Gebruik fiscale prikkels voor sociale investeringen

Als uw vermogen in kolom 3 de limiet (belastingvrij vermogen) overschrijdt, betaalt u over het meerdere vermogenswinstbelasting. Als u echter geld belegt in groene beleggingen, kunt u deze belasting ontwijken (tot een bepaald vrijgesteld bedrag). U krijgt zelfs een extra heffingskorting van de Belastingdienst om het potentiële belastingvoordeel verder te vergroten.

Vermogenswinstbelasting

Is uw vermogen in kolom 3 meer dan het zogenaamde heffingvrije vermogen, dan moet u over het meerdere vermogenswinstbelasting betalen.

Wat is sociale investering?

Er zijn twee soorten sociale investeringen:

Maatschappelijk ethische beleggingen leverden slechts tot en met 2012 belastingvermindering op, per 1 januari 2013 is deze geëindigd. Er zijn nog steeds fiscale stimuleringsmaatregelen voor groene investeringen, maar alleen als ze worden erkend door de belastingdienst. Er zijn ook beleggingsfondsen op de markt die beweren groen of duurzaam te zijn, of die bepaalde beleggingscriteria hanteren, maar die fiscaal gezien geen groene beleggingen zijn. Weet u niet zeker of de Belastingdienst heeft aangegeven in welk fonds u wilt beleggen, vraag het dan aan het fonds zelf, uw bank of het telefoonnummer van de Belastingdienst.

Wat zijn de voordelen van deze groene investeringen?

Om investeringen in duurzame ontwikkeling te stimuleren, beloont de overheid deze met fiscale voordelen. Groene investeringen tot een bepaald vrijgesteld bedrag per persoon (jaarlijks door de overheid vastgesteld voor het betreffende jaar) hoeven niet in kolom 3 te worden aangegeven. U bespaart (afhankelijk van uw totale vermogen) vermogenswinstbelasting. Daarnaast is er een extra heffingskorting. Dit betekent dat u een teruggave krijgt van de belastingdienst. Daarnaast levert de investering zelf ook rendement op. Vaak zal dit bescheiden zijn, omdat het behalen van een zo hoog mogelijk rendement niet de enige doelstelling van het fonds is. Om het rendement op groene beleggingen te kunnen vergelijken met het rendement op andere beleggingen, moet de gerealiseerde fondswinst uiteraard eerst worden verhoogd met het hierboven genoemde belastingvoordeel.

Waar vind ik groene investeringen?

Er zijn meerdere groenfondsaanbieders zoals de ASN Bank en Triodos Bank. ING geeft groene spaardeposito’s uit en Rabobank brengt regelmatig groene obligaties van Rabo op de markt. Als u nu vermogenswinstbelasting betaalt bij uw belastingaangifte, heeft u wellicht interesse om te profiteren van de fiscale voordelen van groene beleggingen.

Lees verder