Fundamentele analyse – cashflow

In dit artikel wordt het fenomeen cashflow besproken. Kasstroominzicht laat u als belegger zien of en hoe een bedrijf liquiditeit kan genereren. Het bedrijf stelt een Verklaring van Oorsprong en Gebruik van Middelen op (ook wel kasstroomoverzicht genoemd). Onder IFRS zijn grote bedrijven verplicht dit te doen. In dit artikel wordt het begrip cashflow besproken.

Fundamentele analyse – cashflow

In dit artikel wordt het fenomeen
geldstroom
moet geadresseerd zijn. Als u naar de kasstromen kijkt, ziet u als belegger of en hoe het bedrijf ervoor staat
liquiditeit
genereren. Een bedrijf stelt een kasstroomoverzicht op (ook wel een verklaring van oorsprong en gebruik van middelen genoemd). Gebaseerd op
IFRS
grote bedrijven moeten. In dit artikel wordt het begrip cashflow besproken.

geldstroom

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de liquiditeit van een onderneming. Het kasstroomoverzicht heeft ten opzichte van de resultatenrekening het voordeel dat het niet wordt beïnvloed door de keuzes die de onderneming maakt. Het kunnen lezen van een kasstroomoverzicht geeft veel objectieve informatie over een bedrijf.

Het kasstroomoverzicht laat enerzijds zien hoe geld beschikbaar is gekomen voor de onderneming. Anderzijds geeft het aan hoe de middelen in het bedrijf werden gebruikt.

Beursgenoteerde bedrijven

Beursgenoteerde ondernemingen stellen jaarverslagen op in overeenstemming met IFRS (International Financial Reporting Standards). Sinds 1 januari 2005 is het verplicht voor alle beursgenoteerde ondernemingen van de Europese Unie.

IFRS vereist dat jaarverslagen een kasstroomoverzicht bevatten. Gelukkig hoeft u niet zelf te weten hoe u een kasstroomoverzicht maakt. De accountant is er al mee aan de slag gegaan.

Het is uw taak als belegger om de informatie over het kasstroomoverzicht te lezen en te interpreteren.

Uitsplitsing van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht kan worden onderverdeeld in verschillende categorieën:

Operationele cashflow

De operationele cashflow laat zien wat er is verdiend met de feitelijke activiteiten van het bedrijf. Over het algemeen zal deze cashflow positief moeten zijn voor het bedrijf om geld te verdienen.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom laat zien wat het bedrijf in het boekjaar heeft uitgegeven aan de aankoop van productiemiddelen zoals machines, gebouwen, acquisities enzovoort. Meestal zal deze cashflow negatief zijn, wat geen slechte zaak is.

Cashflow financiering

Financieringskasstroom laat zien welke financiële middelen de onderneming heeft geleend of afgelost en wat de financieringskosten zijn geweest. Dit geldt voor zowel eigen als vreemd vermogen verschaffers.

Deze cashflow kan alle kanten op. In een snelgroeiend bedrijf dat kapitaal nodig heeft, zal deze cashflow positief zijn. Als het bedrijf veel uitkeert of dividend uitkeert, is de cashflow negatief.

Je moet dus de feiten interpreteren en vergelijken met andere jaren en mogelijk vergelijkbare bedrijven om een ​​oordeel te vormen.

Doel kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kwaliteit van de nettowinst na belastingen ten opzichte van de operationele kasstroom. Daarnaast kan worden vastgesteld of het bedrijf hiervoor veel heeft moeten lenen of dat het dit alleen kan.

Conclusie

Een kasstroomoverzicht kan snel duidelijkheid verschaffen of een onderneming in staat is winst te genereren en liquiditeit te genereren. Het is vooral interessant om de operationele cashflow te vergelijken met het nettoresultaat van de onderneming. Het zal echter enige training vergen voordat u er snel een beslissing over kunt nemen.

Lees verder