Gedeeld vertrouwens- en vertrouwensaccount

Partners die samenwonen of trouwen gaan een langdurige relatie aan. Alle aspecten van het leven worden dan gedeeld, waarbij het paar elkaar overal bij betrekt. Een belangrijk aspect is natuurlijk de beschikbaarheid van alle meerkosten per maand. Om dit te verduidelijken wordt meestal een samenlevingscontract opgesteld om de verdeling van de kosten vast te leggen. Een manier om de kosten veilig te dekken is het openen van een gezamenlijke rekening. Wat betekent dit voor jullie als koppel en wat zijn de voordelen?

gezamenlijke rekening

Samenwonen, trouwen en gezamenlijke rekening

Gefeliciteerd, u woont samen of bent onlangs getrouwd. Je gaat samenwonen, waardoor de kosten ook gedeeld worden. Uiteraard moeten de gemaakte afspraken door beiden worden nagekomen. Sommige stellen komen eenvoudig overeen welke kosten één persoon zal dekken. Anderzijds kan een gezamenlijke rekening uitkomst bieden, omdat dan alle inkomsten en betalingen gecentraliseerd en eerlijk geregeld worden. Hoe geeft het zekerheid over de betaling van maandlasten?

Financiële zaken verdelen met behulp van een samenlevingscontract

Een beproefde manier om onderlinge afspraken goed te krijgen is een samenlevingscontract. Daarin staat specifiek dat u het huishouden samen moet financieren en de kosten in gelijke verhoudingen moet dekken. Dit zorgt voor duidelijkheid over wie wat betaalt, zodat de lastenverdeling realistisch is. Ondanks de betaalde kosten is er nog enige onzekerheid over waar de partner het inkomen aan zal besteden. Hoe kan een gezamenlijke betaalrekening hierin duidelijkheid verschaffen?

Het overeengekomen bedrag storten werkt gunstig

Door gezamenlijk af te spreken wie wie betaalt, ontstaat er duidelijkheid over de draagkracht van de huishoudkosten. Meestal wordt het loon op uw betaalrekening gestort, waarna een deel op de gezamenlijke rekening wordt gestort. Als één persoon netto 30% meer verdient dan zijn partner, moet de hoogste verdiener ook meer betalen. Deze persoon moet dan naar evenredigheid 130/(100+130)*1000 = 565 euro per 1000 euro onkosten vergoeden. Door deze verhouding toe te passen, betaalt iedereen een eerlijk deel. Zorg ervoor dat de totale kosten van vaste kosten altijd worden gedekt door twee stortingen per maand. Het handigste is dat beide partners automatische overboekingen doen.

Alle vaste kosten moeten worden betaald

De vergoeding is maandelijks betaalbaar. Door alle vaste kosten centraal te betalen, hebben beide partners er geen omkijken naar. Inkomsten komen binnen en een deel daarvan gaat automatisch naar de gezamenlijke gezamenlijke rekening. Omdat het toegevoegde bedrag gelijk is aan of groter is dan uw totale maandelijkse kosten, zorgt u ervoor dat u altijd voldoende geld heeft om uw kosten te dekken. Zorg ervoor dat de automatische overboeking altijd op tijd wordt gedaan voordat andere automatische betalingen worden gedaan. Hiermee heb je een bepaalde basis gelegd waar onkosten ongetwijfeld voor betaald worden.

Hoe bevordert het interpersoonlijke relaties?

Door de kosten te delen naar rato van het netto inkomen van beide partners, weet het paar dat de kosten gedekt zijn. Het bevordert ook het vertrouwen tussen de twee omdat er duidelijkheid is over de besteding van het geld. Een openstaande rekening voor beide partners geeft inzicht in de besteding van gelden voor het gezin. Als alle inkomsten en uitgaven via één rekening worden georganiseerd, krijgt u volledig vertrouwen over de besteding van inkomsten. Het versterkt de band juist omdat er geen twijfel bestaat over de kosten.

Partner geeft sneller uit

Dit is zeker aan te raden als de ene partner sneller uitgeeft dan de andere. Als er vertrouwen is dat het gereserveerde deel van het inkomen zeker wordt gebruikt om kosten te dekken, hoeft de andere partner zich daar geen zorgen over te maken. Wat er met de rest gebeurt, is in principe aan de vrije invulling van die partner. Samen een rekening openen betekent niet dat uw betaalrekening wordt gesloten. U kunt het eigen vermogen ook naar eigen inzicht besteden. Zo behouden beide partners de vrijheid om geld uit te geven en zijn vaste kosten altijd gedekt.

U kunt ook beginnen met sparen

Sparen is een goede manier om kapitaal op te bouwen. Samen sparen op een gezamenlijke spaarrekening is natuurlijk ook handig. U stort elke maand een afgesproken deel van uw netto-inkomen zodat u samen het kapitaal kunt realiseren. U kunt op twee manieren geld besparen. Enerzijds kan het online, waar iedereen ook individueel geld kan opnemen. Aan de andere kant kunt u een spaarrekening openen waarop spaargeld alleen kan worden opgenomen met toestemming van beiden. De snel uitgevende partner komt daardoor niet in de verleiding om zelf het geld op te nemen. Wees ook verstandig om uw geld samen te beheren door middel van specifieke afspraken.

Lees verder