Fundamentele analyse

Aandelenselectie kan op verschillende manieren. Een manier om aandelen te kiezen, is door een fundamentele analyse van het bedrijf uit te voeren. Wanneer u een bedrijf vertrouwt met uw zuurverdiende geld, wilt u ook rendement zien. De jaarrekening van een bedrijf is belangrijk als basis voor fundamentele analyse. Dit artikel gaat in op verschillende kerncijfers om fundamentele analyse mogelijk te maken.

Fundamentele analyse

Aandelenselectie kan op verschillende manieren. Een manier om aandelen te selecteren is om een
fundamentele analyse
van het bedrijf. Wanneer u een bedrijf vertrouwt met uw zuurverdiende geld, wilt u ook rendement zien. De jaarrekening van een bedrijf is belangrijk als basis voor fundamentele analyse. Dit artikel gaat in op verschillende kerncijfers om fundamentele analyse mogelijk te maken.

Jaarrekening

Op de websites van beursgenoteerde ondernemingen is het tegenwoordig eenvoudig om jaarverslagen op te vragen. Zo vindt u vaak het digitale jaarverslag terug. U kunt ook een gedrukte versie aanvragen. Beursgenoteerde bedrijven werken graag mee.

Jaarrekening aanmaken

Jaarverslagen bevatten de balans en de winst- en verliesrekening van de onderneming. De balans toont de activa (links) en hun financiering (rechts). Evenwicht is altijd een momentopname.

De winst-en-verliesrekening geeft de omzet en gemaakte kosten van de onderneming in het afgelopen boekjaar weer. Rechts de omzet en links de kosten. Het resultaat staat onderaan.

In de jaarverslagen vindt u ook meer informatie die voor u als belegger van belang kan zijn. Inclusief de visie van het management op het afgesloten boekjaar, de toekomst en de ontwikkeling van de onderneming. Daarnaast zal informatie over de kasstromen binnen het bedrijf worden verstrekt en zullen vaak kengetallen worden opgenomen.

U kunt al deze informatie gebruiken bij het kiezen van uw aandelen om in te beleggen. Maar eerst moet u zich verdiepen in de betekenis van deze cijfers.

U kunt een eerste indruk krijgen van
solvabiliteit
en
winstgevendheid
van het bedrijf. Deze kerncijfers of ratio’s vertellen ons iets over de financiële gezondheid van het bedrijf.

Solvabiliteit

Het bedrijf moet aan alle financiële verplichtingen kunnen voldoen. De solvabiliteitsratio van een onderneming laat zien of dit het geval is.

Formule:
Solvabiliteit = (Eigen vermogen / totale balans) x 100%

Hoe hoger het is
solvabiliteitsratio
hoe beter de onderneming aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Een hoge solvabiliteit staat vaak gelijk aan een sterke financiële onderneming. Een solvabiliteitsratio tussen 25 en 40 past over het algemeen bij een financieel gezonde onderneming. Houd er rekening mee dat de branche en de specifieke omstandigheden van de onderneming kunnen bepalen of de solvabiliteitsratio voldoende is of niet.

winstgevendheid

Winstgevendheid verwijst naar het rendement van het bedrijf op het geïnvesteerde eigen vermogen. U kunt de winstgevendheid voor en na belastingen berekenen.

Formule:
Winstgevendheid EV na belasting = (Nettowinst na belastingen / Eigen vermogen) x 100%

U kunt deze formule aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de gemiddelde EV aan het begin en einde van het boekjaar berekenen. Winstgevendheid EV voor belasting wordt berekend door de nettowinst te corrigeren met de belastingdruk. Kortom variaties zijn mogelijk. Dus wanneer u verschillende aandelen vergelijkt, moet u goed overwegen wat u vergelijkt, zodat u geen appels met peren vergelijkt.

Naast solvabiliteit en winstgevendheid zijn er nog tal van andere kernindicatoren die u kunt gebruiken om een ​​fundamentele analyse te maken. Deze zullen in het volgende artikel worden besproken.

Lees verder