Garandeer de hypotheek of lening van uw kind

Een borgstelling, borgstelling en vooral een borgstelling voor de hypotheek of lening van uw kind. Dit kan eenvoudig door een borgstellingsovereenkomst als bankgarantie te ondertekenen. We kennen de waarborgsom voor huur en verhuur, maar ook het garanderen van een lening of hypotheek voor een kind komt steeds vaker voor. Bijvoorbeeld omdat beginners zelf niet gemakkelijk voldoende hypotheek of krediet kunnen krijgen bij de bank. Daarna wil de bank meer zekerheden en garanties krijgen. Instaan ​​voor een ander kan ook gevolgen hebben voor u als u zelf geld wilt lenen en er naar uw BKR wordt gekeken. In veel gevallen wordt u daar ingeschreven. Verken je mogelijkheden en laat de bank voor je berekenen hoeveel extra lening mogelijk is.

Ouders staan ​​garant voor starters, kind en kinderen

Nieuwelingen, en vooral nieuwelingen, hebben het niet gemakkelijk op de woningmarkt. Banken vertrouwen de kredietwaardigheid van een beginner te weinig. Daarom kijken kinderen vaak liefdevol naar hun ouders en vragen of ze garant kunnen staan ​​voor een lening. Deze garantie moet de bank meer zekerheid geven en aanzetten tot het verstrekken van een lening of hypotheek. Tegen een redelijk tarief natuurlijk.

Wat is borgtocht en wat is borgtocht voor iemand?

De wet definieert borgtocht als een overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich jegens de andere partij, de schuldeiser, verbindt om verplichtingen na te komen als de schuldenaar in gebreke blijft. Bij een lening is bijvoorbeeld de bank de schuldeiser, uw kind of iemand anders de debiteur en u staat garant. Dit contract, garantie, kan alleen van rechtswege worden gesloten voor de toekomstige verplichtingen van de hoofdschuldenaar. De gevolgen van blijvende borgstelling zijn afhankelijk van de inhoud van de door de schuldenaar aangegane verplichtingen.

Garantie, garantie en effect van garantie

Iedereen die een borgtocht tekent, moet de inhoud van het contract zorgvuldig bestuderen om te weten waarvoor hij tekent en verantwoordelijk te worden. Over het algemeen maakt een borg u hoofdelijk aansprakelijk voor de lening en schulden van de debiteur zodra de debiteur in gebreke blijft en op de hoogte wordt gesteld van de wanbetaling. Als uw kind in gebreke wordt gesteld, moet u als borg ook direct op de hoogte worden gesteld. De borgsteller is ook verplicht de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure tegen de hoofdschuldenaar te betalen zodra hij op de hoogte is gesteld van het voornemen om naar de rechter te stappen. Het betekent ook dat iemand die garant staat een enorm risico neemt.

Garantie inhoud, hoe lang heb je garantie?

Niet alle borgstellingen hebben dezelfde voorwaarden en moeten eeuwigdurend zijn. Het contract kan worden beëindigd als het niet voor bepaalde tijd geldt, en dit mag pas na 5 jaar, als het contract ook een voorwaarde voor bepaalde tijd bevat. Met de beëindiging van het contract bent u niet bevrijd van uw verplichtingen, want ook na de beëindiging blijft u hoofdelijk aansprakelijk als reserve voor de inmiddels aangegane verplichtingen die onder de garantie vallen. Daarom is het handig om in het contract duidelijk te vermelden wat u precies garandeert en tot welk maximumbedrag.

Garant zijn betekent ook garant staan ​​voor iemand

De bank accepteert niet iedereen als deposito. Dan zou de garantie eigenlijk een loze belofte zijn. In de meeste gevallen zal de bank controleren of de garantsteller voldoende kapitaal heeft om de hoofdschuldenaar te onderhouden. De bank kan de deposant vragen een bepaald bedrag op een geblokkeerde rekening te storten of een borgstelling te storten. Dit kan het voor de garantsteller lastig maken om een ​​nieuwe lening af te sluiten. Meestal moet u ook een hypotheekakte ondertekenen.

Een conclusie die een hypotheek of lening garandeert

Sommige banken promoten ouders als garanten en met een intergenerationele hypotheek of startersplan. Het zal het leven van uw kind zeker gemakkelijker maken, maar u moet altijd begrijpen wat het voor u kan betekenen. Het is immers niet de bedoeling dat u de maandelijkse hypotheeklasten van uw kind als onderpand bijdraagt. De bank kan de gevolgen eenvoudig uitleggen.

Lees verder