld.

Bepalen van de maximale hypotheek

Feit is dat hypotheken met een korte rentevaste periode doorgaans een lagere rente hebben dan hypotheken met een lange rentevaste periode, die mogelijkheden bieden om tegen een hogere rente te lenen. Om snelle rentestijgingen die leiden tot te hoge maandlasten te voorkomen, verplicht de Gedragscode banken om het zogenaamde GHF-testtarief toe te passen. Daarnaast staat de gedragscode per 1 augustus 2011 geen hypotheekbedrag hoger dan 110% van de waarde van de woning toe.

Aflossingsvrije hypotheek op stoepranden

De afgelopen jaren zijn aflossingsvrije hypotheken een hypotheekvorm die erg populair is geworden, omdat ze zo optimaal gebruik konden maken van heffingskortingen. Maar alleen rente betekent niet dat u nooit hoeft af te lossen. Aan het einde van de looptijd kunt u kiezen voor:

Ook vanaf 1 augustus 2011 mag volgens de gedragscode het aflossingsvrije deel van de hypothecaire lening niet meer bedragen dan 50% van de waarde van de woning. Als gevolg hiervan hebben mensen niet genoeg geld om ze aan het einde van de looptijd terug te betalen.

Is de gedragscode bindend voor partijen?

Hypotheekinstellingen mogen afwijken van de Gedragscode en hun eigen leennormen hanteren. In een dergelijk geval moet echter speciale aandacht worden besteed aan deze afwijking en de mogelijke gevolgen ervan.

Zo kan men zich voorstellen dat banken bereid zijn een hogere hypotheek te betalen als de klant kan aantonen dat zijn salaris in de toekomst flink zal stijgen. In een dergelijk geval moet de kredietverstrekker niet alleen gedetailleerde argumenten voor zijn afwijkende kredietbeslissing verstrekken, maar ook schriftelijk aan de klant bevestigen dat hij zich ervan bewust is dat hij meer leent dan op basis van zijn huidige inkomensgegevens feitelijk verantwoord is.€